piątek, 29 listopada 2013

Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa


Publikacja stanowi komparatystyczny komentarz do dwóch najważniejszych aktów prawa międzynarodowego immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego państw (ONZ oraz Rady Europy). Ponieważ obie konwencje stanowią przede wszystkim kodyfikację norm prawa zwyczajowego, poszczególne zagadnienia, zestawione w tabeli ekwiwalencji, zostały zbadane na podstawie prac przygotowawczych obu traktatów, orzecznictwa międzynarodowego oraz najistotniejszych orzeczeń krajowych (polskiego Sądu Najwyższego oraz wybranych rozstrzygnięć z państw trzecich). Uzupełnieniem prezentowanych rozważań są odwołania do stosownych fragmentów krajowych kodyfikacji przedmiotowych norm przyjętych, poniekąd paradoksalnie, przez państwa common law. Celem komentarza jest umożliwienie czytelnikowi szybkiego odnalezienia się w zawiłej materii norm międzynarodowego prawa zwyczajowego, regulacji konwencyjnych oraz dorobku orzeczniczego. Komentarz zawiera także autorskie tłumaczenie obu konwencji.

wtorek, 26 listopada 2013

Międzynarodowa Konferencja dotycząca Transitional Justice w Jerozolimie, 25-26 maja 2014: Call for papers

Do końca grudnia można przesyłać abstrakty na konferencje: The 3rd Annual Minerva Jerusalem Conference on Transitional Justice, która odbędzie się na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (Centrum Praw Człowieka Minerva), 25-26 maja 2014.

Konferencja ta będzie poświęcona udziałowi i roli społeczeństwa obywatelskiego (civil society) w rozwoju i implementacji procesów transitional justice. Więcej na temat konferencji można znaleźć tutaj. 

Szkoła Letnia Hague Academy of International Law (lipiec-sierpień 2014)


Hague Academy of International Law właśnie opublikowała na swojej stronie internetowej informacje dotyczące kolejnej edycji Szkoły Letniej, która odbędzie się w terminie 7-25 lipca oraz 28 lipca -15 sierpnia 2014 r. (dwa odrębne programy: Prawo Publiczne Międzynarodowe oraz Prawo Prywatne Międzynarodowe). Elektroniczny formularz rejestracyjny będzie dostępny od 1 grudnia 2013 r. Udział w Summer School jest co prawda płatny, jednak organizatorzy przygotowali dla części uczestników specjalną ofertę stypendialną. 

Szczegóły dotyczące obu programów (w tym zasady składania aplikacji, plan zajęć oraz informacje dotyczące stypendiów) można znaleźć tu.

poniedziałek, 25 listopada 2013

Call for papers: The Hague Yearbook of International Law

The Hague Yearbook of International Law poszukuje artykułów do kolejnego numery (za rok 2013). Termin przesyłania tekstów upływa 1 stycznia 2014 r. 

Sam call, zawierający szczegółowe instrukcje, dostępny jest tu. Z wytycznymi dla autorów można natomiast zapoznać się tu.

sobota, 23 listopada 2013

Call for papers: ESIL 10th Anniversary Conference International Law and... (Wiedeń, wrzesień 2014)

European Society of International Law ogłosiło właśnie call for papers dotyczący jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia “International Law and … Boundaries of International Law and Bridges to Other Fields and Disciplines"). Konferencja odbędzie się w terminie 4-6 września 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Tematem konferencji są relacje pomiędzy prawem międzynarodowym a innymi dyscyplinami naukowymi (np. ekonomią, literaturą, historią). 

Termin przesyłania propozycji referatów (nie dłuższych niż 800 słów) upływa 15 stycznia 2014 r. Dodatkowe szczegóły są dostępne tu.

Oferta pracy: University of Zurich

Wydział Prawa University of Zurich poszkuje kandydatów na stanowisko Research and Teaching Associate (PhD candidate) w szczegółności w obszarze prawa prywatnego międzynarodowego oraz komparatystyki. Wymaga dobra znajomość języka niemieckiego.

Szczegóły tutaj.

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zachęca zainteresowanych do nadsyłania propozycji artykułów. Szczegóły na stronie internetowy periodyku.

wtorek, 19 listopada 2013

Internetowa Strona Fundacji Nuhanovic ma nowa sekcję dotyczącą zbrodni wojennych popełnionych w Bośni


Fundacja Nuhanovic: Centrum Odszkodowań Wojennych (The Nuhanovic Foundation / NF) została założona w 2011 w celu pomocy poszkodowanym w działaniach wojennych i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego. NF oferuje pomoc finansową i merytoryczną w celach dochodzenie i reprezentacji w negocjacjach i procesach sądowych. Więcej na temat samej organizacji i pomocy którą można uzyskać od fundacji można znaleźć tutaj.

Nowo otwarta strona dotycząca Bośni, tutaj.

Call for papers: Sensing War (konferencja)

Zostało ogłoszone call for papers na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję: Sensing War, w Londynie, 12-13 czerwca 2014.

Abstrakty nie dłuższe niż 500 słów należy przesyłać do 14 lutego 2014 na sensingwar AT gmail.com

Więcej informacji na temat konferencje można znaleźć tutaj.

piątek, 15 listopada 2013

Szóste Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka

W dniach 28-29 listopada br. odbędzie się szóste Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka. Kolokwium organizowane jest przez Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy udziale Rzecznika Praw Dziecka.
Jest to kolejne z cyklu kolokwiów naukowych realizowanych w ramach współpracy Wydziału z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szczegółowe informacje na temat Kolokwium dostępne są tu, a formularz zgłoszeniowy tu.