środa, 25 lutego 2015

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich ogłasza pierwszą edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich. Konkurs ma na celu promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich. Główną nagrodą Konkursu jest nagroda pieniężna oraz publikacja pracy doktorskiej. Do konkurs mogą zostać przedłożone prace doktorskie obronione w roku 2014 niezależnie od dyscypliny naukowej (a więc również i prawa), o ile podejmowały zagadnienia z zakresu studiów europejskich. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać jedynie autorzy prac doktorskich, najpóźniej do 15 kwietnia 2015 roku (decyduje moment wpłynięcia zgłoszenia wersji papierowej do Komisji Konkursowej). 

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z pracę doktorską wydrukowaną w 3 egzemplarzach bez informacji wskazujących na jej autora oraz opinią samodzielnego pracownika naukowego dotyczącą pracy (nie mogą być to kopie recenzji pracy doktorskiej przedłożone w postępowaniu doktorskim) i zaświadczeniem o nadaniu stopnia naukowego doktora, przesyłać prosimy na adres: 

Instytut Europeistyki ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Okolice Kampusu Głównego UW, IV piętro, pokój 32 z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską” oraz w wersji elektronicznej na adres: ptse.zarzad(at)gmail.com 

Kryteria wyłonienia zwycięskiej pracy przedstawione zostały w regulaminie konkursu. Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem. 

Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi do 1 lipca 2015 roku. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie konferencji „Europa - mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty” organizowanej we wrześniu br. we Wrocławiu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz