poniedziałek, 12 stycznia 2015

E-book „Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej)"

Z wielką przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie elektroniczna wersja książki Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) pod redakcją Pawła Czubika i, naszego redakcyjnego kolegi, Wojciecha Burka. Dostęp do elektronicznej wersji publikacji jest bezpłatny (wersja drukowana ukazała się w ubiegłym roku nakładem Instytutu Multimedialnego).

Spis treści:

Wstęp (P. Czubik, W. Burek) 

1. O prawie konsularnym w ogólności i jego kodyfikacji

· Anna Szarek-Zwijacz, Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku 
· Tomasz Kamiński, Swoboda porozumiewania się urzędu konsularnego określona w art. 35 konwencji wiedeńskiej z 1963 roku w świetle prac przygotowawczych KPM ONZ 
· Marcin Kałduński, Klauzula największego uprzywilejowania w prawie konsularnym 

2. Status prawny konsulów honorowych

· Andrzej Zdebski, Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie przyjmującym, a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych 
· Tomasz Trafas, Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dylematy teorii i praktyki 
· Krzysztof Strzałka, Rozwój instytucji Konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej Włoch 

3. Konsularne czynności cywilnoprawne

· Piotr Cybula, Mariusz Załucki, Funkcje konsula w sprawach spadkowych 
· Marcin Kaleta, Dopuszczalność notarialnego poświadczenia podpisu na dokumencie przez konsula RP 

4. Stosunki konsularne szczególnych podmiotów przestrzeni międzynarodowej

· Ziyad Raoof, Specyfika działalności zagranicznych przedstawicielstw Rządu Regionalnego Kurdystanu 
· Krzysztof Koźbiał, Stosunki konsularne mikropaństw na przykładzie Księstwa Liechtensteinu 
· Małgorzata Łakota-Micker, Praktyka i funkcje Konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Czarnogóry 

5. Ochrona konsularna

· Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Jednostka a sprawiedliwość międzynarodowa – uwagi na tle „prawa do informacji o pomocy konsularnej" w sprawie Avena i inni obywatele Meksyku 
· Wojciech Burek, Czynności konsularne na rzecz uchodźcy w świetle Europejskiej konwencji o funkcjach konsularnych 
· Oktawian Kuc, Środki prawne przysługujące jednostkom za naruszenie art. 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych 
· Dobrochna Bach-Golecka, Civis europeus sum: uwagi na temat europejskiej opieki konsularnej 
· Joanna Markiewicz-Stanny, Pomoc konsularna w kontekście standardów prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
· Anna Umińska-Woroniecka, Pomoc konsularna w świetle Strategii Konsularnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w latach 2004–2013 
· Robert Śliwa, Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym – „mity medialne" a rzeczywistość prawna 
· Iwona Wrońska, Specyfika pojęcia „przynależność do Narodu Polskiego" w stosunkach międzynarodowych – uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne 

6. O nauczaniu prawa konsularnego

· Paweł Czubik, Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne – refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce 

Bibliografia 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz