wtorek, 13 stycznia 2015

Call for papers: XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka: Współczesne problemy w realizacji kolektywnych praw człowieka (Józefów, czerwiec 2015)

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Departament Prawa Uniwersytetu w Bari, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji, zapraszają do uczestnictwa w XV Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka zatytułowanej „Współczesne problemy z realizacją kolektywnych praw człowieka”, która odbędzie się w termin 1-2 czerwca 2015 r. w Józefowie.

Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących paneli tematycznych: (i) prawo do pokoju, (ii) prawo do rozwoju, (iii) prawo narodów do samostanowienia, (iv) prawo do wspólnego dziedzictwa, (v) prawo do ochrony danych osobowych, (vi) bioetyka i bioprawa, (vii) prawo do pożywienia. 

Opłata konferencyjna obejmuje koszt pobytu uczestnika w trakcie trwania obrad konferencji oraz koszt publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii anglojęzycznej (opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz dojazdu):
  • Opłata dokonana do 31 marca 2014: 80 Euro (320 złotych)
  • Opłata dokonana w terminie 1 kwietnia – 15 maj 2015: 100 Euro (400 złotych)
  • Opłata dokonana w terminie 16 maja – czerwiec 2015: 120 Euro (480 złotych)
  • Opłata za publikację referatu w monografii pokonferencyjnej - opłata dotyczy każdego z autorów publikowanego artykułu i wynosi 80 Euro.
Termin dokonania opłaty: 31 maja 2015 r.

Każdy uczestnik w nieprzekraczalnym terminie do 31 kwietnia 2015 roku ma obowiązek przesłania na adres mailowy konferencji (15.ihrc@gmail.com) abstraktu swojego referatu. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób planujących osobistych udział, jak i osób wyłącznie publikujących artykuł w monografii. Zarówno abstrakt jak i późniejszy tekst artykułu do publikacji muszą być napisane w języku angielskim.

Abstrakt powinien zawierać się w 800-1200 słowach. Powinien on obejmować następuję elementy:
  • temat
  • minimum 3 słowa kluczowe
  • przedmiot badań
  • cel badawczy / hipoteza badawcza
  • metody badawcze
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz