poniedziałek, 23 marca 2015

Call for papers: Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych (Toruń, kwiecień 2015)

Redakcja Przeglądu Prawa Międzynarodowego objęła patronatem medialnym konferencję przygotowywaną wspólnie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego "Ius et Lex" działające pod opieką Prof. Lecha Morawskiego przy Katedrze Teorii Prawa i Państwa i Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK działające pod opieką Dr Marcina Kałduńskiego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Poniżej pełna treść ogłoszenia dotycząca konferencji.

Organizatorzy zapraszają Studentów i Doktorantów na Międzynarodową Konferencję Naukową "Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych", która odbędzie się w dniach 22-24.04.2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń)

Współcześnie rzeczywistość, w której żyjemy, nie ogranicza się wyłącznie do miasta czy państwa, którego jesteśmy obywatelami. Świat stał się globalną wioską. W związku z tym dla prawników znajomość wyłącznie prawodawstwa krajowego okazuje się być niewystarczająca, ponieważ - po pierwsze problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć coraz częściej są osadzone w prawie dwóch (lub więcej) państw, a po drugie ustawodawca uchwalając nowe prawa sięga także do dorobku prawnego innych krajów, warto zatem przyjrzeć się jak określone instrumenty prawne funkcjonują w swoich rodzimych państwach. Konieczne zatem jest sięganie dalej, czyli zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w innych państwach. Dlatego Organizatorzy zdecydowali się na zorganizowanie Konferencji poświęconej szeroko rozumianej komparatystyce prawniczej. 

W pierwszym dniu Konferencji debatować będziemy nad historycznym ujęciem tematu, prawem konstytucyjnym oraz międzynarodowym. Drugi dzień poświęcony będzie zagadnieniom prawa cywilnego – prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego, a także rozwiązaniom w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego. Trzeci dzień to dzień prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego.

Wskazaną powyżej tematykę omawiać będziemy zarówno w kontekście rozwiązań prawnych w Polsce, jak i za granicą, a także porównania tych rozwiązań w różnych państwach. Ponadto każdego dnia przewidziany jest także panel, w którym nad zakreśloną tematyką debatować będą eksperci z omawianej dziedziny – teoretycy i praktycy.

Czas wystąpienia: 15 min

Opłata konferencyjna:
Uczestnicy czynni: 180 zł
Uczestnicy bierni: 80 zł

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników czynnych dostępny jest tu, natomiast formularz zgłoszeniowy dla Uczestników biernych tu. Więcej informacji jest natomiast dostępnych tu.

Organizatorzy przyjmowali zgłoszenia od uczestników czynnych jedynie do 09.03.2015 r., ale jeżeli ktoś ma dobry pomysł to warto skontaktować się z organizatorami i zapytać się o możliwość przyjęcia późniejszego zgłoszenia. 

Kontakt: comparative.law.umk(at)gmail.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz