sobota, 27 grudnia 2014

Call for papers: Law’s Violance (Giardini Naxos, wrzesień 2015)

W ramach "9th Pan-European Conference on International Relations: The World of Violance"(Giardini Naxos, Sycylia) ukazał sie call for papers dotyczący jednej z sekcji obrad zatytułowany "Law’s Violence" (odbędzie się ona w dniach 23-26 września 2015 r.). W jej ramach organizatorzy zachęcają do przysłania propozycji referatów, paneli oraz grup dyskusyjnych. Celem sekcji jest refleksja nad tym do jakiego stopnia prawo międzynarodowe umożliwia przemoc lub samo stanowi instrument przemocy.

Propozycje można przesyłać do 15 stycznia 2015 r. (max. 200 słów w przypadku propozycji referatów, 5 referatów w przypadku propozycji paneli).

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Call for papers: International Law and Time (Genewa, czerwiec 2015)

Graduate Institute of International and Development Studies ogłosił call for papers dotyczący konferencji zatytułowanej "International Law and Time", która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2015 r. w Genewie.

Propozycje referatów (max 500 słów) należy przesyłać do 15 lutego 2015 r. Powinny się one mieścić w jedynym z następujących tematów:
 • Attributing Meaning to Time: Visions of History and Future
 • International Law on a Given Day
 • Role of Time in Creation and Operation of Norms
 • International Law between Change and Stability
 • Continuity, Discontinuity, Recurrence
 • Regulating the Past: The Problem of Retroactivity
Więcej szczegółów można znaleźć tu. Organizatorzy przewidzieli możliwość sfinansowania udziału w konferencji wybranym prelegentom.

piątek, 19 grudnia 2014

Call for papers: Socio-legal in culture: the culture of socio-legal (Warwick, marzec - kwiecień 2015)

Warwick Law School ogłosiła call for papers dotyczący organizowanej przez siebie corocznej konferencji "Socio-Legal Studies Association Annual Conference". Edycja która odbędzie się w 2015 r. (w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2015) została zatytułowana "Socio-legal in culture: the culture of socio-legal". 

W ramach konferencji organizatorzy planują zorganizować dyskusje w kilkunastu blokach tematycznych. Dla naszych czytelników najbardziej interesujące wydają się być następujące:
 • International Economic Law: Governing Markets in Context (więcej szczegółów tu)
 • Culture Clash, Peace and World Order (więcej szczegółów tu
 • International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice (więcej szczegółów tu)
 • Private international law (więcej szczegółów tu)
Propozycje referatów (max 300 słów) można przesyłać do 19 stycznia 2015 r. Więcej szczegółów tu.

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Seminarium PPM o charakterze prawnym decyzji COP Konwencji Ramowej o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

Zgodnie z zapowiedzią (tutaj), 13 grudnia z gmachu Szkoły Głównej Handlowej koordynowaliśmy drugie seminarium PPM, które odbywało się częściowo na miejscu w Warszawie, a częściowo w trybie on-line.

Tym razem okazją do dyskusji był tekst dr Łukasza Gruszczyńskiego (INP PAN) poświęcony charakterowi prawnemu decyzji podejmowanych przez Państwa-Strony Konwencji Ramowej o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC), działających w ramach Konferencji Stron (COP). Przedmiotem tekstu były również kwestie związane z możliwością ograniczania, na podstawie zobowiązań wynikających z FCTC, dostępu państw do systemu rozstrzygania sporów w WTO oraz wprowadzania obowiązków w zakresie wyłączeń wyrobów tytoniowych z przyszłych porozumień handlowych.

O ile nie wzbudziła większych obiekcji ocena decyzji COP jako prawnie niewiążących, o tyle pewne wątpliwości pojawiły się w kontekście oceny ich doniosłości praktycznej, w szczególności jako punktu odniesienia dla interpretacji prawa handlu międzynarodowego. Ciekawe było wreszcie skonfrontowanie optyki postrzegania problemu ochrony zdrowia publicznego przez osoby zajmujące się na co dzień międzynarodowym prawem gospodarczym, ochrony środowiska i praw człowieka.

W prawdzie grono uczestników 2. Seminarium PPM nadal było kameralne, ale tym razem dyskutowaliśmy już z 4 lokalizacji na 2 kontynentach. Nawet jeżeli transfer obrazu momentami pozostawiał trochę do życzenia, nie zakłóciło to merytorycznej dyskusji, która, mamy nadzieję, z każdym kolejnym spotkaniem będzie integrować coraz liczniejsze grono międzynarodowców.

piątek, 12 grudnia 2014

Call for papers: In Whose Name? On the Legitimacy of International Adjudication (Oslo, wrzesień 2015)

Armin von Bogdandy (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) oraz Ingo Vanzke (University of Amsterdam) ogłosili call for papers dotyczący tzw. agory, którą planują zorganizować w ramach 11th Annual Conference of the European Society of International Law ("The Judicialization of International Law - A Mixed Blessing?", Oslo, 10–12 września 2015 r.). Proponowany tytuł agory to "In Whose Name? On the Legitimacy of International Adjudication".

Propozycje referatów (max 800 słów) można przesyłać do 15 stycznia 2015 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 11 grudnia 2014

Call for papers: Taming Power in Times of Globalization: What Role for Human Rights? (Galway, listopad 2015)

Irish Centre for Human Rights (National University of Ireland Galway) ogłosiło call for papers dotyczący konferencji zatytułowanej „Taming Power in Times of Globalization: What Role for Human Rights?”, która odbędzie się w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2015 r. w Galway (Irlandia). 

Organizatorzy wskazali tematy, którymi są szczególnie zainteresowani: 
 • What human rights are part of international constitutional order? 
 • How legal pluralism/global governance/various theories of constitutionalism conceive the role of human rights as a mechanism for limiting exercise of power at the global level? 
 • What are the consequences of different answers? 
 • How precisely human rights as guarantees against arbitrary exercise of power function within different visions? 
 • Are there any alternatives available to the human rights language? 
 • Can other mechanism of control over arbitrary exercise of power at the international/global level be imagined? 
Propozycje referatów (max 500 słów) należy przesyłać do 15 marca 2015 r. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie wszystkim prelegentom, dodatkowo dysponują oni pewnymi (ograniczonymi) funduszami na pokrycie kosztów podróży.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 10 grudnia 2014

Call for papers: Making International Custom More Tangible (Hull, lipiec 2015)

McCoubrey Centre for International Law (University of Hull) ogłosił call for papers dotyczący konferencji zatytułowanej "Making International Custom More Tangible", która odbędzie się w Hull w dniach 2-3 lipca 2015 r.. Konferencja jest skierowana do doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. 

Tematy, którymi są szczególnie zainteresowani organizatorzy to: 
 • what role can and should custom play in the making of international law? 
 • the normative foundations of custom (i.e. what makes custom law) 
 • evidential requirements for customary international law (e.g. constituent elements, context, and burden of proof) 
 • the role of national and international courts in the creation of customary rules 
 • the role of non-State actors in the development of customary international law 
 • regional variations in the process/content of customary international law 
 • variations in the ‘method’ of customary international law in different fields/regimes of international law 
 • interdisciplinary approaches to custom 
Termin przesyłania propozycji referatów (max 500 słów) upływa 15 lutego 2015 r. Niestety organizatorzy nie przewidzieli możliwości dofinansowania udziału w konferencji.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 9 grudnia 2014

Seminarium PPM: Tobacco and International Trade Under the Framework Convention on Tobacco Control

W sobotę 13.12.2014 o godzinie 11.00 odbędzie się drugie Seminarium naukowe PPM. Podstawę do dyskusji  będzie stanowić referat dr Łukasz Gruszczyńskiego (INP PAN), Tobacco and International Trade Under the Framework Convention on Tobacco Control.

Spotkanie odbędzie się na SGH oraz - podobnie jak poprzednio - online, aczkolwiek w tym ostatnim przypadku liczba punktów konferencyjnych jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy  o kontakt na adres redakcji lub marcin.menkes(na)sgh.waw.pl.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Konferencja: Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka (Lublin, 9-10 grudnia 2014)

Już jutro rozpoczyna się interdyscyplinarna konferencji zatytułowana "Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka". Konferencja  odbędzie się w salach C-103 i C-737 Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (al. Racławicka 14, Lublin), czas trwania konferencji: 9-10 grudnia. Wśród przedstawianych referatów wiele dotyczy prawa międzynarodowego.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny tu.

czwartek, 4 grudnia 2014

Call for authors: TDM Special Issue "Dealing with Diversity in International Arbitration"

TDM Journal wraz z Arbitralwomen ogłosiło właśnie call for papers do specjalnego numeru TDM zatytułowanego "Dealing with Diversity in International Arbitration". Tematem numeru będzie kwestia dyskryminacji i różnorodności w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

Propozycje artykułów należy przesyłać do 30 stycznia 2015 r. Wydanie numeru specjalnego zostało natomiast zaplanowane na lipiec 2015 r.

Więcej szczegółów, w tym proponowane przez TDM tematy, jest dostępnych tu.

wtorek, 2 grudnia 2014

Konferencja: Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment (Warszawa, 11 grudnia 2014)

Centrum Europejskie Natolin zaprasza na międzynarodową konferencję "Whither EU AFCJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment", która odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Centrum (ul. Nowoursynowska 84, Warszawa).

Konferencja ma na celu stymulowanie debaty na temat przyszłych wieloletnich ram współpracy w UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Posłuży również do dokonania oceny poprzednich programów wieloletnich, czyli programu haskiego i programu sztokholmskiego, w zakresie zamierzeń i celów oraz osiągnięć i niepowodzeń. Konferencja będzie również nawiązywać do 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ma na celu określenie najbardziej istotnych dla Polski kwestii dotyczących rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, jak również ocenę osiągnięć, doświadczeń i dylematów polskiego uczestnictwa w tym obszarze.

Organizatorzy uprzejmie proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 5 grudnia 2014 r. Potwierdzenia można kierować na numer faksu 22 649 12 99, telefonicznie 22 545 98 14 lub e-mailem: wsisw(at)natolin.edu.pl.

Program konferencji jest dostępny tu.