niedziela, 27 grudnia 2015

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego (Kraków, maj 2016)

Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że w dniach 19-20 maja 2016 r. odbędzie się ogólnopolski zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego. Sesje konferencyjne zostaną zorganizowane w Pałacu Larischa, ul. Bracka 12 oraz Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2. 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł od osoby (bez noclegu). Wpłat można dokonywać w terminie od 4 stycznia do 31 marca 2016 r. na numer konta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w Domu Gościnnym UJ. 

Formularz zgłoszenia udziału/propozycje referatu w Konferencji można przesłać w terminie do 31 marca 2016 r. na adres mailowy Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ: pmp.sekretariat(at)uj.edu.pl.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 20 grudnia 2015

Call for submissions: Yearbook of International Environmental Law

Czasopismo Yearbook of International Environmental Law (YIEL) zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru (vol. 26/2015) zatytułowanego "Addressing Climate Change in the Context of Sustainable Development Goals". Redakcja YIEL jest szczególnie zainteresowana następującymi tematami:
 • Comments on the outcome of UNFCCC COP 21 (Paris)
 • Blueprint for Climate Change Action (Sustainable Development Goal 13): (a) Approaches – mitigation and adaptation; (b) Mechanisms; (c) Resources; (d) COP 21 Outcome: Road Ahead
 • Environmental Dimension of the SDGs: (a) Concept; (b) Process; (c) Normative value; (d) Institutions; (e) Enforcement
 • Global Conferencing Technique in IEL and SDGs
 • “Collective Journey” - People vs. Planet
 • Monitoring SDGs - Commitments of OECD countries
 • Effectuation of SDGs at national and regional level
 • Lessons learnt from MDGs - Realism vs. Optimism
Teksty można przesyłać do 31 marca 2016 r. Więcej szczegółów można natomiast znaleźć tu.

piątek, 18 grudnia 2015

Największa w historii polska runda krajowa konkursu Jessup International Law Moot Court Competition!

W dniach 10-12 lutego 2016 r. w Sądzie Najwyższym odbędą się polskie rundy krajowe konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Weźmie w nich udział 8 zespołów, które będą reprezentować następujące uczelnie:

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
- Uniwersytet Jagielloński,
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Uniwersytet Łódzki,
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
- Uniwersytet Śląski,
- Uniwersytet Warszawski,
- Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Sponsorem polskich rund jest globalna kancelaria prawna White & Case, która od 2007 r. jest światowym partnerem konkursu oraz sponsorem rund międzynarodowych konkursu odbywających się co roku wiosną w Waszyngtonie. Administratorem krajowym polskich rund jest Adrian Andrychowski z kancelarii Woźniak Legal.

Osoby chcące wziąć udział w polskich rundach w charakterze sędziów, proszone są o zarejestrowanie się przy pomocy formularza dostępnego na: http://www.jessup.pl/#!judge-registration/i4s58.

środa, 9 grudnia 2015

Komunikat o XXII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają XXII Konkurs imienia tego Wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2015 roku.

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród: 
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora; 
2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książkowych. 

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy. 

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu nagrody nie przyznać. Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji przed rozstrzygnięciem konkursu. 

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także samym autorom. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgłosić jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii Konkursu. 

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemplarzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa (adres do korespondencji: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59) w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w czerwcu 2016 r.

wtorek, 8 grudnia 2015

Call for papers: Building Consensus on European Consensus (Florencja, czerwiec 2016)

University of Portsmouth School of Law, European University Institute, McCoubrey Centre for International Law (Hull Law School) ogłosiły call for papers dotyczący konferencji naukowej zatytułowanej “Building Consensus on European Consensus”, odnoszącej się do problematyki działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2016 r. we Florencji.

Propozycje referatów można przesyłać do 31 stycznia 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Call for submissions: University of Bologna Law Review

Nowe czasopismo na rynku - University of Bologna Law Review - ogłosiło dwa call for submissions do swoich dwóch pierwszych numerów. Szczegółowe informacje (w tym co do zakresu tematycznego poszczególnych numerów) są dostępne tu (pierwszy numer) oraz tu (drugi numer). 

Termin przesyłania artykułów upływa odpowiednio 1 maja 2016 r. oraz 1 października 2016 r.

niedziela, 6 grudnia 2015

Call for papers: AALCO Journal of International Law

AALCO Journal of International Law ogłosił call for papers dotyczący swojego kolejnego specjalnego numeru zatytułowanego "The Protection of Cultural Property and he Norms of International Humanitarian Law". Czasopisma zaprasza do przesyłania tekstów w formie artykułów (8.000-10.000 słów), krótszych opracowań (4.000-5.000 słów), glos oraz recenzji. Termin nadsyłania tekstów upływa 7 lutego 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 5 grudnia 2015

Call for submissions: International Journal of Transnational Justice

The International Journal of Transnational Justice zaprasza do przesyłania tekstów do swojego specjalnego numeru zatytułowanego "Beyond Borders: Regional Dimension and Dynamics of Transnational Justice", który ukaże się w 2017 r.

Czasopismo jest szczególnie zainteresowane następującymi tematami:

piątek, 4 grudnia 2015

Cambridge Journal of International and Comparative Law 5th Annual Conference: Public and Private Power (Cambridge, kwiecień 2016)

Cambridge Journal of International and Comparative Law (CJICL) zaprasza do składania propozycji referatów na swoją doroczną konferencję, która odbędzie się w daniach od 8 do 9 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie w Cambridge. Temat przyszłorocznej konferencji to "Public and Private Power". 

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2016. Teksty przygotowane w oparciu o wybrane prezentacje zostaną następnie opublikowane w specjalnym numerze czasopisma.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for papers: Law Between Global and Colonial: Techniques of Empire (Helsinki, październik 2016)

Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Law Between Global and Colonial: Techniques of Empire", która odbędzie się w dniach 3-5 października 2016 r. w Helsinkach. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:

How was the “law of nations” understood when it was used for imperial purposes? Would domestic laws apply to colonial expansion? What laws might govern the groups concerned – indigenous population, settlers, slaves, indentured servants, subjects of third nations? What was the role of the idiom of international law in Europe’s colonial expansion? To what extent was colonial rule organised by domestic laws of a special character? How did special colonial laws and the “law of nature and nations” relate to each other? To what extent did any of these laws open an avenue to contesting colonial governance? How far did such techniques extend beyond the end of the period of formal colonialism and even decolonization?

Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 1 marca 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 3 grudnia 2015

Call for papers: The United Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance (Ascona, maj 2016)

University St. Gallen zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "The United Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance", która odbędzie się w dniach do 22 do 25 maja 2016 r. w Asconie (Szwajcaria). Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami: 
 • Theory and Concepts: Global constitutionalism and critical approaches to international law as related to the work and status of the UNSC, Issues of democracy, the rule of law, and legitimacy, as related to the work and status of the UNSC; 
 • UN Security Council Reform: Law and politics in the debate on UNSC reform, Increasing the inclusiveness of the UNSC for global civil society;
 • The Mandate and Work of the UN Security Council: North‐South relationships in the work of the UNSC, Human rights and gender in the work of the UNSC, Securing the non‐use of force as a central responsibility of the UNSC. 
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 29 stycznia 2016 r. Organizatorzy pokrywają koszty transportu oraz zakwaterowania wybranych uczestników. Zaproszenie jest skierowane do młodych naukowców. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 2 grudnia 2015

Call for papers: Ninth International Junior Faculty Forum (Filadelfia, wrzesień/październik 2016)

Stanford Law School oraz University of Pennsylvania Law School zapraszają do składania propozycje referatów na coroczną konferencję 'Ninth International Junior Faculty Forum", która odbędzie się pod koniec września/na początku października 2016 r. w Filadelfii.

Propozycje referatów (maksymalnie dwie strony) można przesyłać do 15 stycznia 2016 r. Zaproszenie jest skierowane do młodych naukowców (co do zasady maksymalnie do 7 lat na stanowisku asystenta lub adiunkta).

Więcej informacji można znaleźć tu.

wtorek, 1 grudnia 2015

Call for papers: The European Union in the International Society and its Contribution to International Dispute Settlement Systems (Santander, marzec 2016)

The Spanish Association of Professors of International Law and International Relations zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "The European Union in the International Society and its Contribution to International Dispute Settlement Systems", która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2016 r. w Santander (Hiszpania). Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:

czwartek, 26 listopada 2015

Call for Papers: International Legal Advice and Decision Making in Times of Crisis (Ryga, wrzesień 2016)

Interest Group on Peace and Security działająca w ramach European Society of International Law (ESIL) opublikowała call for papers dotyczący propozycji panelu na agorę "International Legal Advice and Decision Making in Times of Crisis", która zostanie zorganizowana w ramach przyszłorocznej konferencji ESIL w Rydze (8-10 września 2016 r., o wydarzeniu tym pisaliśmy tu).

Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 18 grudnia 2015 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 25 listopada 2015

Seminarium: Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Perincek p. Szwajcarii (Poznań, 7 grudnia 2015)

Serdecznie zapraszam na seminarium naukowe organizowane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zatytułowane: "Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Perincek p. Szwajcarii: różne odsłony negacjonizu w ocenie Trybunału strasburskiego". Referentką będzie pani dr Aleksandra Gliszczyńska – Grabias.

Seminarium odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w siedzibie Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN w Poznaniu (adres: ul. Mielżyńskiego 27/29 (kamienica Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) - III piętro).

wtorek, 24 listopada 2015

Stypendium Winiarskiego znów w rękach naszego blogera

Miło nam poinformować, że stypendium im. Bohdana Winiarskiego w Lauterpacht Center for International Law University of Cambridge otrzymał nasz bloger Dr Łukasz Gruszczyński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest to kolejne stypendium im. Winiarskiego w rękach naszych blogerów, gdyż w poprzednim roku takie stypendium otrzymały dr Patrycja Grzebyk oraz dr Aleksandra Mężykowska. 

Jednym słowem nasza blogosfera jest trampoliną do najlepszych ośrodków (tak, tak wiemy, że nie można mylić koincydencji ze związkiem przyczynowo-skutkowym).

Doktorowi Łukaszowi Gruszczyńskiemu gratulujemy, jak również drugiej stypendystce Pani Róży Karlikowskiej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej informacji tutaj.

Call for papers: Indian Journal of International Economic Law

Indian Journal of International Economic Law (IJIEL) - czasopismo publikowane przez National Law School of India University w Bangalore - ogłosił call for papers dotyczący dwóch przygotowywanych właśnie numerów (8:1 oraz 8:2 – oba ukażą się w 2016 r.). Pierwsz numer ma charakter ogólny, drugi jest natomiast poświęcony Umowie o Partnerstwie Transpacyficznym (“Implications of the Trans-Pacific Partnership”).

IJIEL przyjmuje zarówno artykuły (pomiędzy 5.000 a 12.000 słów), eseje (3.000-5.000 słów) jak i glosy, komentarze oraz recenzje (2.000-7.000 słów).

Teksty można przesyłać do 25 marca 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 23 listopada 2015

Call for papers: Melbourne Journal of International Law

Melbourne Journal of International Law (MJIL) zaprasza do przesyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma (17:1), które ukaże się w lipcu 2016 r. MJIL jest zainteresowany zarówno artykułami (maksymalnie 10.000 słów), jak i komentarzami, glosami oraz recenzjami książek. Termin przesyłania tekstów upływa 31 stycznia 2016 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 20 listopada 2015

Studia podyplomowe oraz doktoranckie na Central European University

Central European University (CEU) w Budapeszcie ogłosił rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego na studia podyplomowe i doktoranckie (2016/2017). Osoby zainteresowane prawem międzynarodowym powinny zwrócić szczególną uwagę na programy oferowane przez Wydział Prawa (Prawa Człowieka i Międzynarodowe Prawo Biznesowe) oraz School of Public Policy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że CEU oferuje bardzo rozbudowany system stypendialny dla swoich studentów. 

Termin składania podań upływa 4 lutego 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 19 listopada 2015

Call for papers: ILA British Branch 2016 Spring Conference: Non-State Actors and Changing Relations in International Law (Lancaster, kwiecień 2016)

Grupa Brytyjska International Law Association ogłosiła call for papers dotyczący swojej wiosennej konferencji która odbędzie się w dniach od 8 do 9 kwietnia 2016 r. w Lancaster University. Temat przyszłorocznej konferencji to "Non-State Actors and Changing Relations in International Law".

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:

środa, 18 listopada 2015

Call for Papers: The Resilience of Law (Ryga, wrzesień 2016)

The International Environmental Law oraz International Legal Theory Interest Groups of European Society of International Law (ESIL) ogłosiły call for papers dotyczący propozycji paneli dyskusyjnych, które zostaną zaprezentowane w ramach wspólnie organizowanej agory, będącej częścią dorocznej konferencji ESIL, która odbędzie się w Rydze w dniach 8-10 września 2016 r. (o tym wydarzeniu pisaliśmy tu).

wtorek, 17 listopada 2015

Call for papers: The Making of International Law from a Theoretical Perspective (Stambuł, kwiecień 2016)

Interest Groups on Feminism and International Law oraz International Legal Theory, działające w ramach European Society of International Law opublikowały call for papers dotyczący wspólnie przygotowywanych przez obie grupy warsztatów ("The Making of International Law from a Theoretical Perspective"). Odbędą się one 20 kwietnia 2016 r. w ramach ESIL Research Forum w Stambule (o tym wydarzeniu pisaliśmy tu i tu). 

Organizatorzy są zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:
 • How does the use of a particular theoretical perspective influence the process and the outcomes of the making of international law?
 • What distinct insights can be gained from analyzing the making of international law through various theoretical perspectives?
 • Does theory matter for the making of international law and if so how?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Spotkanie informacyjne European University Institute (Warszawa, 20 listopada 2015)

European University Institute (EUI) we Florencji organizuje spotkanie informacyjne poświęcone prowadzonym przez siebie studiom doktoranckim (o takiej możliwości informowaliśmy wcześniej tu). Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2015 r. w siedzibie College of Europe w Natolinie, ul. Nowoursynowska 84, Warszawa (Audytorium Marii Skłodowskiej-Curie). Rozpoczęcie spotkanie o 15.00, przewidywane zakończenie o 16.30.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wszystkie programy doktoranckie oferowane przez EUI (nauki społeczne, prawo, historia oraz ekonomia). Przedstawiciele EUI przedstawią również zasady dotyczące oferty stypedialnej oraz odpowiedzą na pytania uczestników spotkania. Prezentacje będzie przeprowadzona przez komunikator skype.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Nagrody Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa przyznane!

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wręczono nagrody Fundacji im. Profesora Manfreda z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (za lata 2013 i 2014). 

W kategorii debiutów nagrodę otrzymała nasza redakcyjna koleżanka dr Anna Czaplińska (Uniwersytet Łódzki) za monografię "Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawne", wydaną w 2014 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (książka dostępna w formule Open Access w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego). W tej samej kategorii wyróżniono również dr Aleksandrę Gliszczyńską-Grabias (Instytut Nauk Prawnych PAN) za monografię "Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego" (Wolters Kluwer, Warszawa: 2014).

W kategorii "Kolejna publikacją książkową danego autora" nagrodę otrzymał dr hab. Michał Kowalski (Uniwersytet Jagielloński) za monografię "Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego" (Difin, Warszawa 2013), wyróżnienie zaś dr hab. Bartłomiej Krzan (Uniwersytet Wrocławski) za monografię "Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych" (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013).

Laureatom serdecznie gratulujemy!

niedziela, 15 listopada 2015

Call for Papers: Beyond the Western Paradigm?:Towards a Global History of International Law (Stambuł, kwiecień 2016)

ESIL Interest Group on the History of International Law ogłosiła call for papers dotyczący warsztatów jakie zostaną zorganizowane w ramach European Society of International Law Research Forum (o tym wydarzeniu pisaliśmy tu), które odbędzie się w dniach od 21 do 22 kwietnia 2016 r. w Stambule. Temat warsztatów to "Beyond the Western Paradigm?:Towards a Global History of International Law". Organizatorzy są zainteresowania następującymi zagadnieniami:
 • "histories" of international law from a global perspective with an emphasis on the historical state practice and intellectual history of indigenous people and non-Western States relating to international law
 • the historical relationship and interaction between non-Western and Western international law including stories of participation and confrontation with respect to, for example, human rights, humanitarian international law, international criminal law, etc.
 • the methodological challenges of a global history of international law, including questions of periodisation, epistemology, narrative, etc.
Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 15 grudnia 2015 r. Zaproszenie do udziału w warsztatach jest skierowane przede wszystkim do młodych naukowców (doktorantów oraz doktorów).

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 7 listopada 2015

Call for Rapporteurs: Oxford International Organizations

Wydawnictwo Oxford University Press we współpracy z Manchester International Law Centre przygotowuje nową bazę danych obejmującą dokumenty dotyczące działalności organizacji międzynarodowych. W tym kontekście wydawnictwo poszukuje osób zainteresowanych w tworzeniu takiej bazy (rapporteurs). Współpraca z wydawnictwem będzie polegała na identyfikacji odpowiednich dokumentów oraz przygotowaniem komentarzy do nich (według wzoru określonego przez wydawnictwo). Wydawnictwo przewidziało skromne wynagrodzenia za opublikowanie każdego dokumentu.

Ogłoszenie to jest skierowane przede wszystkim do aktualnych doktorantów oraz młodych doktorów.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 3 listopada 2015

Wykład: Zakończenie sporu o status granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej (Warszawa, 18 listopada 2015)


Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład prof. dr hab. Jerzego Sułka, pt. Zakończenie sporu o status granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej: XXV lat od podpisania 14.11.1990 r. Traktatu polsko-niemieckiego o potwierdzeniu granicy. 

Wykład odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r., w środę o godz. 17:00, w sali B-17, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59.

poniedziałek, 2 listopada 2015

Call for Submissions: Cambridge Journal of International and Comparative Law

Cambridge Journal of International and Comparative Law (CJICL) ogłosił call for submissions do swojego kolejnego numeru (5:2), który ukaże się wiosną 2016 r. Redakcja jest zainteresowana tekstami z zakresu prawa międzynarodowego (zarówno publicznego jak i prywatnego), prawa europejskiego oraz porównawczego. W ramach call for submissions można przesyłać dłuższe artykuły (od 6 do 12 tysięcy słów), krótkie artykuły (do 6 tysięcy słów), glosy oraz recenzje. 

Termin przesyłania tekstów upływa 12 grudnia 2015 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 30 października 2015

Miejsce na studiach doktoranckich z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego (Genewa)

Centre for Trade and Economic Integration (CTEI), będące częścią Graduate Institute Geneva, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem 3-letnich studiów doktoranckich z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego. Wybrana osoba poza przygotowaniem pracy doktorskiej będzie również zobowiązana do uczestnictwa w jednym z projektów aktualnie realizowanym w CTEI ("Convergence versus Divergence? Text-as-data and Network Analysis of International Economic Law Treaties and Tribunals"). Termin składania dokumentów upływa 15 stycznia 2016 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 29 października 2015

Konferencja: „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat”

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej "70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat", która odbędzie się 3 listopada 2015 r. w Pałacu MSZ w Warszawie, ul. Foksal 6. Jej gospodarzem jest Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.

Konferencja jest organizowana przez MSZ oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla uczczenia jubileuszu ONZ (70 lat), przypadającego 24 października 2015 r. oraz uświetnienia Dnia Służby Zagranicznej, obchodzonego 16 listopada.

Konferencja odbędzie się z udziałem naukowców, dyplomatów, działaczy politycznych i gospodarczych oraz studentów, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych, mających biura w Polsce.

Więcej informacji tutaj i tutaj.

środa, 28 października 2015

Call for Papers: Global Constitutionalism without Global Democracy (Florencja, styczeń 2016)

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we Florencji we współpracy z PluriCourts (Oslo) ogłosił call for papers dotyczący warsztatów jakie zostaną zorganizowane na EUI w dniach od 14 do 15 stycznia 2016 r. Temat warsztatów to „Global Constitutionalism without Global Democracy”. 

Zainteresowane osoby powinny przesyłać propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) do 15 grudnia 2015 r. na adres Claudio.Corradetti(at)jus.uio.no oraz Giovanni.Sartor(at)eui.eu.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

niedziela, 25 października 2015

14th Assembly of Experts of the Council of Europe, 12-13 listopada 2015 r., Wrocław

W dniach 12-13 listopada 2015 r. odbędzie się we Wrocławiu spotkanie ekspertów Rady Europy poświęcone politykom kulturalnym oraz realizacji praw kulturalnych w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiej Konwencji Kulturalnej z 1954 r. Wydarzenie to stanowi część działań podjętych przez Wrocław, Europejską Stolicę Kultury 2016, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, których efektem ma być lepsze zrozumienie i zagwarantowanie kulturalnych praw człowieka w państwach członkowskich Rady Europy. Jednym z planowanych rezultatów tych działań będzie publikacja komentarza dotyczącego kultury i praw człowieka.

Więcej informacji oraz program spotkania tu.

sobota, 24 października 2015

Seminarium: Sporne problemy dotyczące kontroli i przeszukań w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego (Warszawa, 5 listopada 2015)

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt: „Sporne problemy dotyczące kontroli i przeszukań w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego". Seminarium to odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. w godz. 17.00-20.00 w sali 203 Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa).

Program seminarium obejmuje 3 referaty:

1) „Granice zastosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa ETPCz – zagadnienia wprowadzające” (dr Maciej Bernatt)
2) „Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych na podstawie ustawy okik w aspekcie orzecznictwa ETPCz” (dr Grzegorz Materna)
3) „Zasady przeprowadzania kontroli i przeszukań w postępowaniach antymonopolowych w świetle orzecznictwa ETPCz a współczesne kierunki orzecznictwa unijnego” (dr Małgorzata Kozak).

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać na adres e-mail anna.zientara(at)inp.pan.pl do dnia 30 października 2015 r.

piątek, 23 października 2015

Call for papers: Writing Crisis in the History of International Law (Ryga, wrzesień 2016)

ESIL Interest Group on the History of International Law ogłosiła call for papers dotyczący warsztatów jakie zostaną zorganizowane w ramach przyszłorocznej konferencji European Society of International Law w Rydze (o tym wydarzeniu pisaliśmy tu, konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2016 r.). Organizatorzy zaproponowali następujące bloki tematyczne:
 • To (re)tell the stories of events (situations, phenomenal, linkages) that have captured the imagination of international legal historiography as paradigmatic instances of crisis;
 • To examine questions of method and epistemology involved in the history writing of crises (e.g. questions of teleology, narrative, tropology) in international law;
 • To reflect on the relationship between crisis, exceptionalism, and projects of legal reform, and what is to be learned by studying past crises for the present and future of international law.
Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 15 lutego 2016 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.

czwartek, 22 października 2015

Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagrody im. Manfreda Lachsa (Warszawa, 16 listopada 2015)

Fundacja im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Akademia Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na uroczystość wręczenia nagrody z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego przyznanej przez Fundację za lata 2013 i 2014. Uroczystość odbędzie się 16 listopada 2015 r. o g. 14.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 05 - parter).

Ogłoszenie wyników konkursu w trakcie uroczystości.

Wykład otwarty dr Andrew Drzemczewskiego w Krakowie - 26 października 2015 r.


W imieniu organizatorów – Centre for European Studies (część Instytutu Europeistyki UJ) zapraszamy na wykład otwarty dr Andrew Drzemczewskiego, aktualnie kierującego sekretariatem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dr Andrew Drzemczewski od lat jest związany z Radą Europy. Uczestniczył w wielu pracach tej organizacji w obszarze ochrony praw człowieka (m.in. w pracach nad Protokołem nr 11 do Europejskiej konwencji praw człowieka, monitoringiem wykonywaniem zobowiązań przez państwa członkowskie, procedurą wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tzw. tajnymi więzieniami CIA). 

Wykład pt. Protection of Human Rights in Europe: The Parliamentary Dimension i dyskusja odbędzie się w godz. 12:15-14:15 w dniu 26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Audytorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków. 

środa, 21 października 2015

Oxford University Press pomaga decydentom ws. kryzysu migracyjnego

Reagując na rozgrywający się na naszych oczach dramat uchodźców, którzy w wielu krajach stali się zakładnikami bieżącej populistycznej polityki, Oxford University Press zadeklarowało chęć pomocy decydentom w wyrobieniu sobie własnego poglądu w tej sprawie.

Przeszło 30 rozdziałów książek, artykułów i dokumentów sieciowych zostało udostępnionych online. Materiały zorganizowano w czterech blokach tematycznych (do których dodano trochę poszukiwań użytecznych linków do dalszych):
 • kto jest uchodźcą w prawie międzynarodowym?
 • jakie prawa przysługują uchodźcom?
 • jakie obowiązki ciążą na państwach tranzytowych?
 • jakie obowiązki ciążą na państwach, w których takie osoby występują o azyl?
Warte polecenia!

Call for Papers: Moving Beyond the Good, the Bad and the Ugly: What to Learn From International Human Rights Systems? (Gandawa, styczeń 2016)

Inter-American Human Rights Network zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Moving Beyond the Good, the Bad and the Ugly: What to Learn From International Human Rights Systems?", która odbędzie się w dniach od 29 do 30 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie w Gandawie. 

Propozycje referatów (maksymalnie pół strony) można przesyłać do 3 listopada 2015 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 20 października 2015

Konferencja: Polska 2015 – Stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka (Poznań, 16 listopada 2015)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji zapraszają na swoją doroczną konferencję (VII) zatytułowaną "Polska 2015 – Stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka". Konferencja odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novum, sala GAMMA, al. Niepodległości 53). 

Swój udział w konferencji można potwierdzić do 13 listopada 2015 r., przesyłając emaila na adres phrc(at)man.poznan.pl.

Więcej szczegółów, w tym plan konferencji, jest dostępnych tu.

poniedziałek, 19 października 2015

Szkoły letnie Hague Academy of International Law (Haga, lipiec - sierpień 2016)

The Hague Academy of International Law ogłosiła program swoich szkół letnich w 2016 r. Pierwsza z nich, dotycząca prawa publicznego międzynarodowego, odbędzie się w dniach od 11 do 29 lipca 2016 r., druga zaś, poświęcona prawu prywatnemu międzynarodowymi, w dniach 1 do 19 sierpnia. 

Rejestracja na obie szkoły zostanie uruchomiona 1 listopada 2015 r. i potrwa do 15 lutego lub 1 marca 2016 r.

Więcej szczegółów będzie można wkrótce znaleźć na stronie Akademii.

niedziela, 18 października 2015

Call for Papers: 5th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of SIEL (Luksemburg, kwiecien 2016)

Society of International Economic Law ogłosiło call for papers dotyczący swojej corocznej konferencji dla młodych naukowców "5th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network". Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Luksemburgu. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami:
 • Law and practice in international economic governance and international organizations;
 • International trade, investment, competition, monetary and financial law;
 • The interaction of IEL branches with other branches of law governing intellectual property, human rights, environment, sustainable development, food safety;
 • Bilateral and regional economic integration and the multilateral trading system;
 • Comparative economic law, focusing on how IEL interacts with laws, institutions and actors at the domestic level;
 • International economics, philosophy, sociology, politics.
Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 16 listopada 2015 r. na adres pepa2016conference(at)gmail.com.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 15 października 2015

Call for submissions: Jus Gentium: Journal of International Legal History

Nowe czasopismo Jus Gentium: Journal of International Legal History, zajmujące się problematyką historii prawa międzynarodowego ogłosiło call for submissions do swojego drugiego numeru. Zainteresowani autorzy mogą przesyłać zarówno artykuły, eseje jak i recenzje książek (na adres web15(at)psu.edu).

Więcej szczegółów można znaleźć tu

środa, 14 października 2015

Konferencja: What does the EU-US Trade Deal (TTIP) Mean for Poland? Between Concerns and Opportunities (Warszawa, 21 października 2015)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska, Ambasada Szwecji w Polsce oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają na seminarium poświęcone zagadnieniu umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: "What does the EU-US Trade Deal (TTIP) Mean for Poland? Between Concerns and Opportunities", które odbędzie się 21 października 2015 r.

Czas i miejsce: 21 października 2015 (środa) 11:30-13:30
Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, Warszawa (Budynek G, Aula nr 7, III piętro)

Zainteresowani uczestnicy mogą potwierdzić swój udział do 20 października 2015 r. poprzez rejestrację online

Więcej szczegółów można znaleźć tu

poniedziałek, 12 października 2015

Konferencja: Na drodze do „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej UE. Aspekty polityczno-prawne (Warszawa, 16.10.2015)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i siecią informacyjną Team Europe zapraszają na konferencję "Na drodze do „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej UE. Aspekty polityczno-prawne". 

Konferencja odbędzie się 16 października 2015 r., początek o godz. 13.45, Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, sala Senatu.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

Więcej szczegółów, w tym program konferencji, można znaleźć tu.

piątek, 9 października 2015

ETPCz - WOLNE STANOWISKO DLA PRAWNIKA Z POLSKI

Przekazujemy informację o wolnym stanowsku dla młodszego prawnika  przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, szczegóły oferty znajdują się tu:

https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1079&Lang=En

Proszę zwrócić uwagę na upływający niebawem termin dosyłania zgłoszeń!

Polish Yearbook of International Law włączony do Emerging Sources Citation Index!

Miło nam poinformować, że czasopismo Polish Yearbook of International Law zostało włączone do przygotowywanej aktualnie przez firmę Thomson Reuters listy Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącej częścią najbardziej prestiżowej na świecie naukowej bazy dany Web of Science™. To co odróżnia Web of Science od innych konkurencyjnych baz to jakość indeksowanych treści. Pełna lista zostanie opublikowana w listopadzie 2015 r. 

Thomson Reuters rozważa obecnie dodanie ESCI do swoich trzech tradycyjnych list: Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, oraz Arts & Humanities Citation Index®. 

Umieszczenie Polish Yearbook of International Law w ESCI stanowi formalne potwierdzenie jakości tekstów publikowanych w czasopiśmie. Jest również szansą na zwiększenie jego rozpoznawalności oraz wzrost liczby cytowań. 

Autorów zachęcamy do składania tekstów do nowego numeru. Call for papers jest dostępny tu.

.   

czwartek, 8 października 2015

Call for papers/posters: 12th ESIL Annual Conference: How International Law Works in Times of Crisis (Ryga, wrzesień 2016)

European Society of International Law zaprasza do składania propozycji referatów oraz plakatów na swoją doroczną konferencję, która odbędzie się w dniach od 8 do 10 września 2016 r. w Rydze. Temat konferencji to "How International Law Works in Times of Crisis". Niezależnie od powyższego poszczególne grupy działające w ramach ESIL będą sukcesywnie ogłaszały indywidualne call-e (spotkania te będą miały miejsce 7 września 2016 r.).

Obrady na konferencji będą odbywały się w ramach następujących agor:
 • Agora 1: New Forms of Warfare and Armed Conflict
 • Agora 2: European Human Rights Architecture: Progress and Setbacks
 • Agora 3: Minority Rights: Human Rights and Security Considerations
 • Agora 4: Is Current International Law on State Immunity in Crisis?
 • Agora 5: International Law and the Baltic States
 • Agora 6: Are Cyber Security and Privacy Reconcilable?
 • Agora 7: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: What Role for International Law?
 • Agora 8: International Response to Challenges of Climate Change: The Law of Politics and the Politics of Law
 • Agora 9: Law of the Sea: As Ever, between Selden and Grotius
 • Agora 10: The Challenge of Illiberal Actors and Movements to the Liberal International Legal Order
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 31 stycznia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu. Informacje na temat zgłaszania plakatów są natomiast dostępne tu. Stronę konferencji można znaleźć tu.

środa, 7 października 2015

Call for submissions: Rocznik Strategiczny

Redakcja Rocznika Strategicznego zachęca do składania tekstów dotyczących tematyki kryzysu migracyjnego/uchodźczego. Artykuły wielkości 0,5-1 arkusza mogą dotyczyć aspektów ekonomicznych, demograficznych, bezpieczeństwa, kulturowych, prawnych itp. Teksty prosimy nadsyłać do 20.01.2016 r. 

Rocznik Strategiczny t. 21 ukaże się w maju 2016 r. Wybrane teksty zostaną opublikowane po przejściu pozytywnej oceny ze strony redakcji i dwóch recenzentów.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 6 października 2015

Call for papers: 8th Yerevan International Conference for Young Researchers on International Humanitarian Law (Erywań, listopad 2015)

The Russian-Armenian (Slavonic) University (RAU) we współpracy z Komitetem Czerownego Krzyża w Armenii zaprasza do przesyłania zgłoszeń na "8th Yerevan International Conference for Young Researchers on International Humanitarian Law: IHL Development – New Agenda and Reality Check", która obędzie się w dniach 19-21 listopada 2015 r. w Erywaniu 

Propozycje referatów (do 1000 słów) wraz ze zgłoszeniami udziału można przesyłać do 18 października 2015 r. Granica wiekowa dla prelegentów to 35 lat. 

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 5 października 2015

Call for papers: Global Public Goods, Global Commons and Democracy: Interdisciplinary Perspectives (Leuven, luty 2016) – uwaga krótki termin!

The Leuven Centre for Global Governance Studies zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną “Global Public Goods, Global Commons and Democracy: Interdisciplinary Perspectives”, która odbędzie się w Leuven w dniach od 22-23 lutego 2016 r.

sobota, 3 października 2015

Oferta pracy: Postdoctoral interdisciplinary fellowships (University of Copenhagen)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze poszukuje osób zainteresowanych podjęciem badań, jako postdoc, w ramach jednego ze swoich centrów badawczych (the Center of Excellence for International Courts – iCourts). Uniwersytet jest szczególnie zainteresowany projektami dotyczącymi następujących zagadnień:
 • comparative analysis of the embeddedness of international courts in different political and social systems, considering the perceived legitimacy and/or the legal and political conflicts faced by international courts in different national systems
 • comparative analysis of the impact of regional international courts on regional integration processes, especially in less explored settings in Africa and Latin America
 • the interaction between regional courts with jurisdiction over either human rights, or economic matters in settings with overlapping regional and international legal regimes
 • the interaction between regional courts and the highest courts of contracting parties and/or global courts such as the ICJ, ICC, and WTO Appellate Body
 • the transformations of global governance and the role that international courts play in constitutionalizing legal regimes, examined via an empirical and/or theoretical analysis of the organization of public authority in pluralist/federal/heterarchical/non-hierarchical settings
Termin przesyłania aplikacji upływa 27 pażdziernika 2015 r. Uniwersytet planuje zatrudnic 2-3 osoby na okres 2 lat. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 2 października 2015

Call for Papers: Adaptation and Change in Global Governance (Barcelona, luty 2016)

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals oraz ESADE Business School Center for Global Economy and Geopolitics zapraszają do przesyłania propozycji referatów na 4th Barcelona Workshop on Global Governance, który odbędzie się w Barcelonie w dniach od 4-5 lutego 2016 r. Temat przyszłorocznych warsztatów to "Adaptation and Change in Global Governance."

Organizatorzy są szczególnie zainteresowany nastepującymi tematami: 
 • How do institutions adapt in response to external changes? Are some kinds of institution more adaptable than others? What determines their level of adaptability? 
 • What are the main drivers of internal change in international organizations? How is such change resisted, accepted, and managed? 
 • What role does individual leadership play in guiding change in global governance institutions? 
 • How do global governance institutions provoke change in international norms, structures, and other actors? 
Propozycje referatów (do 500 słów) można przesyłać do 21 października 2015 r. (na adres: esadegeo(at)esade.edu). Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani do 16 listopada 2015.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for papers: rocznik "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego"

Redakcja rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” zaprasza do przesyłania artykułów do najbliższego numeru (Vol. XIV, 2016). Termin przesyłania tekstów upływa 15 stycznia 2016 r. Planowany termin wydania czasopisma to czerwiec 2016.

Więcej informacji o czasopiśmie, spis treści numeru vol. XIII (2015) oraz bezpłatny dostęp do wszystkich wcześniejszych numerów można znaleźć na stronie czasopisma.

czwartek, 1 października 2015

Call for submissions: Conflict Resolution Quarterly

Czasopismo “Conflict Resolution Quarterly” zaprasza do przesyłania tekstów do swojego specjalnego numeru zatytułowanego “Averting the Battle?: Conflict Prevention and State-to-State arbitration in the context of International Investments”. Artykuły od długości od 2.500 do 7.500 słów można składać do 15 stycznia 2016 r. 

Więcej informacji można znaleźć tu.

środa, 30 września 2015

Call for papers: Polish Yearbook of International Law 2015

Wraz z nowy numerem Polish Yearbook of International Law ukazał się również call for papers do numeru następnego:

Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXV), which will be published in June 2016. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 15,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil@inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2016.