piątek, 30 stycznia 2015

Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (Radziejowice, maj 2015)

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna nabór kandydatów do XIX edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Kurs odbędzie się w dniach 17 – 21 maja 2015 r. w Radziejowicach.

Do udziału w kursie zapraszamy uczestników z poniższych grup: studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych; wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów; pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Wśród poruszanych w czasie Szkoły zagadnień znajdą się takie kwestie jak:
  • międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
  • niemiędzynarodowe konflikty zbrojne. Konflikty asymetryczne;
  • ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
  • implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
W tym roku w związku z zbliżającą się XXXII Międzynarodową Konferencją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zorganizowane zostaną dodatkowo warsztaty poświęcone polskim zobowiązaniom humanitarnym.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz