środa, 31 lipca 2013

Call for papers: Journal on the Use of Force and International Law

W 2014 roku zacznie się ukazywać nowy periodyk poświęcony stosowaniu siły wydawany przez Hart Publishing: Journal on the Use of Force and International Law.

Redakcja zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów i recenzji książek do pierwszego numeru odpowiednio do końca stycznia i lutego 2014.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

niedziela, 28 lipca 2013

James Crawford Prize of the JIDS 2014

The James Crawford Prize of the Journal of International Dispute Settlement (JIDS) is an annual prize which awards £500 of OUP books and a subscription to JIDS to the author of the best paper received by the Journal. The winning papers will also be published in JIDS. 

The selections will be made by a Prize Committee composed of the Editor-in-Chief (Thomas Schultz), two of the General Editors (Tom Grant and Andrew Mitchell), and further members of the Editorial Board of JIDSdepending on the narrower fields of the papers submitted for the prize. The Committee may choose not to award the prize and hold it over for a subsequent year if, in their view, the papers submitted do not reach the standards required. 

Deadline for submissions is the 1st of November, 2013. 

Submissions for the 2014 Prize should be sent to thomas.schultz@graduateinstitute.ch. 

The Editor-in-Chief and Publisher are happy to answer any questions about The James Crawford Prize of the Journal of International Dispute Settlement (JIDS).

sobota, 27 lipca 2013

Nowy numer Polish Review of International and European Law

Właśnie ukazał się nowy numer Polish Review of International and European Law (PolRevIEL). W środku artykuł Bożeny Gronowskiej (Finality of Judgement in the Context of the Revision provided for by the Rules of the European Court of Human Rights); Agnieszki Różalskiej-Kucal (Intra-EU BITs - are They Really Still Necessary? The Best Award of the Year 2012 and Professor Emmanuel Gaillard Say "Yes") oraz Piotra Mostowika i Eleny Judova (Should We Stay or Should We Go in? Advantages of Enhanced Cooperation Aimed to Unification of Conflict of Laws Rules in Divorce and Separation Matters). Dodatkowo numer zawiera równiez drugą część artykułów zaprezentowanych podczas sympozjum na temat piractwa morskiego w prawie międzynarodowym (Konrad Marciniak, International Law on Piracy and Some Current Challenges Related to Its Definition from International Law Perspective, Leonard Łukaszuk, Combating Maritime Piracy within the Asia and Pacific Region. Selected Issues) oraz komentarz naszego redakcyjnego kolegi Marcina Menkesa do orzeczenia MTS w sprawie Ferrini.

Szczegółowe informacje na temat PolRevIEL dostępne są na stronie czasopisma.

czwartek, 25 lipca 2013

Paul Guggenheim Prize 2013

The Paul Guggenheim Prize, amounting to Swiss francs 15,000, will be awarded to a monograph of major importance in the field of public international law (except European law). The monograph must be of the highest quality and be the work of a young author at the beginning of his/her career. Works submitted may in the form of published books or of manuscripts intended for publication; they may be written in English, French, German, Italian or Spanish. Works which have already been awarded a prize of a similar nature will not be considered.

Applications accompanied by a curriculum vitae, a list of publications and five copies of the work submitted must be received no later than 31 December 2013 by: The Paul Guggenheim Foundation, The Graduate Institute of International and Development Studies, P.O. Box 136, CH-1211 Geneva 21 (Switzerland). Applicants are invited to specify whether the work submitted has already been awarded a prize.

The Regulations pertaining to the Prize may be obtained at the same address or by email: isabelle.gerardi@gmail.com.

środa, 24 lipca 2013

Oferty pracy w TSUE

Nowych asystentów do pracy :

- sędzia Sądu Küllike Jürimäe z Estonii. Szczegóły ogłoszenia tutaj, oraz
- Marko Ilešič, pochodzący ze Słowenii prezes trzeciej izby Trybunału Sprawiedliwości (zob. szczegóły).

środa, 17 lipca 2013

Winter School on Law and Finance w Paryżu (styczeń 2014)

Właśnie ukazało się ogłoszenie dotyczące szkoły zimowej organizowanej w Paryżu przez Institute for New Economic Thinking wspólnie z Columbia University (6-10 stycznia 2014 r.). Szkoła skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów jak i młodych pracowników naukowych. Przedmiotem wszystkich wykładów będzie problematyka relacji pomiędzy prawem a finansami, ze szczególnym naciskiem na kontekst międzynarodowy.

Udział w szkole jest darmowy (dla osób które zostaną zakwalifikowane); organizatorzy przewidzieli również możliwość uzyskania dodatkowego stypendium. Aplikacje można przesyłać do 18 listopada 2013 r.

Sylabusy oraz terminarz zajęć jest dostępny tu, zaś bardziej szczegółowe informacje tu.

wtorek, 16 lipca 2013

Konferencja IE UJ: 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową p.t.: 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, która odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2013 r. w Krakowie, ul. Jodłowa 13 (Zamek w Przegorzałach)

Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych RP, Radosław Sikorski.

Bezpośredni link do strony konferencyjnej zawierającej m.in. Program Konferencji i formularz zgłoszeniowy tutaj.

sobota, 13 lipca 2013

Call for papers: Polish Yearbook of International Law 2013

Wraz z nowy numerem Polish Yearbook of International Law ukazał się również call for papers do numeru następnego:

PYIL is currently seeking articles for its next volume (XXXIII), which will be published in May 2014. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are particularly interested in articles that address current issues in international and European law that relate to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 15,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available below (see: style sheet).

Please send manuscripts to pyil@inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2014.

Nowy numer Polish Yearbook of International Law

Ukazał się właśnie nowy numer Polish Yearbook of International Law. W środku artykuł prof. Sadurskiego o problemie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, prof. Kwietnia o roli suwerenności państw w prawie międzynarodowym, prof. Fitzmaurice o filozoficznych i doktrynalnych podstawach międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Prof. Vieira pisze o global governance w kontekście wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, prof. Wyrozumska o praktyce polskich sądów w odniesieniu do zajęcia rachunku bankowego ambasady, a prof. de Jonge o międzynarodowo-prawnych unormowaniach dotyczących niewypłacalności państw. Pozostałe artykuły to tekst prof. Swart o decyzji MTS w sprawie Lubanga, ocena legalności użycia dronów w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dr Bodnar i Pacho) oraz szczegółowa analiza stosowania przez MTK nakazu aresztowania (Dłubak). 

Dodatkowo w numerze zamieszczono serię artykułów zaprezentowanych w ramach konferencji „Limits of the Security Council Powers” zorganizowanej w styczniu 2013 r. przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z ILA Polska. Swoje teksty zaprezentowali między innymi prof. Arcari, prof. Fernandez Sola, prof. Richter, prof. Sturma oraz prof. Zimmermann.

Najnowszy numer Yearbook’a będzie wkrótce dostępny w internetowej księgarni Scholar (www.scholar.com.pl) jak również w dobrych księgarniach prawniczych. Więcej szczegółów, w tym spis treści najnowszego numeru, dostępnych jest na stronie czasopisma (www.inp.pan.pl/pyil).

Oferty pracy na Central European University

School of Public Policy (SPP) na budapesztańskim Central European University ogłosiło konkurs na cztery stanowiska naukowo-dydaktyczne, w tym 
- w obszarze prawa międzynarodowego,
- stosunków międzynarodowych i global governance.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 11 sierpnia.

Call for papers: NYIL

Do 15 sierpnia można nadsyłać zgłoszenia do 45 tomu The Netherlands Yearbook of International Law: Between Pragmatism and Predictability: Temporariness in International Law. Propozycje tekstów powinny mieć objętość 300-500 słów i zawierać zwięzłe podsumowanie.

Szczegóły tutaj.

środa, 10 lipca 2013

Oferta pracy w Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law

Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law zaprasza zainteresowanych objęciem stanowiska senior / Principal Legal Officer do nadsyłania zgłoszeń do 23 sierpnia.

Początek zatrudnienia: październik / listopad b.r.

Szczegóły oferty dostępne są tutaj.

środa, 3 lipca 2013

Płatne praktyki w Equinet (Bruksela)

Europejska sieć ciał ds. równouprawnienia oferuje możliwość odbycia płatnej praktyki w jej siedzibie w Brukseli od końca sierpnia b.r. do końca stycznia.

Zgłoszenia można nadsyłać do 14 lipca.

Dalsze informacje tutaj.

wtorek, 2 lipca 2013

Call for papers: Transnational Dispute Management

Transnational Dispute Management zaprasza chętnych autorów do włączenia się w prace nad specjalnym numerem "Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of A Roadmap". 

Termin zgłaszania propozycji tekstów (streszczeń) upływa 15 września.

Szczegóły tutaj.

Call for papers: NYU Journal of Int'l Law and Politics

NYU JILP zaprasza autorów do nadsyłania propozycji z zakresu międzynarodowego prawa publicznego lub prywatnego, międzynarodowego prawa handlowego, komparatystyki prawnczej oraz prawa obcego. Redakcje zachęca równiez do zgłaszania tekstów z pogranicza prawa i politologii.

Propozycje artykułów długości 12-13,000 słów można nadsyłać do 31 sierpnia b.r.

Dodatkowe informacje tutaj

Call for book proposals

Ashgate Publishing zaprasza chętnych do publikacji książki w ramach poświęconej komparatystyce prawniczej Juris Diversitas Series do nadsyłania propozycji mononografii jak również prac studenckich.

Informacje kontaktowe tutaj.