środa, 8 października 2014

Konferencja: Nic nie usprawiedliwia tortur. Dwudziestolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu Torturom (Warszawa, 16 października 2014)

Ministerstwo Sprawiedliwości, Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy i Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Biuro Rady Europy w Warszawie zapraszają na konferencję zatytułowaną "Nic nie usprawiedliwia tortur. Dwudziestolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu Torturom". 

Konferencja odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku w godzinach 9.30–17.10 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. 

Program konferencji jest dostępny tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz