środa, 8 stycznia 2014

50 rocznica Van Gend en Loos

Z okazji 50 lecia ogłoszenia jednego z ważniejszych orzeczeń dla rozwoju prawa wspólnotowego w sprawie Van Gend en Loos, w maju 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości UE zorganizował specjalne jednodniowe kolokwium .

Podsumowaniem wydarzenia w którym wziął udział szereg wybitnych specjalistów jest opublikowana właśnie praca zbiorowa Actes de Colloque/Conference Proceedings. Obok wspomnień uczestnika tamtych wydarzeń oraz zapisu debaty, w publikacji znajdziemy także polski akcent w postaci tekstu obecnego Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości (zob. na post tutaj) prof. Macieja Szpunara, Van Gend en Loos from the perspective of new Member States.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz