poniedziałek, 11 maja 2015

"The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsionin International Law" - monografia dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Brill/Martinus Nijhoff Publishers ukazała się właśnie The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsionin International Law autorstwa dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej.

W monografii podjęto temat konfliktu między prawem państwa do wydalenia cudzoziemca, które wynika z zasady suwerenności, z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. 

Konstrukcja prawa cudzoziemca do ochrony przed arbitralnym wydaleniem z kraju legalnego pobytu musi uwzględniać zarówno ochronę interesów państwa, jak i cudzoziemców. Zachowanie równowagi między tymi dwoma wartościami jest jednak niezmiernie trudne. Pojawiające się w doktrynie postulaty jasnego i precyzyjnego unormowania prawa cudzoziemca do ochrony przed arbitralnym wydaleniem z kraju legalnego pobytu nie znalazły do tej pory pełnego odzwierciedlenia w przepisach konwencji międzynarodowych.

***

Dr Julia Wojnowska-Radzińska jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz członkiem CeBaM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz