wtorek, 6 maja 2014

Call for papers: Combustion: Energy, Resources, and Environmental Issues Igniting International Law (Ottawa, listopad 2014)

Canadian Council of International Law ogłosił call for papers na swoją coroczną konferencję (43rd Annual Conference), zatytutłowaną „Combustion: Energy, Resources, and Environmental Issues Igniting International Law”, która odbędzie się w Ottawie w dniach od 13-15 listopada 2014 r. 

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad rolą prawa międzynarodowego w kontekście handlu energią, pozyskiwania surowców naturalnych oraz ochrony środowiska.

Propozycje referatów (maksymalnie jedna strona tekstu) można przesyłać do 9 czerwca 2014 r. na adres mailowy: manager(at)ccdi.ca. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz