piątek, 15 listopada 2013

Szóste Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka

W dniach 28-29 listopada br. odbędzie się szóste Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka. Kolokwium organizowane jest przez Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy udziale Rzecznika Praw Dziecka.
Jest to kolejne z cyklu kolokwiów naukowych realizowanych w ramach współpracy Wydziału z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szczegółowe informacje na temat Kolokwium dostępne są tu, a formularz zgłoszeniowy tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz