wtorek, 18 marca 2014

Debata pt. "Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka”

Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów UW serdecznie zapraszają do udziału w otwartej dyskusji panelowej dotyczącej interakcji arbitrażu inwestycyjnego z reżimami ochrony praw człowieka. 

Czas: 27 marca 2014 r. (czwartek) w godzinach 16.45–20.00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Stara Biblioteka, sala nr 107 

Moderator: dr Łukasz Gorywoda, LL.M. (Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda; NautaDutilh)

Paneliści: dr Adam Bodnar (Uniwersytet Warszawski; Helsińska Fundacja Praw Człowieka), dr Marek Jeżewski (Kochański Zięba Rapala & Partners; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Marcin Kałduński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Katarzyna Michałowska (Uniwersytet Warszawski; Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak), dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski; K&L Gates), dr Wojciech Sadowski (K&L Gates), dr Rudolf Ostrihansky (Uniwersytet Warszawski; Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak). 

Dyskusja będzie dotyczyć następujących zagadnień:

a) Czy traktaty o ochronie inwestycji powinny zawierać postanowienia dotyczące ochrony praw człowieka, czy też powinny zawierać wyłączenia pozwalające państwom na zachowanie w danym zakresie autonomii regulacyjnej?

b) W jaki sposób prawa człowieka wpływają na decyzje podejmowane przez trybunały arbitrażowe: czy determinują reguły prawa materialnego, czy też kształtują reguły proceduralne?

c) W jaki sposób powinno się rozwiązywać potencjalne konflikty miedzy prawami człowieka a międzynarodowym prawem chroniącym inwestycje?

d) Czy arbitrzy, mając świadomość że kształtują standardy prawa międzynarodowego, powinni przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę prawa człowieka?

e) Czy BIT-y oraz inne traktaty zawierające postanowienia o ochronie inwestycji ograniczają autonomię państw zakresie możliwości zmiany prawa w celu promowania i ochrony praw człowieka?

f) Czy organizacjom chroniącym prawa człowieka powinno przyznawać się status amici curiae? 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację: Katarzyna Skowrońska, skowronska@allerhand.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz