poniedziałek, 9 marca 2015

EJIL Video: Equality in Global Commerce: Towards a Political Theory of International Economic Law

Na EJIL: Live! ukazał się kolejny wywiad przeprowadzony przez profesora Josepha Weilera z Oisin Suttle z Uniwersytetu w Sheffield, którego tekst poświęcony Równości w światowym handlu został opublikowany w w EJIL vol. 25, iss. 4 (2014). 

Autor, kontestuje ogólną teorię przewag komparatywnych handlu międzynarodowego w świetle której w długim okresie przynosi on korzyści wszystkim, wskazując na kłopoty w zakresie sprawiedliwości dystrybutywnej. Odpowiednio, alokacja korzyści z handlu międzynarodowego powinna rzekomo wpływać na szczegółową regulację poszczególnych dóbr lub rynków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz