środa, 4 marca 2015

Seminarium PPM o standardzie odpowiedzialności państw-stron EKPC

W minioną sobotę odbyło się 3. seminarium PPM poświęcone referatowi dr Aleksandry Mężykowskiej Granice odpowiedzialności państwa w świetle kryterium rzeczywistego ryzyka naruszenia praw gwarantowanych w EKPCz

W najbardziej interaktywnym z naszych dotychczasowych spotkań - wprawdzie nie bez problemów, ale do dyskusji udało się włączyć 6 stanowisk: w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Warszawie - dyskusja skupiła się przede wszystkim na odpowiedzialności państw za potencjalne naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w przypadku deportacji. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia relatywizmu ochrony konwencyjnej oraz faktycznej zdolności Trybunału do sprawowania kontroli nad jej przestrzeganiem.

Ponieważ i tym razem wszyscy wyrażali zadowolenie z przebiegu spotkania, jeszcze w marcu spotkamy się po raz kolejny, tak więc zachęcamy do śledzenia Ogłoszeń PPM!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz