czwartek, 11 września 2014

VIII Seminarium Warszawskie pt. Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i wyzwania

24 października 2014 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania organizują VIII Seminarium Warszawskie, tym razem poświęcone problematyce równości w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Zaproszenie na seminarium dostępne jest tu a formularz zgłoszeniowy tu .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz