niedziela, 19 maja 2013

EBA i EIOPA: nowe kadencje grup interesariuszy

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zapraszają zainteresowanych członkowstwem w odpowiednich grupach interesariuszy do nadsyłania kandydatur. 

Terminy zgłoszeń na kolejną kadencję to 28 czerwca w przypadku zainteresowanych grupą EBA (zob.: szczegółowe informacje) oraz 23 czerwca dla EIOPA (dalsze informacje).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz