niedziela, 15 grudnia 2013

Konferencja "Arbitration and EU Law"

W dniach 10 – 11 Marca 2014 r. odbędzie się w Trierze (Niemcy) konferencja naukowa poświęcona arbitrażowi oraz prawu Unii Europejskiej, w szczególności skutkom rewizji rozporządzenia Bruksela I, prawom człowieka, arbitrażowi inwestycyjnemu oraz relacjom pomiędzy upadłością a arbitrażem. Konferencję współorganizują Academy of European Law (ERA) i Max Planck Institute Luxembourg.

Szczegółowe informację dostępne są tu oraz tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz