poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Call for papers: Foreign Investment in the Services Sector (Lozanna, wrzesień 2014)

Uniwersytet w Lozannie, Grotius Center - Leiden University oraz VU Amsterdam wspólnie organizują warsztaty zatytułowane "Foreign Investment in the Service Sector". Warszaty odbędą się 18-19 września 2014 r. na Uniwersytecie w Lozannie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani wystąpieniami dotyczącymi następujących kwestii:
  • prawo inwestycyjne a usługi publiczne;
  • relacje pomiędzy rozdziałami poświęconymi inwestycjom i usługom w regionalnych porozumieniach handlowych
  • prawo inwestycyjne a zasady konkurencji w sektorze usług
  • problem liberalizacji inwestycji a ochrona niektórych branż usługowych.
Propozycje referatów można przesyłać do 30 kwietnia 2014 r. Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz