wtorek, 31 grudnia 2013

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European law również zaprasza do przesyłania artykułów do przygotowywanego właśnie numeru (tom 30 nr 79). Redaktorzy zainteresowani są między innymi tematami z zakresu praw człowieka (zarówno na poziomie europejskim jak i międzynarodowym), międzynarodowego prawa karnego, prawa morza, prawa ochrony środowiska oraz problematyki rozstrzygania sporów. Termin przesyłania artykułów upływa 30 marca 2014 r.

Więcej informacji jest dostępnych tu.

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Call for papers: Journal of International Criminal Justice

Journal of International Criminal Justice ogłosił właśnie call for papers do specjalnego numeru zatytułowanego „The Interaction between Refugee/Migration Law and International Criminal / Humanitarian Law”. Propozycje artykułów (maksymalnie do 400 słów), wraz z aktualnym CV można przesyłać do 28 lutego 2014 r. na adres jicj(at)geneva-academy.ch. 

Więcej szczegółów, w tym zestawienie tematów sugerowanych przez redaktorów, można znaleźć tu.

2014 ILA Biennial Conference-ASIL Annual Meeting

Informujemy, że została otwarta rejestracja na 2014 ILA Biennial Conference-ASIL Annual Meeting, tradycyjną konferencję International Law Association, w 2014 roku po raz pierwszy organizowaną wspólnie z dorocznym spotkaniem American Society of International Law, w dn. 7-12 kwietnia 2014 r. w Waszyngtonie (Ronald Reagan Center). Dostępny jest już także wstępny program konferencji.

Szczegółowe informacje na stronach:
http://www.ila2014.org/
http://www.asil.org/annualmeeting

sobota, 28 grudnia 2013

Konferencja: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego (Warszawa, kwiecień 2014) - call for papers

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje ogólnopolską konferencję naukową Kierunki Rozwoju Współczesnego Prawa Międzynarodowego, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. na WPiA UW (ul. Lipowa 4).

Zgłoszenia propozycji referatów oraz pytania można kierować do dr hab. Karola Karskiego (kkarski(at)poczta.onet.pl) lub dr Tomasza Kamińskiego (t.kaminski(at)wpia.uw.edu.pl).

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. od osoby i nie obejmuje ona kosztów ewentualnego noclegu. Termin zgłaszania się do udziału w konferencji, w tym przesyłania propozycji referatów, został określony na 14 marca 2014 r. Na opłaty konferencyjne organizatorzy oczekują zaś do 21 marca 2014 r. Dodatkowe szczegóły można znaleźć tu.

Po konferencji przewidziana jest publikacja.

sobota, 21 grudnia 2013

PYIL 2013: call for papers (do 31 stycznia 2014)

Przypominamy że Polish Yearbook of International Law (PYIL) cały czas przyjmuje teksty do następnego numeru. Poniżej zamieszczamy jeszcze raz call for papers.

PYIL is currently seeking articles for its next volume (XXXIII), which will be published in May 2014. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are particularly interested in articles that address current issues in international and European law that relate to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 15,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available on the PYIL's webpage.

Please send manuscripts to pyil@inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2014.

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Call for papers: National Security and Public Health: Exceptions to Human Rights? (Londyn, maj 2014)

Institute of Advanced Legal Studies Uniwersytetu Londyńskiego ogłosił właśnie call for papers na jednodniowe warsztaty organizowane 29 maja 2014 r. Tematem spotkania będzie problematyka stosowania wyjątków dotyczących konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz ochrony zdrowia publicznego oraz ich relacji z prawami człowieka. 

Propozycje referatów można przesyłać w terminie do 14 lutego 2014 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for papers: Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata (maj 2014)

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica" serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata", która będzie również stanowić spotkanie Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego. 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 maja 2014 r. w Hotelu Jura w Kroczycach (Jura Krakowsko-Częstochowska). Opłata konferencyjna wynosi 650 zł. Zgłoszenia wraz z propozycją referatu można przesyłać do dnia 15 lutego 2014 r., a opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 28 lutego 2014 r.

Zgłoszenia (jak również wszelkie pytania) można kierować na adres Pani dr hab. Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej (jbs4(at)wp.pl).

niedziela, 15 grudnia 2013

Konferencja "Arbitration and EU Law"

W dniach 10 – 11 Marca 2014 r. odbędzie się w Trierze (Niemcy) konferencja naukowa poświęcona arbitrażowi oraz prawu Unii Europejskiej, w szczególności skutkom rewizji rozporządzenia Bruksela I, prawom człowieka, arbitrażowi inwestycyjnemu oraz relacjom pomiędzy upadłością a arbitrażem. Konferencję współorganizują Academy of European Law (ERA) i Max Planck Institute Luxembourg.

Szczegółowe informację dostępne są tu oraz tu.

piątek, 13 grudnia 2013

Call for papers: Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of International Economic Law

W dniach 24-25 kwietnia 2014 roku w brazylijskim São Paulo odbędzie się konferencja 3rd Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of International Economic Law (PEPA/SIEL) współporganizowana przez PEPA/SIEL oraz tamtejszy Wydział Prawa.

Propozycje zgłoszeń można nadsyłać do 12 stycznia.

Dalsze informacje dotyczące konferencji dostępne są tutaj.

wtorek, 10 grudnia 2013

Watch Docs to również imprezy towarzyszące i flimy online

Powoli dobiega końca 13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs - Prawa człowieka w filmie. Dla tych którzy mają możliwość udziału bezpośredniego w wydarzeniu dodatkową atrakcją mogą debaty organizowane po projekcjach (dziś np. Dwa oblicza Azerbejdżanu, dwie twarze Europy o godzinie 19:00 w kienie Antropos oraz Milczenie świata wokół tragedii w kazachskim Żanaozen o 20:30 w Kinie Lab).

Pozostali mogą natomiast poczuć atmosferę festiwalu oglądając krótkie dokumenty dostępne online, jak choćby dający do myślenia obraz Wyrok w reżyserii Duro Gavrana (Chorwacja 2013), ukazujący histeryczną reakcję chorwackiej ulicy na transmitowane na żywo ogłoszenie wyroku skazującego w sprawie Ante Gotoviny.

sobota, 7 grudnia 2013

Call for papers: Foundations and Futures of International Law (Londyn, maj 2014)

Brytyjski oddział ILA właśnie ogłosił call for papers na swoją coroczną wiosenną konferencję zatytułowaną tym razem „Foundations and Futures of International Law”. Organizatorzy są w tym roku szczególnie zainteresowani referatami dotyczącymi relacji pomiędzy prawem międzynarodowym, regionalnym a krajowym; problematyką prawa zwyczajowego oraz międzynarodową regulacją konfliktów zbrojnych. 

Termin przesyłania propozycji referatów (max. 1 strona) upływa 30 stycznia 2014 r. Sama konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2014 r. w King’s College London, Dickson Poon, School of Law. Więcej informacji można znaleźć tu.

piątek, 29 listopada 2013

Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa


Publikacja stanowi komparatystyczny komentarz do dwóch najważniejszych aktów prawa międzynarodowego immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego państw (ONZ oraz Rady Europy). Ponieważ obie konwencje stanowią przede wszystkim kodyfikację norm prawa zwyczajowego, poszczególne zagadnienia, zestawione w tabeli ekwiwalencji, zostały zbadane na podstawie prac przygotowawczych obu traktatów, orzecznictwa międzynarodowego oraz najistotniejszych orzeczeń krajowych (polskiego Sądu Najwyższego oraz wybranych rozstrzygnięć z państw trzecich). Uzupełnieniem prezentowanych rozważań są odwołania do stosownych fragmentów krajowych kodyfikacji przedmiotowych norm przyjętych, poniekąd paradoksalnie, przez państwa common law. Celem komentarza jest umożliwienie czytelnikowi szybkiego odnalezienia się w zawiłej materii norm międzynarodowego prawa zwyczajowego, regulacji konwencyjnych oraz dorobku orzeczniczego. Komentarz zawiera także autorskie tłumaczenie obu konwencji.

wtorek, 26 listopada 2013

Międzynarodowa Konferencja dotycząca Transitional Justice w Jerozolimie, 25-26 maja 2014: Call for papers

Do końca grudnia można przesyłać abstrakty na konferencje: The 3rd Annual Minerva Jerusalem Conference on Transitional Justice, która odbędzie się na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (Centrum Praw Człowieka Minerva), 25-26 maja 2014.

Konferencja ta będzie poświęcona udziałowi i roli społeczeństwa obywatelskiego (civil society) w rozwoju i implementacji procesów transitional justice. Więcej na temat konferencji można znaleźć tutaj. 

Szkoła Letnia Hague Academy of International Law (lipiec-sierpień 2014)


Hague Academy of International Law właśnie opublikowała na swojej stronie internetowej informacje dotyczące kolejnej edycji Szkoły Letniej, która odbędzie się w terminie 7-25 lipca oraz 28 lipca -15 sierpnia 2014 r. (dwa odrębne programy: Prawo Publiczne Międzynarodowe oraz Prawo Prywatne Międzynarodowe). Elektroniczny formularz rejestracyjny będzie dostępny od 1 grudnia 2013 r. Udział w Summer School jest co prawda płatny, jednak organizatorzy przygotowali dla części uczestników specjalną ofertę stypendialną. 

Szczegóły dotyczące obu programów (w tym zasady składania aplikacji, plan zajęć oraz informacje dotyczące stypendiów) można znaleźć tu.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Call for papers: The Hague Yearbook of International Law

The Hague Yearbook of International Law poszukuje artykułów do kolejnego numery (za rok 2013). Termin przesyłania tekstów upływa 1 stycznia 2014 r. 

Sam call, zawierający szczegółowe instrukcje, dostępny jest tu. Z wytycznymi dla autorów można natomiast zapoznać się tu.

sobota, 23 listopada 2013

Call for papers: ESIL 10th Anniversary Conference International Law and... (Wiedeń, wrzesień 2014)

European Society of International Law ogłosiło właśnie call for papers dotyczący jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia “International Law and … Boundaries of International Law and Bridges to Other Fields and Disciplines"). Konferencja odbędzie się w terminie 4-6 września 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Tematem konferencji są relacje pomiędzy prawem międzynarodowym a innymi dyscyplinami naukowymi (np. ekonomią, literaturą, historią). 

Termin przesyłania propozycji referatów (nie dłuższych niż 800 słów) upływa 15 stycznia 2014 r. Dodatkowe szczegóły są dostępne tu.

Oferta pracy: University of Zurich

Wydział Prawa University of Zurich poszkuje kandydatów na stanowisko Research and Teaching Associate (PhD candidate) w szczegółności w obszarze prawa prywatnego międzynarodowego oraz komparatystyki. Wymaga dobra znajomość języka niemieckiego.

Szczegóły tutaj.

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zachęca zainteresowanych do nadsyłania propozycji artykułów. Szczegóły na stronie internetowy periodyku.

wtorek, 19 listopada 2013

Internetowa Strona Fundacji Nuhanovic ma nowa sekcję dotyczącą zbrodni wojennych popełnionych w Bośni


Fundacja Nuhanovic: Centrum Odszkodowań Wojennych (The Nuhanovic Foundation / NF) została założona w 2011 w celu pomocy poszkodowanym w działaniach wojennych i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego. NF oferuje pomoc finansową i merytoryczną w celach dochodzenie i reprezentacji w negocjacjach i procesach sądowych. Więcej na temat samej organizacji i pomocy którą można uzyskać od fundacji można znaleźć tutaj.

Nowo otwarta strona dotycząca Bośni, tutaj.

Call for papers: Sensing War (konferencja)

Zostało ogłoszone call for papers na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję: Sensing War, w Londynie, 12-13 czerwca 2014.

Abstrakty nie dłuższe niż 500 słów należy przesyłać do 14 lutego 2014 na sensingwar AT gmail.com

Więcej informacji na temat konferencje można znaleźć tutaj.