środa, 25 marca 2015

Call for papers: Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (Gdańsk, maj 2015)

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, która odbędzie się 29 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk).

Zakres tematyczny konferencji:
- implementacja MPH w konfliktach międzynarodowych i umiędzynarodowionych
- implementacja MPH w konfliktach nie międzynarodowych oraz sytuacjach używania przemocy na rozległą skalę
- przegląd środków i sposobów implementacji MPH
- nowe środki i sposoby implementacji MPH
- efektywność starych ‘środków i sposobów implementacji’ a monitoring nowych rodzajów broni konwencjonalnych
- bronie precyzyjnego kierowania a kwestia szkody ubocznej (ciężar odpowiedzialności za naruszenia)
- poprawa standardów respektowania zasady rozróżnienia kombatantów i niekombatantów
- diagnoza słabości implementacji MPH
- rola norm zwyczajowych międzynarodowego prawa humanitarnego w implementacji tego prawa;
- upowszechnianie minimalnych reguł wojskowych (np. w wojnie na morzu, wojnie powietrznej) jako środek do usprawnienia implementacji MPH
 
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Zakwaterowanie: Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w bazie noclegowej Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk). Do dyspozycji są pokoje 2 oraz 3 osobowe w terminie 28 - 30 maja 2015 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń: jakub.puszkarski(at)prawo.ug.edu.pl.

Terminy:
- zgłoszenie udziału w konferencji (uczestnictwo z referatem): do 15 kwietnia 2015 r.
- zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu: do 10 maja 2015 r.
- potwierdzenie przez Organizatorów przyjęcia propozycji tematu referatu: do 20 kwietnia 2015 r.
- nadesłanie streszczeń referatów konferencyjnych (ok. 10-15 zdań): do 15 maja 2015 r.
- nadesłanie tekstu artykułu naukowego (pokonferencyjnego): termin zostanie podany wkrótce

Więcej szczegółów jest dostępnych tu oraz tu. Formularz zgłoszeniowy do pobrania tu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz