czwartek, 7 listopada 2013

Call for Evidence on the Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union - Fundamental Rights

Ministerstwo Sprawiedliwości Wlk. Brytanii ogłosiło wezwanie do przedkładania informacji na temat podziału kompetencji pomiędzy UE a Wlk. Brytanią w obszarze praw człowieka (Call for Evidence on the Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union - Fundamental Rights). Organizatorzy liczą na kontrybucje ekspertów, osób posiadających odpowiednie doświadczenie, organizacji pozarządowych i rządów. Oczekują na odpowiedzi na 14 szczegółowych pytań do 13 stycznia 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz