poniedziałek, 5 maja 2014

Call for authors: Memory Laws: Remembering Genocides and Other Atrocities Through Law (do 2 czerwca 2014 r.)

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz dr Uladzislau Belavusau z Vrije Universiteit Amsterdam ogłosili właśnie call for authors na potrzeby przygotowanej przez nich pracy zbiorowej "Memory Laws: Remembering Genocides and Other Atrocities Through Law". Praca ma okazać się z wydawnictwie Cambridge University Press. 

Wśród proponowanych przez redaktorów tematów znajduje się wiele związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z prawem międzynarodowym (np. rola międzynarodowych trybunałów karnych w tworzeniu historycznej narracji odnośnie poszczególnych przypadków ludobójstwa, zakaz zaprzeczania istnienia Holokaustu w instrumentach Rady Europy).

Propozycje rozdziałów można przesyłać do 2 czerwca 2014 r. Adresy mailowe redaktorów oraz dodatkowe informacje dostępne w callu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz