wtorek, 31 marca 2015

Call for papers: Journal of International Peace and Organization

Journal of International Peace and Organization (Die Friedens-Warte) zaprasza do składania propozycji artykułów do kolejnego numeru czasopisma (vol. 90/2015), zatytułowanego „Intelligence! – Conflict and Conflict Avoidance through Information Gathering”. 

Propozycje artykułów (maksymalnie 5.000 znaków) należy przesyłać do 4 maja 2015 r. Po ich zaakceptowaniu autorzy będą mieli czas do 6 lipca 2015 r. na przesłanie finalnych wersji artykułów.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

Call for papers: Impact of and Backlash against Human Rights Courts and Quasi-Judicial Bodies (Oslo, wrzesień 2015)

ESIL Interest Group on International Human Rights Law zaprasza do przesyłania propozycji referatów, które zostaną przedstawione w ramach obrad okrągłego stołu zatytułowanego „The impact of and Backlash against International Human Rights Courts and Quasi Judicial Bodies”. Obrady odbędą się jako część 11th European Society of International Law Conference w Oslo (10-12 września 2015 r.)

Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 15 kwietnia 2015 r., dołączając swoje CV oraz dane kontaktowe. Koszty udziału w obradach (przelot i zakwaterowanie) są pokrywane bezpośrednio przez uczestników.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

Konkurs dla kandydatów na stanowisko Sędziego Sądu Unii Europejskiej

Na stronie internetowej MSZ zamieszczona została dziś informacja o możliwości ubiegania się o nominację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko Sędziego Sądu Unii Europejskiej. 
Cała treść ogłoszenia znajduje się pod następującym linkiem

poniedziałek, 30 marca 2015

Call for papers: Ukrainian Journal of International Law

Zaproszenie do publikacji przekazujemy w całości:

We will be glad to publish your scholarly articles on issues of international law and international politics in our quarterly legal journal "Ukrainian Journal of International Law" (online jusintergentes.com.ua). The next deadline magazine edition - May 1, 2015. Looking forward to seeing your articles and your colleagues on topics of your research in English. The editorial demands for the publication in the Journal is attached.

niedziela, 29 marca 2015

Dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana członkiem Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Pokoju

Miło nam poinformować, że dr Elżbieta Mikos-Skuza (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie go) została wybrana do składu Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Pokoju na lata 2015-2016. Organ ten składa się z 15 osób ma za zadanie w sposób dynamiczny i elastyczny wspierać Instytut nowymi ideami.

Europejski Instytut Pokoju został powołany do życia 18 lutego 2014 r. jako fundacja w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Krajami założycielskimi Instytutu są Szwecja, Szwajcaria, Polska, Belgia, Finlandia, Węgry oraz Luksemburg. Działania Instytutu mają dotyczyć m.in. dialogu międzykulturowego, międzyetnicznego, międzyreligijnego oraz mediacji pokojowych. Mediacja i nieformalny dialog w sytuacjach kryzysowych będzie mieć charakter komplementarny względem międzynarodowej polityki pokojowej UE. Ponadto, Europejski Instytut Pokoju ma prowadzić działalność analityczną oraz szkolenia.

Więcej o Instytucie zobacz tutaj.

sobota, 28 marca 2015

Call for papers: Hybrid Warfare and Minority Rights (Lancaster, czerwiec 2015)

Centre for International Law and Human Rights przy Uniwersytecie w Lancaster ogłosiło call for papers dotyczący konferencji “Hybrid Warfare and Minority Rights”, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani trzema obszarami tematycznymi:

1. Protection of Minority Rights and Hybrid Warfare
2. Freedom of Expression in the Media and Cyberspace
3. Hybrid Warfare and the Threshold for Armed Attack and State Responsibility

Termin przesyłania propozycji referatów upływa 1 maja 2015 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 27 marca 2015

Konferencja: Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz (kwiecień 2015)

Kierownik Zespołu Prawa Europejskiego INP PAN, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, oraz Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, zapraszają na konferencję pt. Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, sala 203, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 
Więcej szczegółów, w tym i plan konferencji, jest dostępnych tu.

czwartek, 26 marca 2015

Konferencja: Legalizm w systemie prawa międzynarodowego (Warszawa, czerwiec 2015)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UKSW w Warszawie oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UMCS w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Legalizm w systemie prawa międzynarodowego”. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie (Hotel Holiday Park). 

Szczegółowy plan konferencji jest dostępny tu, zaś formularz zgłoszeniowy tu. Koszt udziału w konferencji wynosi od 185 do 365 zł (w zależności od wybranej opcji noclegowej).

środa, 25 marca 2015

Call for papers: Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (Gdańsk, maj 2015)

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, która odbędzie się 29 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk).

wtorek, 24 marca 2015

Call for submissions: UCL Journal of Law and Jurisprudence

UCL Journal of Law and Jurisprudence zaprasza do składania tekstów do kolejnego numeru, który ukaże się w październiku 2015 r. Temat przewodni numeru to "Theoretical Approaches to International Law". 


Czasopismo przyjmuje artykuły (o długości od 8.000 do 12.000 słów), glosy (6.000-8.000 słów) oraz recenzje (1.000-2.000 słów). Termin przesyłania tekstów upływa 30 kwietnia 2015 r. 

Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

poniedziałek, 23 marca 2015

Call for papers: Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych (Toruń, kwiecień 2015)

Redakcja Przeglądu Prawa Międzynarodowego objęła patronatem medialnym konferencję przygotowywaną wspólnie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego "Ius et Lex" działające pod opieką Prof. Lecha Morawskiego przy Katedrze Teorii Prawa i Państwa i Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK działające pod opieką Dr Marcina Kałduńskiego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Poniżej pełna treść ogłoszenia dotycząca konferencji.

poniedziałek, 16 marca 2015

Szkoła letnia: Venice Academy of Human Rights (lipiec 2015)

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation zaprasza do udziału w swojej corocznej szkole letniej (organizowanej jako Venice Academy of Human Rights). Tegoroczny temat szkoły to „(Dis)Integration through Human Rights: Citizens, Courts, Communities”.

Szkoła letnia odbędzie się w dniach od 6 do 15 lipca 2015 r. w Wenecji (Monastery of San Nicolo). Cena udziału w Akademii to 600 EUR. Niestety Akademia nie oferuje żadnych stypendiów.

Zgłoszenia można przesyłać do 3 maja 2015 r.


Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 11 marca 2015

Staże podoktorskie w Center for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (Oslo)

Center for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (PluriCourts) oferuje pięć stażów podoktorskich (postdoctoral fellowships) na Uniwersytecie w Oslo. Przedmiotem badań jest problematyka działalności sądów międzynarodowych.

Termin przesyłania podań upływa 15 kwietnia 2015 r.


Więcej informacji można znaleźć tu.