czwartek, 27 lutego 2014

Konkurs dla studentów i doktorantów na artykuł naukowych 2014 (The Polish Quarterly of International Affairs)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) ogłasza konkurs na artykuł naukowy do czasopisma "The Polish Quarterly of International Affairs". Konkurs ten umożliwia studentom zaprezentowanie wyników swoich prac badawczych. Najlepszy artykuł zostanie opublikowany, a jego autor będzie miał możliwość odbycia stażu w PISM. Konkurs skierowany jest do studentów studiów magisterskich lub doktoranckich.

PISM w szczególności jest zainteresowany artykułami poruszającymi tematykę: Unii Europejskiej, bezpieczeństwa międzynarodowego, Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, kontroli zbrojeń i nieproliferacji broni masowego rażenia. Inne tematy są również dopuszczalne.

Zgłoszenia należy przesyła w terminie do 30 marca 2014 r. na adres wyrwich(at)pism.pl oraz pqia(at)pism.pl.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 26 lutego 2014

Call for papers: International Conference 25 Years CRC (Leiden, listopad 2014)

Uniwersytet w Leiden ogłosił call for papers na konferencję z okazji 25-lecia istnienia Konwencji o prawach dziecka. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Leiden w dniach od 17-19 listopada 2014 r. 

Propozycje referatów (max 300 słów) można przesyłać do 1 kwietnia 2014 r. Organizatorzy planują opublikowanie wybranych artykułów w tomie pokonferencyjnym. Ze względu na szczególną rolę jaką odegrała Polska w przyjęciu Konwencji mamy nadzieje, że wśród prelegentów znajdą się osoby z naszego kraju. 

Więcej informacji, w tym tematykę poszczególnych paneli, można znaleźć tu.

wtorek, 25 lutego 2014

Call for papers: Procedural Fairness before International Courts and Tribunals (Guildford, wrzesień 2014)

Surrey International Law Center (University of Surrey) wraz McCoubrey Centre of the University of Hull oraz British Institute of International and Comparative Law organizują dwudniowe warsztaty (19-20 września 2014 r.) zatytułowane „Procedural Fairness before International Courts and Tribunals”. Celem warsztatów jest naukowa refleksja nad gwarancjami procesowymi stosowanymi przez poszczególne sądy międzynarodowe.

Propozycje referatów (max 500 słów) można przesyłać do 1 kwietnia 2014 r. Niestety organizatorzy nie refundują kosztów związanych z udziałem w warsztatach.

Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

poniedziałek, 24 lutego 2014

Call for papers: Transnational Standards in the Domestic Legal Order: Authority and Legitimacy (Amsterdam, październik 2014)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Amsterdamie ogłosił call for papers dotyczący warsztatów, które planowane są na 24 października 2014 (temat warsztatów to „Transnational Standards in the Domestic Legal Order: Authority and Legitimacy”). Organizatorzy są w szczególności zainteresowania następującymi kwestiami:

- stosowania standardów ponadnarodowych w krajowej praktyce prawnej
- moc prawna standardów ponadnarodowych
- legitymacja standardów ponadnarodowych 

Propozycje referatów (max 500 słów) można przesyłać do 18 maja 2014 na adres a.moisl(at)uva.nl. Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz zakwaterowania prelegentów.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

wtorek, 18 lutego 2014

Call for papers: Human Rights under Pressure: Exploring norms, institutions and policies (Kopenhaga, wrzesień 2014)

Association of Human Rights Institutes ogłosiła właśnie call for papers na konferencje „Human Rights under Pressure: Exploring norms, institutions and policies”, która odbędzie się w Kopenhadze (Danish Instititute for Human Rights and Faculty of Law, University of Copenhagen) w dniach 29-30 września 2014 r. 

Proponowane przez organizatorów panele dotyczą następujących zagadnień:

- instytucje międzynarodowe
- rozwój praw człowieka
- Unia Europejska oraz prawa człowieka
- prawa człowieka i „inny”
- metody oraz teorie praw człowieka

Oplata konferencyjna wynosi 70 Euro. Propozycje referatów (max 500 słów) można przesyłać w terminie do dnia 1 maja 2014 r. na adres ekni(at)humanrights.dk.

Więcej informacji jest dostępnych tu.

środa, 12 lutego 2014

Szkoła letnia: Transnational Justice, Conflict and Human Rights (Genewa, lipiec 2014)

Antonio Cassese Initiative for Justice, Peace and Humanity organizuje swoją coroczną szkołę letnią „Transnational Justice, Conflict and Human Rights”, która odbędzie się w Genewie w dniach od 7 do 11 lipca 2014 r.

Aplikacje można przesyłać do 29 kwietnia 2014 r. Koszt udziału w szkole letniej wynosi 1.500 CHF. Organizatorzy nie przewidzieli niestety żadnych stypendiów dla uczestników. 

Więcej szczegółów, w tym program zajęć, można znaleźć tu.

wtorek, 11 lutego 2014

Zaproszenie: Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik (3 marca 2014, Warszawa)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik “O aktualności hasła ‘prawa kobiet prawami człowieka’”. Wykład, który wygłosi w tym roku Pani Barbara Limanowska (konsultantka ONZ i OBWE w dziedzinie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz praw kobiet), odbędzie się 3 marca 2014 r., godz. 17.30 w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali nr 203.

Liczba miejsc ograniczona – prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do dn. 2 marca 2014 r. drogą mailową: a.gliszczynska(at)poczta.onet.pl.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Szkoła letnia: Summer Academy on the Continental Shelf (Wyspy Owcze, czerwiec 2014)

University of the Faroe Islands organizuje swoją szkołe letnią „Summer Academy on the Continental Shelf”, która odbędzie się w Torshavn (Wyspy Owcze) w terminie 21 do 28 czerwca 2014 r.

Aplikacje można przesyłać jedynie do 15 lutego 2014 r. Koszt udziału w szkole wynosi 500 Euro ale organizatorzy przewidzieli również możliwość uzyskania stypendium.

Więcej szczegółów można znaleźć tu lub tu.

czwartek, 6 lutego 2014

Oferta pracy: Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego oferuje dwa miejsca pracy:

  • diplomat lawyer,
  • legal officer.

Szczegóły oferty tutaj.

Szkoła letnia: Academy of European Law (Florencja, czerwiec-lipiec 2014)

Academy of European Law (funkcjonująca w ramach Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji) organizuje swoje dwie coroczne szkoły letnie: „Human Rights Law” (w terminie 16-27 czerwca 2014 r.) oraz „The Law of the European Union” (w terminie od 30 czerwca do 11 lipca 2014 r.). Udział w jednej szkole letnie to wydatek 650 Euro, w przypadku rejestracji na obydwie łączny koszt to 950 Euro (kwoty te nie obejmują jednak zakwaterowania oraz przelotu). Organizatorzy przygotowali niewielką liczbę stypendiów w formie zwolnienia z opłaty za uczestnictwo. Obie szkoły odbędą się we Florencji na EUI.

Termin składania aplikacji upływa 10 kwietnia 2014 r., zaś wnioski o zwolnienie z opłaty należy składać do 1 kwietnia 2014 r.

Więcej szczegółów, w tym dokładny plan obu szkół letnich oraz procedurę przesyłania aplikacji, można znaleźć tu

środa, 5 lutego 2014

Call for papers: XIV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka (czerwiec 2014, Ostróda)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet w Barii, Uniwersytet w Bratysławie oraz Uniwersytet w Walencji organizują wspólnie XIV Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka "Prawa człowieka między wojną a pokojem", która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Ostródzie. Tematyka konferencji obejmuje następujących kwestie:

- prawa człowieka w obliczu konfliktów zbrojnych i terrorystycznych
- prawa człowieka a konflikty religijne, społeczne i kulturowe
- prawa człowieka w obliczu wojny ekonomicznej
- prawa człowieka w obliczu wojny o zasoby naturalne
- prawa człowieka a konflikty prawne

Językiem obrad jest angielski, przy czy zostaną również zorganizowane panele językowe (polski, włoski i słowacki).

Abstrakty referatów (800-1200 słów) można przesyłać do 31 kwietnia 2014 r. Organizatorzy planują wydać publikacje pokonferencyjną.

Więcej informacji, w tym zasady przesyłania propozycji referatów oraz wnoszenia opłat konferencyjnych, można znaleźć tu.

Szkoła letnia: International law: Courts and contexts (Kopenhaga, czerwiec 2014)

Centre of Excellence for International Courts (iCourts, Kopenhaga) oraz Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (PluriCourts, Oslo) zapraszają do składania aplikacji na szkołę letnią "International Law: Courts and Contexts", która odbędzie się w Kopenhadze w dniach 23-27 września 2014 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani aplikacjami osób prowadzącymi interdyscyplinarne badania (zarówno w ramach doktoratu jak i badań podoktorskich) na temat działalności sądów międzynarodowych. 

Udział w szkole letniej jest bezpłatny. Dodatkowo organizatorzy przygotowali pewną liczbę stypendiów na pokrycie kosztów przelotu oraz zakwaterowania. 

Aplikacje można przesyłać do 1 maja 2014 r. (przy czym są one rozpatrywane na bieżąco wiec decydujące znaczenie może mieć kolejność zgłoszeń). Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 4 lutego 2014

The Historical Origins of International Criminal Law - Konferencja 1-2 Marca 2014

W dniach 1-2 marca 2014 w Hong Kongu odbędzie się konferencja organizowana między innymi przez Centre for International Law Research and Policy dotycząca historycznego rodowodu międzynarodowego prawa karnego. Prezentacje dotyczyć będą głównie procesów, które miały miejsce po II wojnie światowej. Poprzez nawiązanie do historycznych fundamentów międzynarodowego prawa karnego organizatorzy pragną skonstruować wspólną płaszczyznę dla debaty dotyczącej Międzynarodowego Trybunału Karnego, uniwersalnej jurysdykcji i immunitetów głów państw. Program konferencji znajduje się tu, rejestracji można dokonywać do 20 lutego. Wśród osób zaproszonych wybitni naukowcy, m.in. Nina H.B. Jørgensen, Mark Drumbl, William Schabas, Morten Bergsmo. Tym bardziej miło nam poinformować, że na konferencji wystąpi także współautorka naszego bloga dr Patrycja Grzebyk z referatem dotyczącym roli Najwyższego Trybunału Narodowego w rozwoju zasad prawa międzynarodowego karnego (The Role of the Supreme National Tribunal of Poland in the Development of Principles of International Criminal Law).

Call for papers: Conceptualising Accountability in International Economic Law (praca zbiorowa)

University of Cagliari przyjmuje propozycje artykułów do specjalnego tomu „Conceptualising Accountability in International Economic Law”, który zostanie opublikowany przez jedno z międzynarodowych wydawnictw zajmujących się problematyką prawną. Redaktorzy tomu (prof. Francesco Seatzu, dr Paolo Vargiu oraz Federico Esu) są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami badawczymi: odpowiedzialność w międzynarodowym prawie finansowym, odpowiedzialność w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, odpowiedzialność w prawie WTO oraz odpowiedzialność w międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz energetycznym.

Propozycje rozdziałów (max 500 słów) należy przesyłać do 31 marca 2014 r. Redaktorzy przewidują zorganizowanie we wrześniu/październiku 2014 r. warsztatów dla autorów uczestniczących w projekcie. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Warsztaty „Amnesties, Mediation and Transition”, 24-25 marca 2014, Barcelona

The Institute for Integrated Transitions (IFIT) wraz z Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) zapraszają na specjalistyczne warsztaty „Amnesties, Mediation and Transition”, które odbędą się w Barcelonie 24-25 marca. Warsztaty te są przeznaczone głownie dla mediatorów i ekspertów do spraw transition z rządów, organizacji nie-rządowych, fundacji, firm i uniwersytetów. 

Więcej szczegółów na temat warsztatu można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Call for papers: International Courts and National Courts, Politics and Society (Kopenhaga, wrzesień 2014)

Uniwersytet Kopenhaski wraz z Uniwersytetem w Oslo ogłosiły właśnie call for papers dotyczący konferencji „International Courts and National Courts, Politics and Society”, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2014 r. w Kopenhadze. Organizatorzy są zainteresowani referatami dotyczącymi relacji pomiędzy sądami międzynarodowymi a krajowymi porządkami prawnymi (i politycznymi).

Propozycje referatów należy przesyłać do 1 marca 2014 r. Więcej szczegółów, w tym dokładną tematykę konferencji oraz procedurę przesyłania referatów, można znaleźć tu.

Postdoctoral Fellowship (Human Rights under Pressure)

Hebrew University of Jerusalem oraz Freie Universität Berlin poszukują osób zainteresowanych podjęciem badań w ramach dwóch staży podoktorskich (rok akademicki 2014-2015, wspólny program badawczy "Human Rights under Pressure"). Oferta adresowana jest do osób, które uzyskały tytuł doktora nie wcześniej niż we wrześniu 2010 r. lub którzy uzyskają taki tytuł do marca 2014 r. 

Termin przysyłania aplikacji to 20 lutego 2014 r. Więcej informacji można znaleźć tu