sobota, 26 kwietnia 2014

Call for papers: TWAIL Conference. On Praxis and the Intellectual (Kair, luty 2015)

Stowarzyszenie "Third World Approaches to International Law" (TWAIL) we współpracy Wydziałem Prawa Uniwersytetu Kairskiego organizuje w dniach 22-24 lutego 2015 r. konferencję zatytułowaną „On Praxis and the Intellectual“, której celem jest dyskusją nad rolą naukowców (w tym przede wszystkim prawników międzynarodowych) w procesie zmian politycznych jakie nastąpiły na Bliskim Wschodzie oraz w Północnej Afryce. Konferencja odbędzie się w Kairze.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) jak również paneli (maksymalnie 900 słów) można przesyłać do 15 lipca 2014 r. (na adres: twailcairo(at)gmail.com). Organizatorzy częściowo pokrywają koszty udziału w konferencji (wyżywienie, transport na miejscu); dodatkowo przewidzieli oni również pewną pulę stypendiów mających pokryć koszty przelotu i zakwaterowania.

Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

piątek, 25 kwietnia 2014

Call for papers: The Changing Practices of International Law: Sovereignty, Law and Politics in a Globalising World (Reykjavik, sierpień 2014)

COST Action IS1003 "International Law between Constitutionalisation and Fragmentation" we współpracy z Bifrost University oraz Centre for the Politics of Transnational Law organizują w dniach 27-29 sierpnia 2014 r. interdyscyplinarne warsztaty "The Changing Practices of International Law: Sovereignty, Law and Politics in a Globalising World". Warsztaty odbędą się w Reykjaviku.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 19 maja 2014 r. Koszty udziału we warsztatach wszystkich prelegentów są pokrywane z funduszy COST Action.

Więcej szczegółów, w tym określenie szczegółowych tematów którymi zainteresowani są organizatorzy, można znaleźć tu.

czwartek, 24 kwietnia 2014

Vis Moot - wyróżnienia dla drużyn z Polski!

Miło mi poinformować, że tegoroczna – 21 edycja The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot była dla reprezentacji Polski szczególnie szczęśliwa!

Konkurs, którego finały odbywały się od 11 do 17 kwietnia w Wiedniu, przyciągnął jak zwykle tłumy studentów, naukowców i praktyków z całego świata. W rywalizacji wzięło udział prawie 300 uniwersytetów, w tym po raz pierwszy tak liczna reprezentacja z Polski. Nasz kraj reprezentowało aż 7 uczelni: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Warszawski i Akademia Leona Koźmińskiego.

Wśród 64 najlepszych drużyn, które przeszły do ścisłego finału znalazł się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Śląski. Ścisły finał konkursu odbywa się w trybie pucharowym. W wyniku losowania polskim uczelniom postawiono jako przeciwników.. siebie wzajemnie. Rozgrywka była bardzo wyrównana, jednak do kolejnego etapu przeszedł Uniwersytet Jagielloński. Studenci z Krakowa znaleźli się ostatecznie wśród 16 najlepszych drużyn! Pierwsze miejsce zajął australijski Daekin University.

Zarówno drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Śląskiego wróciły do domu z wyróżnieniami w kategorii Frédéric Eisemann Award czyli dla najlepszej drużyny. Uniwersytet Jagielloński otrzymał ponadto wyróżnienie w kategorii Werner Melis Award tzn. za najlepsze pismo procesowe pozwanego. Serdeczne gratulacje!

wtorek, 22 kwietnia 2014

The EU and Its Judiciary – A Celebration of Judicial Synergy (Warszawa, 24 kwietnia 2014)

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawą konferencję ("The EU and Its Judiciary – A Celebration of Judicial Synergy"), która odbędzie się w tym tygodniu (24 kwietnia) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Konferencja jest jest organizowana przez Brytyjskie Centrum Prawa (British Law Centre) w ramach jubileuszowej edycji Central and Eastern Europe Moot Competition. Wśród zaproszonych gości znajdują się między innymi Eleanor Sharpston i Maciej Szpunar (Rzecznicy Generalni UE), prof. Rosa Greaves oraz prof. Stanisław Biernat. 

Szczegółowe informacje można znaleźć tu.

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Szkoły letnie TMC Asser Institute (Haga, czerwiec - wrzesnień 2014)

TMC Asser Institute zaprasza do udziału w pięciu różnych szkołach letnich przygotowanych w 2014 r.:
Organizatorzy przewidzieli specjalny program stypendialny dla uczestników ostatniej ze szkół letnich. Szczegóły można znaleźć tu.

Terminy przesyłanie zgłoszeń są różne dla poszczególnych szkół letnich. Wszystkie kursy odbędą się w Hadze.

Call for papers: Foreign Investment in the Services Sector (Lozanna, wrzesień 2014)

Uniwersytet w Lozannie, Grotius Center - Leiden University oraz VU Amsterdam wspólnie organizują warsztaty zatytułowane "Foreign Investment in the Service Sector". Warszaty odbędą się 18-19 września 2014 r. na Uniwersytecie w Lozannie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani wystąpieniami dotyczącymi następujących kwestii:
  • prawo inwestycyjne a usługi publiczne;
  • relacje pomiędzy rozdziałami poświęconymi inwestycjom i usługom w regionalnych porozumieniach handlowych
  • prawo inwestycyjne a zasady konkurencji w sektorze usług
  • problem liberalizacji inwestycji a ochrona niektórych branż usługowych.
Propozycje referatów można przesyłać do 30 kwietnia 2014 r. Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

niedziela, 20 kwietnia 2014

Call for papers: The Changing Nature of Peacekeeping and the Challenges for Jus ad Bellum, Jus in Bello and Human Rights (Wiedeń, wrzesień 2014)

European Society of International Law Interest Group on Peace and Security (ESIL IGPS) oraz Research Project on Shared Responsibility in International Law (SHARES Project) organizują wspólnie sympozjum zatytułowane "The Changing Nature of Peacekeeping and the Challenges for Jus ad Bellum, Jus in Bello and Human Rights". Planowane sympozjum jest częścią 10th ESIL Anniversary Conference in Vienna (o której pisaliśmy tu) i odbędzie się 3 września 2014 r. 

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 4 maja 2014 na adres Prof. Theodore Christakis (Christakis(at)wanadoo.fr) oraz dr Ilias Plakokefalos (I.Plakokefalos(at)uva.nl).

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 17 kwietnia 2014

Call for Papers: 21st Century Borders: Territorial Conflict and Dispute Resolution (Lancaster, czerwiec 2014)

University of Lancaster ogłosił call for papers dotyczący konferencji "21st Century Borders: Territorial Conflict and Dispute Resolution", która odbędzie się 13 czerwca 2014 r. Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad pojęciem granic w XXI wieku, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń (np. aneksja Krymu, spory o granice morskie we wschodniej Azji).

Propozycje referatów (maksymalnie 1 strona) można przesyłać do 20 kwietnia 2014 r. Czasu niewiele ale konferencja wygląda bardzo interesująco więc zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 9 kwietnia 2014

Konkursowy kwiecień czyli „mootowe” szaleństwo studentów z całego świata

Parę dni temu rozpoczęły się w Waszyngtonie rundy finałowe konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Wielki finał odbędzie się już 12 kwietnia! 

Konkurs organizowany jest już od 55 lat. To fantastyczne wydarzenie przyciąga studentów z całego świata (w zeszłym roku reprezentowanych było ponad 80 państw; w tym roku po raz pierwszy reprezentowany będzie Bhutan!). Studenci uczestniczą w symulacji postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości – przygotowują pisma procesowe oraz uczestniczą w symulacjach rozpraw. 

Tematem tegorocznej edycji było zagospodarowanie przestrzenne terenów morskich oraz wybrzeży, ocena jurysdykcji krajów na danych terenach morskich, a także ratownictwa morskiego. Polskę reprezentuje drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego – trzymamy kciuki!

Tymczasem 12 kwietnia rozpoczną się rundy finałowe podczas 21 edycji konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – o tym co się działo w Wiedniu, kto reprezentował polskie uczelnie a przede wszystkim kto wygrał napiszemy już wkrótce ;).

Call for papers: Skuteczność prawa międzynarodowego w sądowym stosowaniu prawa (Częstochowa, maj 2014)

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ oraz Koło Naukowe PPM i Arbitrażu WPiA UŚ zapraszają na konferencję „Skuteczność prawa międzynarodowego w sądowym stosowaniu prawa”, która odbędzie się 17 maja (sobota) 2014 roku o godz. 10.30 w Auli Wydziału Pedagogicznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8.

Chętnych do zgłoszenia referatów, z możliwością ich późniejszej publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym, zapraszamy do ich wysyłania na adres danego członka komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za daną dziedzinę nauki.

Więcej szczegółów, w tym również dokładne zasady przesyłania propozycji referatów można znaleźć tu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

wtorek, 1 kwietnia 2014

Konferencja: The UK and European Human Rights: A Strained Relationship? College Court, Leicester, 23-24 May 2014

Centre for European Law and Internationalisation Uniwersytetu Leicester zaprasza na konferencję naukową, pt. The UK and European Human Rights: A Strained Relationship? Odbędzie się ona w dniach 23-24 maja 2014 r. w College Court. Podstawowym celem tego spotkania jest debata nad wzajemnymi relacjami pomiędzy krajowymi systemami ochrony praw człowieka a reżimem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności w kontekście przystąpienia UE do tej umowy międzynarodowej. W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, praktyki prawa oraz organizacji pozarządowych. 

Więcej informacji dotyczących programu oraz rejestracji dostępne jest na stronie www Uniwersytetu Leicester, zaś tych odnoszących się do zakwaterowania na stronie www College Court.