czwartek, 30 maja 2013

5 miejsc dla doktorantów w ramach programu NCCR Trade Regulation

World Trade Institute (WTI) z siedzibą w Bernie (Szwajcaria) ogłosił właśnie konkurs dla osób zainteresowanych przygotowaniem swojego doktorat w ramach wieloletniego projektu realizowanego przez Instytut ("NCCR Trade Regulation"). W aktualnej edycji jest dostępnych pięć miejsc (2x prawo; 2x nauki polityczne/stosunki międzynarodowe; 1x ekonomia).  W zależności od wybranego projektu, doktorantowi przysługuje 2 lub 3-letni grant. Termin składania dokumentów to 31 lipca 2013 r. Wszelkie szczegóły dostępne tu.

Call for papers: International Crimes Database Project

Haski instytut T.M.C. Asser'a zaprasza do nadsyłania propozycji kazusów na potrzeby przygotowywanej bazy danych przestępstw międzynarodowych będących przedmiotem postępowań krajowych lub międzynarodowych (ICD). 

Docelowo - witryna ma ruszyć w tym roku - baza będzie obejmować nie tylko informacje faktograficzne, ale również analizy poszczególnych przypadków i tendencji rozwojowych międzynarodowego prawa karnego.

W pierwszym okresie w ramach serii ICD Briefs ukaże się 8-10 tekstów rocznie. Autorzy publikacji dostaną za nie wynagrodzenie.

Szczegółowa informacja dostępna jest tu.

wtorek, 28 maja 2013

YPES - call for papers

Yearbook of Polish European Studies kierowany przez Alojzego Z. Nowaka ogłosił właśnie call for papers do następnego numeru (tu). Nadchodzący numer będzie poświęcony kwestii kryzysu i jego wpływu na szeroko pojmowane pojęcie demokracji w kontekście politycznym, prawnym jak i ekonomicznym. Szczegóły tu.
Artykuły należy przysyłać do 31 sierpnia 2013 roku, drogą elektroniczną na adres:
redakcja_yearbook@uw.edu.pl

Wizyta Wice-Prezesa MTS w Polsce

12 czerwca do Warszawy przybędzie z wizytą Wice-Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliowści, Bernardo Sepúlveda-Amor.

Sepúlveda-Amor, profesor prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych na El Colegio de Mexico, w przeszłości pełnił funkcje m.in. sekretarza ds. zagranicznych Meksyku, ambasadora w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Szerzej o jego bogatym doświadczeniu prawniczym, dyplomatycznym i dydaktycznym zob. informacje na stronie MTS.

Elementem wizyty będzie publiczny wykład ptt. "Impact of the International Court of Justice on international affairs – the Latin American experience", po którym odbędzie się sesja Q&A. 

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-11:45 w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Informacja o wydarzeniu oraz formularz rejestracji na stronie PISM.poniedziałek, 27 maja 2013

Zaproszenie na warsztaty "Human Rights and the Dark Side of Globalisation"

Kopenhaski Dansk Institut for Internationale Studier zaprasza chętnych do udziału w dwudniowych warsztatach (9-10 grudnia 2013) 'Human Rights and the Dark Side of Globalisation: Transnational Law Enforcement and Migration Control' do nadsyłania propozycji wystąpień.

Zgłoszenia na maksymalnie 500 słów, na wydarzenie współorganizowane m.in. przez European University Institute, European Science Foundation, można nadsyłać do 1 września 2013.

Szczegóły tutaj.

Call for Papers: Natural Resource Grabbing

Università degli studi di Cagliari oraz Università degli Studi di Milano zapraszają zainteresowanych udziałem w dniach 4-5 października 2013 w konferencji “Natural resources grabbing: erosion or legitimate exercise of State sovereignty?” do nadsyłania propozycji wystąpień.

Konferencja odbędzie się w Cagliari na Sardynii.

Wybrane teksty zostaną - po zewnętrznych recenzjach - opublikowane.


Termin zgłaszania streszczeń referatów: 15 czerwca 2013.

Szczegóły dostępne są tutaj.
Zaproszenie na prelekcję na Florida State University letni kurs w Pradze, 4 lipca – 9 sierpnia 2013 r.


Florida State University prowadzi letni program naukowy w Pradze od 4 lipca do 9 sierpnia. Profesor Eric Wiebelhaus-Brahm wykłada na temat transitional justice (zwłaszcza okres po drugiej wojnie światowej i po upadku komunizmu) i Praw Człowieka w Europe (główne zagadnienia związane z regionalnymi instytucjami praw człowieka, jak i również współczesne zagadnienia z zakresu praw mniejszości i praw człowieka w europejskiej polityce zagranicznej).

Jeśli ktoś w tym okresie będzie w Pradze i jest zainteresowanym wykłoszeniem prelekcji dla grupy studentów (w języku ang.) na temat wpadający w powyższe zagadnienia proszę się skontaktować z Ericem na eric.brahm(małpa)gmail.com

Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć tutaj.

sobota, 25 maja 2013

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law – Relocating the Third-Generation Human Rights”, Warszawa, 24-25 czerwca 2013 r.

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law– Relocating the Third-Generation Human Rights”. 

Wydarzenie to organizowane jest w ramach dwuletniego projektu badawczego dotyczącego problematyki kolektywnych praw kulturalnych w międzynarodowym porządku prawnym, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i realizowanego w INP PAN we współpracy z Uniwersytetem Technologicznym w Sydney oraz Uniwersytetem Berneńskim. 

Sympozjum odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Sala nr 100 (Sala Okrągłego Stołu), 1 piętro. 

Program konferencji jest dostępny tu, zaś wykaz uczestników i streszczenie prezentowanych referatów tu.

Call for papers: 2014 ILA Biennial Conference-ASIL

ABILA, ILA, oraz ASIL zapraszają do nadsyłania propozycji wystąpień na organizowaną przez nie konferencję "The Effectiveness of International Law".

Termin zgłoszeń upływa 21 czerwca b.r.

Zob.:
- szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłaszania referatów.

Call for Papers: Fall 2013 ASIL-IEcLIG Junior Scholars Research Forum

American Society of International Law’s International Economic Law Interest Group ogłosiła właśnie call for papers na inauguracyjne spotkanie Junior Scholars Research Forum. Odbędzie się ono w 22 listopada 2013 r. na University of Pennsylvania. Jego celem jest umożliwienie młodym badaczom przedstawienia na szerszym forum wyników swoich badań w obszarze międzynarodowego prawa gospodarczego.

Termin przesyłania propozycji referatów (max. 500 słów wraz z aktualnym CV) to 25 czerwca 2013 r. Dokumenty należy przesyłać na adres jyackee@wisc.edu (Jason Yackee) oraz etrujillo@suffolk.edu (Elizabeth Trujillo). Szczegóły na blogu Worldtradelaw.

piątek, 24 maja 2013

Call for papers: Revue Québécoise de Droit International

RQDI zaprasza zainteresowanych do nadsyłania propozycji publikacji nie dłuższych niż 12 000 słów (bez przypisów).


Ogłoszenie dostępne jest tutaj.

Konferencja: Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw Podstawowych, Słubice i Frankfurt nad Odrą, 30-31 maja 2013

W dnia 30-31 maja 2013 r. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw Podstawowych". Konferencja organizowana jest przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu, którego zwieńczeniem jest konferencja.

Ostateczny termin rejestacji mija 27 maja 2013 r. o godz. 12. Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji.

czwartek, 23 maja 2013

Tygodniowy kurs w Afryce dotyczący “Gender, Peacebuilding and Transitional Justice: Theory and Practice in Africa”


The African Gender Insitute w the University of Cape Town (Pd. Afryka) zaprasza na intensywny tygodniowy kurs dotyczący “Gender, Peacebuilding and Transitional Justice: Theory and Practice in Africa” (od 2 do 6 września 2013). Termin na składanie aplikacji mija 14 czerwca.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wakat w International Center for Transitional Justice (New York)


The International Centre for Transitional Justice poszukuje Senior Associate w ramach the Gender Justice Programme, więcej informacji można znaleźć tutaj – aplikacje będę akceptowane do 31 maja (nie jak podaje ich strona do 17go).  

środa, 22 maja 2013

Wakat na University of Western Australia

University of Western Australia poszukuje kandydatów na stanowisko profesora lub adiunkta prawa lub prawa oraz prawa i społeczeństwa.

Szczegóły oferty dostępne są tutaj.

Zaproszenie na konferencję: THE LEGACY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA

W dniach 31 października -1 listopada 2013 Uniwersytet w Johannesmburgu (współ)organizuje konferencję "The Legacy of the International Criminal Tribunal for Rwanda".

Streszczenie propozycji referatów konferencyjnych można zgłaszać do 24 maja.

Szczegóły: call for papers.

niedziela, 19 maja 2013

EBA i EIOPA: nowe kadencje grup interesariuszy

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zapraszają zainteresowanych członkowstwem w odpowiednich grupach interesariuszy do nadsyłania kandydatur. 

Terminy zgłoszeń na kolejną kadencję to 28 czerwca w przypadku zainteresowanych grupą EBA (zob.: szczegółowe informacje) oraz 23 czerwca dla EIOPA (dalsze informacje).

środa, 15 maja 2013

Call for papers: "Kiobel Agora"

W związku z opisywanym w PPM, głośnym orzeczeniem amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Kiobel (zobacz: tu wraz z odnośnikami do licznych komentarzy) American Journal of International Law postanowiło stworzyć platformę do konfrontacji poglądów między amerykańskimi a innymi badaczami prawa międzynarodowego. W specjalnym ogłoszeniu redakcja zachęca do nadsyłania krótkich (do 3000 znaków wraz ze spacjami) komentarzy do orzeczenia.

wtorek, 14 maja 2013

Silesian Journal of Legal Studies - Call for papersSilesian Journal of Legal Studies (strona tutaj) założony w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i kierowany przez Prof. Barbarę Mikołajczyk ogłosił właśnie call for papers (tu). Termin składania propozycji (drogą mejlową na adres: sjls@us.edu.pl) to 15 września 2013 roku.