sobota, 5 października 2013

Konferencja: Venice Conferences on Institutional Arbitration

W dniach 12-19 października odbędzie się w Wenecji konferencja arbitrażowa organizowana przez tamtejszą Izbę arbitrażową, Izbę handlową, Uniwersytet 'Cà Foscari' oraz ARBIT (Italian Forum for Arbitration and ADR). Tematem konferencji jest “Arbitrato interno e internazionale: aspetti procedurali dall’avvio all’esecuzione del lodo in Italia e nel mondo” [Internal and International Arbitration: Procedural Aspects from the Commencement to the Execution of the Award in Italy and in the World].

Szczegółowy program dostęny jest tutaj.

Udział w konferencji jest darmowy po rejestracji na stronie Weneckiej izby arbitrażowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz