poniedziałek, 15 grudnia 2014

Seminarium PPM o charakterze prawnym decyzji COP Konwencji Ramowej o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

Zgodnie z zapowiedzią (tutaj), 13 grudnia z gmachu Szkoły Głównej Handlowej koordynowaliśmy drugie seminarium PPM, które odbywało się częściowo na miejscu w Warszawie, a częściowo w trybie on-line.

Tym razem okazją do dyskusji był tekst dr Łukasza Gruszczyńskiego (INP PAN) poświęcony charakterowi prawnemu decyzji podejmowanych przez Państwa-Strony Konwencji Ramowej o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC), działających w ramach Konferencji Stron (COP). Przedmiotem tekstu były również kwestie związane z możliwością ograniczania, na podstawie zobowiązań wynikających z FCTC, dostępu państw do systemu rozstrzygania sporów w WTO oraz wprowadzania obowiązków w zakresie wyłączeń wyrobów tytoniowych z przyszłych porozumień handlowych.

O ile nie wzbudziła większych obiekcji ocena decyzji COP jako prawnie niewiążących, o tyle pewne wątpliwości pojawiły się w kontekście oceny ich doniosłości praktycznej, w szczególności jako punktu odniesienia dla interpretacji prawa handlu międzynarodowego. Ciekawe było wreszcie skonfrontowanie optyki postrzegania problemu ochrony zdrowia publicznego przez osoby zajmujące się na co dzień międzynarodowym prawem gospodarczym, ochrony środowiska i praw człowieka.

W prawdzie grono uczestników 2. Seminarium PPM nadal było kameralne, ale tym razem dyskutowaliśmy już z 4 lokalizacji na 2 kontynentach. Nawet jeżeli transfer obrazu momentami pozostawiał trochę do życzenia, nie zakłóciło to merytorycznej dyskusji, która, mamy nadzieję, z każdym kolejnym spotkaniem będzie integrować coraz liczniejsze grono międzynarodowców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz