sobota, 26 kwietnia 2014

Call for papers: TWAIL Conference. On Praxis and the Intellectual (Kair, luty 2015)

Stowarzyszenie "Third World Approaches to International Law" (TWAIL) we współpracy Wydziałem Prawa Uniwersytetu Kairskiego organizuje w dniach 22-24 lutego 2015 r. konferencję zatytułowaną „On Praxis and the Intellectual“, której celem jest dyskusją nad rolą naukowców (w tym przede wszystkim prawników międzynarodowych) w procesie zmian politycznych jakie nastąpiły na Bliskim Wschodzie oraz w Północnej Afryce. Konferencja odbędzie się w Kairze.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) jak również paneli (maksymalnie 900 słów) można przesyłać do 15 lipca 2014 r. (na adres: twailcairo(at)gmail.com). Organizatorzy częściowo pokrywają koszty udziału w konferencji (wyżywienie, transport na miejscu); dodatkowo przewidzieli oni również pewną pulę stypendiów mających pokryć koszty przelotu i zakwaterowania.

Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz