wtorek, 20 maja 2014

Call for papers: Konferencja "Źródła prawa międzynarodowego" (Brzeg Opolski, wrzesień 2014)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiAE Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w konferencji poświęconej istocie źródeł prawa międzynarodowego, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 r. w Brzegu Opolskim. 

Tematyka konferencji będzie skupiać się wokół istoty źródła prawa międzynarodowego, a przede wszystkim w czym i jak jest ona wyrażana. Spotkanie zostanie podzielone na następujące nurty: zasady ogólne i orzecznictwo, akty jednostronne (zarówno państw jak i organizacji międzynarodowych), wpływ prawa krajowego na tworzenie prawa międzynarodowego oraz znaczenie doktryny w sferze źródeł prawa międzynarodowego. 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów związanych z profilem tematycznym konferencji. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT proszę kierować do dr hab. prof. UWr. Barbary Mielnik (bmielnik[at]prawo.uni.wroc.pl) do dnia 30.06.2014 r. Osoby, które chciałyby przedstawić referaty proszone są o dołączenie ich tematów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 650,00 PLN i obejmuje koszty udziału uczestników oraz noclegi. Wpłatę należy dokonać do dnia 15.08.2014 roku na konto nr 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 z dopiskiem "ZMP".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz