środa, 7 maja 2014

Szkoła letnia: International Protection of Human Rights - Resolution of Conflicts Concerning Minorities (Poznań, wrzesień 2014)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje swój coroczny dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

XXIII edycja kursu odbędzie się w dniach od 1 do 10 września 2014 r. w Poznaniu. Cena kursu to 350 Euro (obejmuje ona również zakwaterowanie oraz wyżywienie). Istniej również możliwość aplikowanie o częściowe zwolnienie z opłaty. Aplikacje można przesyłać do 31 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz aplikacyjny, można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz