piątek, 27 lutego 2015

Czas na ekspertów od dronów!

Na prośbę koordynatora projektu przekazujemy informację:

Szanowni Państwo,
ICLHR jako lider projektu "Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców" poszukuje ekspertów (polskich i zagranicznych), którzy zostaną zaproszeni do przygotowania artykułów oraz przedstawienia ich podczas konferencji finałowej projektu w styczniu 2016 roku. Zgłoszone artykuły zostaną umieszczone w monografii pokonferencyjnej. Wybrani eksperci będą również wspierać merytorycznie prace Koalicji SBBPL nad stanowiskiem organizacji społeczeństwa obywatelskiego wobec rozwoju i użycia SBBPL (systemów dronów bojowych) przez Polskę:

Poszukujemy osób z :
organizacji społecznych,
oraz innych liderów opinii,
przedstawicieli przemysłu,
Rządu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi kontaktami i rekomendacjami co do ekspertów, z którymi ICLHR może się skontaktować poprzez wypełnienie załączonego formularza do 8 marca 2015. Można podać więcej niż jedną rekomendację do czego zachęcamy!

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc.

Jeśli masz problem z wyświetlaniem lub przesyłaniem tego formularza, możesz wypełnić go w Formularzach Google.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz