poniedziałek, 2 marca 2015

Nowa publikacja: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się interesująca praca zbiorowa zatytułowana "The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union", przygotowana pod redakcją Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg oraz Julie Smith. 

Książka jest kompleksowym obrazem działalności parlamentów narodowych wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. W następstwie Traktatu Lizbońskiego ważne okazuje się się pytanie czy parlamenty krajowe odgrywają ważną rolę w zarządzaniu Europą. W książce zostały ukazane najnowsze rozwiązania konstytucyjne i prawne, a także skutki kryzysu gospodarczego w każdym kraju wchodzącym w skład UE. Szczególny nacisk położony został na praktykę parlamentarną dotyczącą spraw europejskich. Dodatkowo tom zawiera informacje na temat kluczowych kwestii, jak administracja parlamentarna i współpraca międzyparlamentarna. Naszym zdaniem książka jest istotnym źródłem dla oceny stopnia rzeczywistej parlamentarnej i demokratycznej kontroli europejskiego zarządzania na poziomie krajowym.

W tomie znalazł się również rozdział poświęcony Polsce ("The Polish Parliament and UE Affairs"), został on przygotowany przez prof. Jana Barcza oraz dr Annę Pudło. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz