czwartek, 29 maja 2014

VII Konferencja międzynarodowego prawa humanitarnego w Gdyni

W imieniu organizatorów przekazujemy informację o konferencji międzynarodowego prawa humanitarnego zatytułowanej "Nowe technologie na współczesnym polu walki",  która odbędzie się 6 czerwca br. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Strona konferencji znajduje się tutaj. Serdecznie zapraszamy.

środa, 28 maja 2014

Materiały audio i video na nowej witrynie EJIL: Live!

European Journal of International Law uruchomiło witrynę EJIL: Live!, na której publikowane będą materiały audio i video nawiązujące do tematyki aktualnych numerów papierowej wersji periodyku.

Do dokumentów można się dostać m.in. bezpośrednio na stronie EJIL: Live! lub poprzez kanał tematyczny You Tube.

W pierwszym nagraniu video możemy wysłuchać wywiadu przeprowadzonego przez Redaktora Naczelnego EJIL, Josepha Weileara, z Marią Aristodemou w związku z publikacją jej artykułu "A Constant Craving for Fresh Brains and a Taste for Decaffeinated Neighbours". W nagraniu audio uwzględniono także kilka innych wywiadów.

Ponadto EJIL opublikowało właśnie nagranie z wykładu, Q&A oraz transkrypt wystąpienia Prezesa MKCK nt. War, Protection, and the Law: the ICRC’s Approach to International Humanitarian Law.

Osoby zainteresowane interaktywnym studiowaniem prawa międzynarodowego powinny także pamiętać o wspominanym przez nas tutaj TEDx Hague Academy.

sobota, 24 maja 2014

Call for papers: Yearbook of Polish European Studies

Yearbook of Polish European Studies ogłosił właśnie call for papers do nowego numeru. Poniżej treść ogłoszenia.

10th Anniversary of the EU's Biggest Enlargement and the Future of the EU

As we approach the 10th anniversary of the EU’s ten-country enlargement of 2004, the anniversary and the various aspects related to it suggests itself as an obvious topic for the 2014 edition of our journal. This time span is fully appropriate to explore a number of institutional, legal, economic, social, and cultural aspects of the 2004 Enlargement – both from the point of view of the European Union and that of the ten new member states. Additionally, the effects of the enlargement also impact on various issues concerning the future of the EU.

wtorek, 20 maja 2014

Call for papers: Konferencja "Źródła prawa międzynarodowego" (Brzeg Opolski, wrzesień 2014)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiAE Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w konferencji poświęconej istocie źródeł prawa międzynarodowego, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 r. w Brzegu Opolskim. 

Tematyka konferencji będzie skupiać się wokół istoty źródła prawa międzynarodowego, a przede wszystkim w czym i jak jest ona wyrażana. Spotkanie zostanie podzielone na następujące nurty: zasady ogólne i orzecznictwo, akty jednostronne (zarówno państw jak i organizacji międzynarodowych), wpływ prawa krajowego na tworzenie prawa międzynarodowego oraz znaczenie doktryny w sferze źródeł prawa międzynarodowego. 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów związanych z profilem tematycznym konferencji. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT proszę kierować do dr hab. prof. UWr. Barbary Mielnik (bmielnik[at]prawo.uni.wroc.pl) do dnia 30.06.2014 r. Osoby, które chciałyby przedstawić referaty proszone są o dołączenie ich tematów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 650,00 PLN i obejmuje koszty udziału uczestników oraz noclegi. Wpłatę należy dokonać do dnia 15.08.2014 roku na konto nr 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 z dopiskiem "ZMP".

poniedziałek, 19 maja 2014

Call for papers: Reassessing International Economic Law and Development: New Challenges for Law and Policy (Denver, listopad 2014)

American Society for International Law (grupa International Economic Law) we współpracy z University of Denver Sturm College of Law ogłosiła call for papers dotyczący koferencji „Reassessing International Economic Law and Development: New Challenges for Law and Policy”, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2014 w Denver. Głównym pytaniem badawczym spotkania jest rola międzynarodowego prawa gospodarczego w rozwoju ekonomiczno-społecznym.

Propozycje referatów (max jedna strona) można przesyłać do 30 czerwca 2014 (nowy przedłużony termin!) przesyłając je na adres: asil.ieclig(at)gmail.com.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 18 maja 2014

Call for papers: polsko-francuskie dni prawnicze na WPiA UJ

Szkoła prawa francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytet w Orleanie zapraszają do nadsyłania propozycji wystąpień na trzecie polsko-francuskie dni prawnicze, które odbędą się w Krakowie w dniach 21-22 listopada. 

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie problematyce źródeł prawa w państwach europejskich i frankofońskich.

Tematy wystąpień można zgłaszać do 30 czerwca.

Dalsze informacje dostępne są tutaj.

sobota, 17 maja 2014

Nowy numer Rocznika Strategicznego na rynku

Właśnie ukazał się 19 tom Rocznika Strategicznego 2013/2014, a w nim m.in. :

I. Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty regionalne [A review of the strategic situation – regional aspects],
II. Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne  [A review of the strategic situation – global aspects], s.  37–51;
III. Gospodarka światowa 2013 – początek procesu dekonwergencji [World economy in 2013 – The beginning of the deconvergency process].

Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]
NATO: zagończyk wraca do „pracy u podstaw ” [NATO: Abandoning active military engagement for a more pragmatic approach],
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE – przełom, którego (zgodnie z planem ) nie było [EU’s Common Security and Defence Policy: A breakthrough that was planned not to happen],
Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność – Rada Bezpieczeństwa w akcji  [United Nations : Always too late and in search of effectiveness: The Security Council in action], 
Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Nobel dla OPCW  [Arms control and disarmament agreements. Nobel Prize for OPCW],
Konflikty zbrojne  [Armed conflicts],
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej [Energy security in the times of oil supply disruptions and global debate on climate change].

Świat w Roczniku [The World in the Yearbook]
Unia Europejska – czas oczekiwania  [The European Union: A time of waiting],
Stany Zjednoczone – skazy na wizerunku  [The United States – new image problems],
Obszar WNP: imperium kontratakuje  [The CIS region: The Empire strikes back],
Niemcy Chinami Europy? [Germany to become a European China?],
Bliski Wschód – stare i nowe problemy [Near East: Old and new problems],
Region Azji i Pacyfiku – narastające dylematy bezpieczeństwa  [Asia -Pacific Region: Growth of regional security dilemmas],
Polska polityka zagraniczna – z Unią Europejską na Majdan [Polish foreign affairs: To the Maidan with the European Union].

Panorama Rocznika [Yearbook Panorama]
BRIC dziesięć lat później , czyli anty-Zachód w rozsypce  [BRIC ten years later, Or the anti -West in pieces],
USA, UE i Chiny – trzy bieguny w globalnym układzie sił  [USA, EU, and China - three poles in the global balance of power],
Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP) – szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA–UE?  [The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – A chance for a new opening in the US-EU relations?],
Indonezja – islamska demokracja łącznikiem między Azją a Zachodem?  [Indonesia: An Islamic democracy as a link between Asia and the West?],
Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of world literature on security and strategic studies],
Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki  [States of the world – selected data and indices].

W tomie publikują:
Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Anna Dudek, Patrycja Grzebyk, Anna Grzywacz, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Roman Kuźniar, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski.

Rocznik jest dostępny na stronie Wydawnictwa Scholar (tu)

piątek, 16 maja 2014

Call for papers: QIL czyli blogo-periodyk

Przed kilkoma dniami grupa przeszło 30 włoskich badaczy rozproszonych na europejskich uniwersytetach między Palermo a Edynburgiem zainicjowała projekt QIL - Questions of International Law, którego celem jest "przełamanie tradycyjnego podziału" na periodyki naukowe i blogi. 

Na publicznie dostępnej stronie można zamieszczać komentarze dotyczące podniesionych problemów szczegółowych - zazwyczaj związanych z ostatnimi wydarzeniami (dział Zoom-in) - oraz kwestii natury ogólnej (dział Zoom-out). Publiczna debata ma następnie stanowić podstawę publikacji zwartej.

Jak dotąd zaproponowano następujące tematy:
  • zoom-out: International law and the ‘Crimean conundrum’: legal issues arising from the 2014 Russia/Ukraine crisis, 
  • zoom-in: Unilateral withdrawal from treaties with the intent to avoid supervisory mechanisms: is it in keeping with the principle of good faith?, Effective control over UN troops and dual attribution of their conduct. 
QIL będzie publikowany przede wszystkim w języku angielskim, jednak akceptowalne są również teksty po włosku i po francusku.

Wskazówki dla przyszłych autorów dostępne są tutaj.

czwartek, 15 maja 2014

Call for papers: kryzys syryjski a prawo międzynarodowe

Dwujęzyczny (angielsko-arabski) International Review of Law zaprasza do nadsyłania propozycji tekstów do numeru specjalnego poświęconego prawnomiędzynarodowej ocenie sytuacji w Syrii. Teksty długości 6'000-10'000 słów (a wyjątkowo także krótsze) można nadsyłać do 15 sierpnia.

Szczegóły ogłoszenia tutaj.

środa, 14 maja 2014

3 konkursy na stanowisko post-doc na Uniwersytecie w Oslo

Działający w ramach Uniwersytetu w Oslo PluriCourt prowadzi interdyscyplinarne badania nad legitymizacją międzynarodowych sądów i trybunałów w 5 zakresach przedmiotowych: praw człowieka, handlu, prawa karnego, inwestycji oraz środowiska.

Obecnie poszukiwani są kandydaci do prowadzenia analiz w obszarze prawa karnego, środowiska oraz inwestycji.

Dalsze informacje tutaj.

Call for papers dla studentów: QUT Law Review

Australijski Queensland University of Technology Law Review zaprasza studentów do nadsyłania propozycji do specjalnego numeru poświęconego badaniom socjologiczno-prawniczym. Redakcja zachęca do nadsyłania zgłoszeń także przez autorów, którzy nie ukończyli jeszcze swoich badań - nie sformułowali wniosków.

Termin nadsyłania prac (4-5'000 słów) upływa 31 lipca, a specjalny numer ukaże się jeszcze w tym roku. 

Szczegóły ogłoszenia tutaj.

Call for papers: Law between Normativity and Pragmatism (Tel Aviv, listopad 2014)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Tal Avivie ogłosił call for papers na organizowane jesienią (10-11 listopad 2014 r.) warsztaty dla młodych naukowców; tegoroczny temat to „Law between Normativity and Pragmatism”. W ramach warsztatów uczestnicy mają zastanowić się jak (i do jakiego stopnia) sądy (zarówno krajowe jak i międzynarodowe) rozstrzygając konkretne spory wyznaczają również pewne ogólne standardy normatywne na przyszłość. Czy pomiędzy tymi dwoma funkcjami pełnionymi przez sądy istnieje sprzeczność/napięcia? Jak radzą sobie z nią/nimi poszczególne instytucje?

Propozycje referatów (max 500 słów) można przesyłać do 12 czerwca 2014 r. na adres tau.workshop2014@gmail.com. Organizatorzy przewidzieli również możliwość sfinansowania przelotu i zakwaterowania wybranym uczestnikom.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

wtorek, 13 maja 2014

Wakat w Child Rights International Network

Child Rights International Network (CRIN) poszkuje kandydatów na stanowiska asystenta ds. analiz prawnych w ramach projektu pomocy dzieciom w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

Miejsce pracy: Londyn.
Szczegóły ogłoszenia tutaj.

Seminarium/konferencja: Problem wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz (21 maja 2014, ALK)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
oraz Biuro Rady Europy w Warszawie zapraszają na seminarium "Problem wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". 

Program:
- Powitanie: prof. dr hab. Jan Barcz (kierownik Katedry)
- Otwarcie: prof. dr hab. Monika Całkiewicz (prorektor ALK ds. studiów prawniczych) 
- Wykład: dyr. Justyna Chrzanowska (pełnomocnik MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka)
- Komentarz: doc. dr Hanna Machińska (dyrektor Biura Rady Europy  w Warszawie)
- Dyskusja

Seminarium odbędzie się w dniu 21 maja 2014 r. (w środę), początek o godz. 17.00, w sali B – 17 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Organizatorzy proszą o wcześniejsze potwierdzenie udziału w seminarium (na adres annapudlo(at)kozminski.edu.pl.

Call for papers: Imagining the Future: Conceptions of Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law (Budapeszt, październik 2014)

W ramach „Cost Action IS1003 on International Law between Constitutionalisation and Fragmentation” opublikowano właśnie call for papers dotyczący planowanego na jesień (17-19 października 2014 r.) warsztatów zatytułowanych „Imagining the Future: Conceptions of Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law”. Celem organizatorów jest refleksja nad pojęciem przyszłości w prawie międzynarodowym. Szczegółowe zagadnienia, którymi są zainteresowani organizatorzy obejmują:

- jak przyszłość jest konstruowana w różnych obszarach prawa międzynarodowego;
- jak dystrybuowane są koszty ryzyka (oraz regulacji związanej z tym ryzykiem) w poszczególnych działach prawa międzynarodowego;
- przyszłość a podmiotowość;
- katastroficzne ryzyka a prawo międzynarodowe.

Warsztaty odbędą się w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. 

Propozycje wystąpień (max 500 słów) można przesyłać do 1 czerwca 2014 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 12 maja 2014

Call for papers: Armenian Yearbook of International and Comparative Law

Redakcja Armenian Yearbook of International and Comparative Law (AYICL) ogłosiła call for papers do następnego (drugiego) numeru Yearbooka. Artykuły powinny dotyczyć aktualnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego (zarówno publicznego jak i prywatnego) lub porównawczego; niekoniecznie dotyczących Armenii. Termin przesyłania artykułów upływa 30 czerwca 2014 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 7 maja 2014

Szkoła letnia: International Protection of Human Rights - Resolution of Conflicts Concerning Minorities (Poznań, wrzesień 2014)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje swój coroczny dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

XXIII edycja kursu odbędzie się w dniach od 1 do 10 września 2014 r. w Poznaniu. Cena kursu to 350 Euro (obejmuje ona również zakwaterowanie oraz wyżywienie). Istniej również możliwość aplikowanie o częściowe zwolnienie z opłaty. Aplikacje można przesyłać do 31 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz aplikacyjny, można znaleźć tu.

wtorek, 6 maja 2014

Call for papers: Combustion: Energy, Resources, and Environmental Issues Igniting International Law (Ottawa, listopad 2014)

Canadian Council of International Law ogłosił call for papers na swoją coroczną konferencję (43rd Annual Conference), zatytutłowaną „Combustion: Energy, Resources, and Environmental Issues Igniting International Law”, która odbędzie się w Ottawie w dniach od 13-15 listopada 2014 r. 

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad rolą prawa międzynarodowego w kontekście handlu energią, pozyskiwania surowców naturalnych oraz ochrony środowiska.

Propozycje referatów (maksymalnie jedna strona tekstu) można przesyłać do 9 czerwca 2014 r. na adres mailowy: manager(at)ccdi.ca. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 5 maja 2014

Call for authors: Memory Laws: Remembering Genocides and Other Atrocities Through Law (do 2 czerwca 2014 r.)

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz dr Uladzislau Belavusau z Vrije Universiteit Amsterdam ogłosili właśnie call for authors na potrzeby przygotowanej przez nich pracy zbiorowej "Memory Laws: Remembering Genocides and Other Atrocities Through Law". Praca ma okazać się z wydawnictwie Cambridge University Press. 

Wśród proponowanych przez redaktorów tematów znajduje się wiele związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z prawem międzynarodowym (np. rola międzynarodowych trybunałów karnych w tworzeniu historycznej narracji odnośnie poszczególnych przypadków ludobójstwa, zakaz zaprzeczania istnienia Holokaustu w instrumentach Rady Europy).

Propozycje rozdziałów można przesyłać do 2 czerwca 2014 r. Adresy mailowe redaktorów oraz dodatkowe informacje dostępne w callu.

sobota, 3 maja 2014

Call for papers: ASIL Research Forum (Chicago, listopad 2014)

American Society of International Law ogłosiło call for papers na organizowane w ramach najbliższego spotkania Stowarzyszenia tzw. ASIL Research Forum, które odbędzie się w dnia 6-8 listopada w Chicago. 

Propozycje referatów można składać do 8 czerwca 2014 r. za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

Więcej szczegółów, w tym sam formularz, jest dostępnych tu.