wtorek, 4 lutego 2014

The Historical Origins of International Criminal Law - Konferencja 1-2 Marca 2014

W dniach 1-2 marca 2014 w Hong Kongu odbędzie się konferencja organizowana między innymi przez Centre for International Law Research and Policy dotycząca historycznego rodowodu międzynarodowego prawa karnego. Prezentacje dotyczyć będą głównie procesów, które miały miejsce po II wojnie światowej. Poprzez nawiązanie do historycznych fundamentów międzynarodowego prawa karnego organizatorzy pragną skonstruować wspólną płaszczyznę dla debaty dotyczącej Międzynarodowego Trybunału Karnego, uniwersalnej jurysdykcji i immunitetów głów państw. Program konferencji znajduje się tu, rejestracji można dokonywać do 20 lutego. Wśród osób zaproszonych wybitni naukowcy, m.in. Nina H.B. Jørgensen, Mark Drumbl, William Schabas, Morten Bergsmo. Tym bardziej miło nam poinformować, że na konferencji wystąpi także współautorka naszego bloga dr Patrycja Grzebyk z referatem dotyczącym roli Najwyższego Trybunału Narodowego w rozwoju zasad prawa międzynarodowego karnego (The Role of the Supreme National Tribunal of Poland in the Development of Principles of International Criminal Law).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz