poniedziałek, 6 października 2014

Call for papers: Systemy ochrony praw człowieka : europejski i azjatyckie (Warszawa, kwiecień 2014)

Z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji” Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Senat RP oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich organizują VII Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną „Systemy ochrony prawa człowieka: europejski i azjatycki. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”. Konferencją odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie (budynek Sejmu RP).

Organizatorzy zapraszają do przysłania propozycji referatów do dnia 31 stycznia 2015 r. Więcej szczegółów, w tym lista proponowanych tematów oraz karta zgłoszeniowa, jest dostępnych tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz