piątek, 31 października 2014

Call for papers: The Case of Crimea in the light of International Law: its Nature and Implications

INP PAN oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zapraszają na konferencję The Case of Crimea in the light of International Law: its Nature and Implications, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 19-20 marca 2015 r.

Zainteresowani wygłoszeniem referatu mogą nadsyłać zgłoszenia w następujących obszarach:
  • Self-determinatino and the right to secession,
  • Defining the use of force, aggression, armed attack,
  • International responsibility (state responsibility and the responsibility of the individual),
  • Recognition in international law,
  • Reactions of internaitonal community.
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2014.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj, a formularz aplikacji można pobrać tu.

czwartek, 30 października 2014

Materiały: dokumentacja administracji amerykańskiej z Prezydentury Clintona

Biblioteka Clintona udostępniła on-line dotąd poufną dokumentację amerykańskiej administracji z okresu piastowania urzędu Prezydenta przez Clintona dotyczącą międzynarodowego prawa gospodarczego . Dodatkowe informacje i link do dokumentów tutaj.

środa, 29 października 2014

EJIL video: How is Progress Constructed in International Legal Scholarship?

Na stronie EJIL: Live! (o inicjatywie pisaliśmy tutaj) dostępny jest nowy wywiad, który red. prof. Joseph Wailer tym razem przeprowadził z Oliverem Diggelmannem (University of Zurich) i Tilmannem Altwickerem (University of Basel), zastanawiającymi się nad uwarunkowania rozwoju w nauce prawa międzynarodowego, jak choćby nad przypuszczalnie tendencyjną periodyzacją prawa, apriorycznie przyjmującą, że ten faktycznie ma miejsce.

wtorek, 28 października 2014

Materiały: Oxford Historical Treaties

Wydanictwo Oxford uruchomiło właśnie serwis Oxford Historical Treaties (OHT) zawierający pełne wersje traktatów z lat 1648-1919. Tym samym pierwszy raz cyfrowo udostępniona została The Consolidated Treaty Series.

Informacje nt. funkcjonalności serwisu przedstawiono tutaj. Instytucje mogą dokonać darmowej subskrypcji próbnej.

niedziela, 26 października 2014

Runda Narodowa ELSA Human Rights Moot Court Competition 2015

Do 3 listopada br. mogą zgłaszać się chętni do wzięcia udziału w Rundzie Narodowej ELSA Human Rights Moot Court Competition 2015. Konkurs polega na uczestnictwie w symulowanym postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a runda krajowa objęta jest patronatem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego. Celem rundy narodowej jest sprawdzenie swoich możliwości przez nasze krajowe drużyny, a dla tych, którym nie uda się dostać do finału konkursu w Strasburgu, będzie to okazja do zaprezentowania swojej argumentacji w sporze. Finał krajowy odbędzie się w grudniu. Więcej informacji można znaleźć tu

3 listopada mija też termin rejestracji drużyn, które chcą wziąć udział w konkursie europejskim, z finałem w lutym 2015 r. w Strasburgu. Szczegóły dostępne są tu.

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie, tym bardziej, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, że polscy studenci bardzo dobrze obeznani są z problematyką praw człowieka. W finale konkursu 2012/2013 drużyna z UW zajęła 4 miejsce, drużyna z UMK piąte, zaś najlepszą oratorką okazała się studentka z Torunia.

sobota, 25 października 2014

Seminarium PPM o dopuszczalności postępowania przed Międzynardowym Trybunałem Karnym

W dniu dzisiejszym na WPIA UW odbyło się pierwsze Seminarium Przeglądu PM (informacja), w którym udział wzięli przedstawiciele między innymi INP PAN, SGH oraz UŚ. Tematem spotkania był referat dr Karoliny Wierczyńskiej dotyczący Standardu postępowania krajowego w kontekście art. 17 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dyskusja była momentami burzliwa, Uczestnicy przede wszystkim koncentrowali się na kwestii "rzetelnego procesu" i praw oskarżonego w postępowaniu krajowym w kontekście postępowania przed MTK. Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia możliwości przyjęcia sprawy przed MTK, w sytuacji gdy zapadło już orzeczenie sądu krajowego w danej sprawie. 

Dzięki transmisji internetowej  udział w Seminarium wzięły uczestniczki z Gdańska i Katowic. Mamy nadzieję, że również taka formuła wspólnej refleksji nad interesującą nas tematyką będzie się cieszyć rosnącą popularnością.

czwartek, 23 października 2014

Spotkanie GP ILA: Podział odpowiedzialności pomiędzy organizacją międzynarodową a państwami członkowskimi

W piątek 21 listopada, w godzinach od 11.00 - 13.00, w siedzibie SGH (ul. Madalińskiego 6/8 bud. M, sala 134) odbędzie się spotkanie Grupy Polskiej ILA. Przedmiotem spotkania będzie prelekcja dr hab. Bartłomieja Krzana, Podziału odpowiedzialności pomiędzy organizacją międzynarodową a jej państwami członkowskimi. 

Seminarium PPM: The Standard of National Criminal Proceedings before the ICC

W najbliższą sobotę (25.10.2014) o godzinie 12.00 odbędzie się Seminarium naukowe PPM. Tematem spotkania będzie referat dr Karoliny Wierczyńskiej (INP PAN), The standard of national criminal proceedings before the ICC.

Spotkanie odbędzie się w gmachu WPiA UW.  
Zainteresowanych udziałem proszę o kontakt mailowy: marcin.menkes[na]sgh.waw.pl

Call for applicants: UN International Law Fellowship Programme (Haga, czerwiec-lipiec 2015)

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała ogłoszenie dotyczące swojego International Law Fellowship Programme (ILFP), będącego 6-tygodniowym kursem letnim w Hadze z zakresu prawa międzynarodowego (od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r.).

ONZ pokrywa wszystkie koszty udziału w ILFP. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia 2014 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 22 października 2014

Konferencja: The Cyber Warfare Manual

3 grudnia w haski Instytucie Assera odbędzie się konferencja The Cyber Warfare Manual: A Detailed Assessment, poświęcona analizie prawa cyber-konfliktów zbrojnych z 2013 roku (Talllinn Manual opublikowana nakładem OUP).

Szczegółowe informacje nt. konferencji i rejestracji tutaj.

Call for papers: Dubrovnik Seminar on EU Law and Risk Regulation (Dubrownik, kwiecień 2015)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu opublikował właśnie call for papers dotyczący tygodniowego seminarium, które odbędzie się w Dubrowniku w dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 r. Seminarium składa się z dwóch części: wykładów przygotowanych przez grupę znanych profesorów oraz sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz prezentacji doktorantów oraz młodych naukowców. Tematem przyszłorocznego seminarium jest regulacja ryzyka w Unii Europejskiej. Wybrane prezentacje uczestników zostaną następnie opublikowane w Croatian Yearbook of European Law & Policy.

Termin przesyłania propozycji referatów upływa 15 stycznia 2015 r. Autorzy wszystkich zaakceptowanych referatów otrzymają zwrot kosztów podróży (do 500 Euro), zakwaterowania oraz wyżywienia. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 20 października 2014

Call for papers: Numer specjalny TDM & OGEL (Renewable Energy Disputes)

Transnational Dispute Management (TDM) oraz Oil, Gas and Energy Law (OGEL) Journal zapraszają do przesyłania artykułów do najnowszego specjalnego numeru poświęconego sporom prawnym dotyczącym odnawialnej energii (Renewable Energy Disputes), zarówno na poziomie międzynarodowym (np. WTO), jak i regionalnym (np. Unia Europejska) i krajowym. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu. Artykuły i komentarze można przesyłać do 15 stycznia 2015 r.

piątek, 17 października 2014

Konferencja: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na fukncjonowanie biznesu (Warszawa, listopad 2014)

Zakład Praw Człowieka WPiA UW zaprasza na swoją doroczną konferencję zatytułowaną „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”, która odbędzie się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 52, sala nr 256 oraz nr 316) w dniu 14 listopada 2014 r.

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać do 12 listopada 2014 r. na adres emailowy a.bodnar(at)wpia.uw.edu.pl.

Więcej szczegółów, w tym program konferencji, można znaleźć tu.

środa, 15 października 2014

Publikacje: Deference in International Courts and Tribunals

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Oxford University Press ukazała się właśnie Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, która zainteresuje specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego nie tylko dlatego, że istotny wkład w jej powstanie wniosła dwójka naszych redakcyjnych kolegów.

Problem przenikania się sądownictwa krajowego i międzynarodowego, i zakresu w jakim to ostatnie nie powinno naruszać kompetencji organów krajowych, obejmuje przekrój zagadnień prawnomaterialnych, zebranych i zredagowanych przez Łukasza Gruszczyńskiego oraz Woutera Wernera.

wtorek, 14 października 2014

Call for papers: 11th Annual Conference of the European Society of International Law (Oslo, wrzesień 2015)

European Society of International Law opublikowało właśnie call for papers dotyczący swojej dorocznej konferencji zaplanowanej na 2015 r. (11th Annual Conference of the European Society of International Law). Konferencja odbędzie się w dniach od 10 do 12 września w Oslo. Temat konferencji to „The Judicialization of International Law – A Mixed Blessing?”

Propozycje paneli, referatów i plakatów można przesyłać do 31 stycznia 2015 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu

sobota, 11 października 2014

Oferta pracy: Stałe Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Stałe Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego poszukuje kandydata na czasowy kontrakt na stanowisku legal officer (praca do 30 czerwca 2015).

Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość pracy przede wszystkim w zakresie prawa międzynarodowego rodzinnego i ochrony dzieci, oraz w innych obszarach stosownie do zapotrzebowań Biura.

Szczegółowe informacje nt. wymagań i procedury konkursowej dostępne są tutaj.

***

Przy okazji chcielibyśmy podkreślić, że przewijająca się często na anglojęzycznych blogach tematyka stosowania m.in. Konwencji haskiej o o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, odległa od aktualnego zakresu specjalizacji Redakcji PPM, stanowi jeden z potencjalnych obszarów ekspansji bloga. Jesteśmy zatem otwarci na propozycje tematów lub dłuższej współpracy.

czwartek, 9 października 2014

Call for Papers: 4th Conference of the SIEL Postgraduate and Early Professionals/Academics Network (Mediolan, kwiecień 2015)

Society of International Economic Law wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Milanie zapraszają do przesyłania propozycji referatów na "4th Conference of the SIEL Postgraduate and Early Professionals/Academics Network", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Mediolanie. 

Call jest skierowany do studentów, doktorantów oraz osób po doktoracie (zasadniczo do 5 lat po obronie). Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom przedstawienie prowadzonych przez siebie badań, każdy referat jest następnie komentowany przez bardziej doświadczonych naukowców lub praktyków. 

Propozycje referatów można przesyłać do 2 listopada 2014 r. na adres: pepa2015conference(at)gmail.com. Niestety organizatorzy nie przewidzieli żadnych stypendiów konferencyjnych (poza możliwością zwolnienia z opłaty konferencyjnej, która wynosi albo 35 albo 45 funtów brytyjskich). 

Więcej szczegółów, w tym listę proponowanych zagadnień, można znaleźć tu.

środa, 8 października 2014

Seminarium: Transatlantycki renesans? Znaczenie umowy o wolnym handlu UE-USA (Warszawa, 13 października 2014)

W najbliższy poniedziałek (13 października 2014 r.) odbędzie się seminarium zatytułowane „Transatlantycki renesans? Znaczenie umowy o wolnym handlu UE-USA”. Start o godzinie 11:45 (sala konferencyjna BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa). 

Podczas seminarium eksperci będą dyskutować czy negocjowana właśnie umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi ma szansę stać się podstawą do renesansu w stosunkach transatlantyckich. Jakie są największe obawy podnoszone przez każdą ze stron? Kto zyska na podpisaniu tej umowy, ile i jakim kosztem? Czy jest wola polityczna potrzebna do podpisania tej umowy? 

Seminarium jest organizowane przez Ambasada Wielkiej Brytanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Szwecji, Centrum Debaty Publicznej.

Potwierdzić swój udział można do 12 października 2014 poprzez rejestrację online. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

Konferencja: Nic nie usprawiedliwia tortur. Dwudziestolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu Torturom (Warszawa, 16 października 2014)

Ministerstwo Sprawiedliwości, Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy i Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Biuro Rady Europy w Warszawie zapraszają na konferencję zatytułowaną "Nic nie usprawiedliwia tortur. Dwudziestolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu Torturom". 

Konferencja odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku w godzinach 9.30–17.10 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. 

Program konferencji jest dostępny tu.

wtorek, 7 października 2014

Call for papers: Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie (Kraków, kwiecień 2015)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu zapraszają do przesyłania propozycji referatów na konferencję „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 kwietnia 2015 r.

Wśród tematów, którymi zainteresowani są organizatorzy, znalazła się problematyka modernizacji administracji publicznej w kontekście zjawisk jej europeizacji i globalizacji (modernizacja krajowej administracji publicznej wynikająca z uwarunkowań zewnętrznych związanych z wpływami globalnymi oraz z integracją i współzależnością państw europejskich w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych).

Propozycje referatów można przesyłać do 30 listopada 2014 r. na adres modernicacja.adm(at)gmail.com. Więcej szczegółów w callu. Formularz zgłoszeniowy jest natomiast dostępny tu.

poniedziałek, 6 października 2014

Utrecht Journal of International Law – przedłużenie terminu

Jakiś czas temu pisaliśmy o call for papers jaki opublikował Utrecht Journal of International Law ("Privacy under International and European Law"). Redakcja poinformowała właśnie, że termin przesyłania tekstów został przedłużony do 14 listopada 2014.

Call for papers: Systemy ochrony praw człowieka : europejski i azjatyckie (Warszawa, kwiecień 2014)

Z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji” Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Senat RP oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich organizują VII Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną „Systemy ochrony prawa człowieka: europejski i azjatycki. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”. Konferencją odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie (budynek Sejmu RP).

Organizatorzy zapraszają do przysłania propozycji referatów do dnia 31 stycznia 2015 r. Więcej szczegółów, w tym lista proponowanych tematów oraz karta zgłoszeniowa, jest dostępnych tu.

środa, 1 października 2014

RLI Working Paper Series – możliwość publikacji wstępnych wyników badań

Refugee Law Initiative (RLI) zaprasza do przesyłania tekstów do swojej Working Paper Series. Założeniem serii jest publikacja wstępnych wyników badań z zakresu prawa uchodźczego i tym samym ułatwienie ich upowszechnienia. Wszystkie pozycje wchodzące w skład serii są dostępne na stronie RLI. Wybór tekstów odbywa się na bieżąco i jest oparty o kryterium istotności danego zagadnienia dla dziedziny, aktualności poruszanej problematyki oraz jakość przesłanego tekstu.

Więcej informacji dostępnych na stronie RLI.