środa, 18 lutego 2015

Call for papers "Terrorism, Non-International Armed Conflicts & the Protection of Cultural Heritage"Santander Art and Culture Law Review zaprasza do składania tekstów do nowego numeru, który będzie poświęcony międzynarodowej ochronie dziedzictwa kultury przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem oraz konfliktami zbrojnymi o charakterze niemiędzynarodowym. Termin przesyłania tekstów (w języku angielskim) upływa 30 czerwca 2015 r. 

Więcej informacji tu. 

Santander Art and Culture Law Review jest nowym, recenzowanym czasopismem, wydawanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jako półrocznik, w ramach grantu Grupy Santander "Creating and managing an interdisciplinary legal journal dealing with culture-related issues". Kolegium redakcyjne dąży do tego, aby każdy numer poruszał najbardziej aktualne kwestie dotyczące szeroko ujmowanych relacji pomiędzy prawem, sztuką oraz dziedzictwem kultury. 

Więcej o czasopiśmie tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz