niedziela, 29 marca 2015

Dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana członkiem Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Pokoju

Miło nam poinformować, że dr Elżbieta Mikos-Skuza (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie go) została wybrana do składu Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Pokoju na lata 2015-2016. Organ ten składa się z 15 osób ma za zadanie w sposób dynamiczny i elastyczny wspierać Instytut nowymi ideami.

Europejski Instytut Pokoju został powołany do życia 18 lutego 2014 r. jako fundacja w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Krajami założycielskimi Instytutu są Szwecja, Szwajcaria, Polska, Belgia, Finlandia, Węgry oraz Luksemburg. Działania Instytutu mają dotyczyć m.in. dialogu międzykulturowego, międzyetnicznego, międzyreligijnego oraz mediacji pokojowych. Mediacja i nieformalny dialog w sytuacjach kryzysowych będzie mieć charakter komplementarny względem międzynarodowej polityki pokojowej UE. Ponadto, Europejski Instytut Pokoju ma prowadzić działalność analityczną oraz szkolenia.

Więcej o Instytucie zobacz tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz