sobota, 25 maja 2013

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law – Relocating the Third-Generation Human Rights”, Warszawa, 24-25 czerwca 2013 r.

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law– Relocating the Third-Generation Human Rights”. 

Wydarzenie to organizowane jest w ramach dwuletniego projektu badawczego dotyczącego problematyki kolektywnych praw kulturalnych w międzynarodowym porządku prawnym, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i realizowanego w INP PAN we współpracy z Uniwersytetem Technologicznym w Sydney oraz Uniwersytetem Berneńskim. 

Sympozjum odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Sala nr 100 (Sala Okrągłego Stołu), 1 piętro. 

Program konferencji jest dostępny tu, zaś wykaz uczestników i streszczenie prezentowanych referatów tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz