środa, 30 września 2015

Call for papers: Polish Yearbook of International Law 2015

Wraz z nowy numerem Polish Yearbook of International Law ukazał się również call for papers do numeru następnego:

Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXV), which will be published in June 2016. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 15,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil@inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2016.

wtorek, 29 września 2015

Call for submissions: Trade, Law and Development

Czasopismo "Trade, Law and Development" zaprasza do przesyłania artykułów, glos, komentarzy, do nowego specjalnego numeru "Trade & Public Health" dotyczącego relacji pomiędzy handlem międzynarodowym o ochroną zdrowia. Publikacje numeru zaplanowano na lato 2016 r.

Teksty można składać do 1 marca 2016 r. za pomocą serwisu ExpressO, mailem lub poprzez stronę czasopisma. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 28 września 2015

Call for submissions: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza to przesyłania artykułów do swojego specjalnego numeru zatytułowanego „Intellectual Property in International and European Law”, który ukaże się w 2016 r. Teksty można składać do 15 października 2015 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for papers: Trust, Social Capital and Networks: A different perspective on International Courts (Kopenhaga, luty 2016)

iCourts zaprasza do przesyłania propozycji referatów, które mogą być zaprezentowane w ramach warsztatów zatytułowanych “Trust, Social Capital and Networks: A different perspective on International Courts”. Warsztaty odbędą się 4-5 lutego 2016 r. na Uniwersytecie Kopenhaskim. 

Propozycje referatów (do 300 słów) można przesyłać do 15 października 2015 r. Organizatorzy pokrywają częściowo koszty udziału wybranych uczestników. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 27 września 2015

Call for Papers: Third Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference (Lublana, czerwiec 2016) - uwaga krótki termin!

Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublanie zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną „Third Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference: Greening the Urban Living”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Lublanie. 

Propozycje referatów (do 350 słów) można przesyłać do 30 września 2016 r. Niestety organizatorzy nie przewidzieli możliwości wsparcia finansowego uczestników. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for submissions: Palestine Yearbook of International Law

Palestine Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania artykułów do nowego numery (XIX), który ukaże się w 2016 r. Czasopismo jest zainteresowane tekstami z zakresu prawa publicznego międzynarodowego (niekoniecznie związanych z Palestyną). 

Zainteresowani autorzy powinni przesłać do redakcji krótkie streszczenie swoich artykułów (do 750 słów) w terminie do 31 października 2015 r. Wybrani autorzy zostaną zaproszenie do złożenia pełnych tekstów. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 22 września 2015

Nowa książka wydawnictwa Ashgate

Wydawnictwo Ashgate opublikowało właśnie książkę pod redakcją Stevena J. Barela pt. "Legitimacy and Drones Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs". 

Wśród artykułów dwa szczególnie godne uwagi, autorstwa Marka Madeja (Tactical efficacy: ‘notorious’ UCAVs and lawfare) i naszej blogowej współautorki Patrycji Grzebyk (Who can be killed?: legal targets in non-international armed conflicts). Autorom serdecznie gratulujemy! 

Link do szczegółów odnośnie opisanej publikacji: na stronie wydawnictwa Ashgate.

poniedziałek, 21 września 2015

Call for papers: 5th Biennial Global Conference SIEL 2016: International Economic Law in a Diverse World (Johannesburg, lipiec 2016)

Society of International Economic Law zaprasza do składania propozycji referatów, paneli oraz plakatów na 5th Biennial Global Conference SIEL 2016, która odbędzie się w Johannesburgu, w dniach od 7 do 9 lipca 2016 r. Temat konferencji został sformułowany bardzo szeroko (“International Economic Law in a Diverse World”), organizatorzy wskazali jednak problematykę, którą są szczególnie zainteresowani:

niedziela, 20 września 2015

Konferencja: Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives (Gdańsk, październik 2015)

Przypominamy o bardzo interesującej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. i zatyułowanej "Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives". Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 r. w Gdańsku. 

Chcieliśmy też zwrócić Państwa uwagę, że organizatorzy przedłużyli termin przesyłania zgłoszeń (odpowiedni formularz jest dostępny tu). Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł. 

Więcej szczegółów, w tym plan konferencji, można znaleźć tu.

czwartek, 17 września 2015

Oferta stypendialna - Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we FlorencjiWłaśnie rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Stypendia naukowe wypłacane są przez okres czterech lat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Doktoranci mają również prawo do dodatkowych świadczeń związanych z pobytem we Florencji członków rodziny oraz kosztami prowadzenia badań naukowych.

środa, 16 września 2015

Call for applications: Fifth Annual Junior Faculty Forum for International Law (Nowy Jork, czerwiec 2016)

“The Annual Junior Faculty Forum for International Law” zaprasza do składania aplikacji na swoje piąte coroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2016 w Nowym Jorku. O udział w forum mogą ubiegać się wyłącznie młodzi naukowcy (po doktoracie, maksymalnie 6 lat na  danym stanowisku akademickim) prowadzący badania z zakresu prawa międzynarodowego.

Aplikacja można przesyłać do 15 grudnia 2015 r. Obejmuje ona list przewodni, CV oraz projekt badawczy. Organizatorzy przewidzieli możliwość sfinansowania udziału w forum dla wybranych kandydatów.

Więcej informacji można znaleźć tu.  

wtorek, 15 września 2015

Call for Papers: Transparency vs Confidentiality in International Economic Law: Looking for an Appropriate Balance (Rawenna, listopad 2015)

Interest Group on International Economic Law of the ESIL oraz grupa włoska ILA zapraszają do przesyłania propozycji referatów na wspólnie organizowaną konferencję zatytułowaną "Transparency vs Confidentiality in International Economic Law: Looking for an Appropriate Balance". Konferencja odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Rawennie. 

Tematy przesyłanych referatów powinny się mieścić w ramach jednego z czterech zagadnień: 
  • Transparency v. Confidentiality in IEL International Negotiations 
  • Transparency v. Confidentiality in the Activities of IEL International Organizations 
  • Transparency v. Confidentiality in IEL Arbitration and Judicial Proceedings 
  • Transparency v. Confidentiality in Parliamentary Discussions concerning IEL Negotiations on Treaty Law and Soft Law 
Propozycje referatów (maksymalnie do 800 słów) można przesyłać do 30 września 2015 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 14 września 2015

Call for submissions: Asian Yearbook of Himan Rights and Humanitarian Law + konferencja "ISIS and Implications for Human Rights and Humanitarian Law" (Londyn, czerwiec 2016)

Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law (AYBHRHL) ogłosił call for papers do swojego inauguracyjnego numeru. Jednocześnie AYBHRHL planuje organizację konferencji zatytułowanej "ISIS and Implications for Human Rights and Humanitarian Law", która odbędzie się w czerwcu 2016 r. Wybrane teksty zaprezentowane na konferencji również zostaną opublikowane w pierwszym numerze czasopisma. 

W kontekście konferencji, organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
  • ISIS and international terrorism 
  • ISIS and the enslavement, prostitution and sexual slavery within Asia and Europe 
  • ISIS and Jihadi Brides 
  • ISIS and the use of social media 
  • Human rights violations in the Conflict in Iraq and Syria 
  • The applicability and ramifications for International humanitarian law in Syria and Iraq 
  • ISIS as an "Islamic" Caliphate 
  • Religious perspectives on the conflict in Iraq and Syria 
  • Prevent strategy and counter-terrorism 
  • ISIS and the role of intergovernmental organizations, governments and security services in counter-terrorism 
Teksty do pierwszego numeru można składać do 4 stycznia 2016 r. Propozycje referatów na konferencję można natomiast przesyłać do 15 stycznia 2016 r. 

AYBHRHL będzie wydawany przez wydawnictwo Brill. Więcej szczegółów zarówno na temat inauguracyjnego numery jak i konferencji można znaleźć tu.

środa, 9 września 2015

Konferencja: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie (25 września 2015, Warszawa)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konferencję pt. „Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie.”

Konferencja odbędzie się 25 września br., w godz. 9-16 w Pałacyku Foksal MSZ w Warszawie. Program konferencji można znaleźć tu.

Konferencja ma na celu omówienie praktyki stosowania KPP przez sądy polskie (chodzi o pokazanie na konkretnych orzeczeniach, że KPP w Polsce jest stosowana i omówienie jak wygląda jej stosowanie przez poszczególne sądy krajowe) oraz wskazanie problematyki z jaką spotykają się praktycy stosujący Kartę (omówienie problematyki zakresu zastosowania Karty oraz potencjalnego skutku bezpośredniego poszczególnych artykułów KPP). Ważnym elementem konferencji będzie też dyskusja na temat rozwiązań mających na celu usprawnienie stosowania Karty w praktyce.

Zgłoszenia uczestników proszę przesyłać do 18 września 2015 r. na adres anna.podsiadlo(at)msz.gov.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

IX Seminarium Warszawskie

MSZ po raz dziewiąty organizuje Warszawskie Seminarium Praw Człowieka. W tym roku poświęcone ono będzie dysfunkcjom prawa polskiego i sposobom poprawy systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tu.
 
 

wtorek, 8 września 2015

Seminarium: Jurisdiction and Admissibility as Interlinked Notions in International Law (Warszawa, 1 października 2015)

Serdecznie zapraszam na seminarium naukowe zatytułowane "Jurisdiction and Admissibility as Interlinked Notions in International Law", które odbędzie się 1 października 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN w godzinach 10-15 (sala 203). Seminarium w języku angielskim. Osoby zainteresowane proszone są o skontaktowanie z dr Karoliną Wierczyńską, pod mejlem wierka2000(at)wp.pl do dnia 10 września.

Szczegółowy plan można znaleźć tu.

Call for applications: IIR Visiting Scholar

Institute of International Relations w Pradze zaprasza osoby zainteresowane prowadzeniem badań w Instytucie do przesyłania swoich aplikacji w ramach programu Visiting Scholars. Instytut jest zainteresowany osobami specjalizującymi się, miedzy innymi, w kwestiach związanych z integracją europejską, międzynarodowym bezpieczeństwem oraz szeroko rozumianym prawem międzynarodowym. Osoby zakwalifikowane do programu mogą spędzić w Pradze od 6 tygodni do 6 miesięcy. Instytut zapewnia pomieszczenie do pracy, dostęp do biblioteki oraz możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Instytut. Koszty pobytu oraz transportu są jednak pokrywane samodzielnie przez każdego uczestnika.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 7 września 2015

Call for papers: Intersections in International Cultural Heritage Law (Waszyngton, marzec 2016)

Georgetown University Law Center zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Intersections in International Cultural Heritage Law", która odbędzie się 29 marca 2016 r. w siedzibie centrum w Waszyngtonie. Propozycje referatów (nie dłuższe niż 400 słów) można przesyłać do 30 października 2015 r. na adres culturalheritage(at)law.georgetown.edu. Niestety organizatorzy nie przewidzieli grantów na udział w konferencji. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
  • International Humanitarian Law and Cultural Heritage
  • International Criminal Law and Cultural Heritage
  • Illicit International Trade and Cultural Heritage
  • State Immunity, Act of State, and Cultural Heritage
  • Cultural Landscapes, Underwater Cultural Heritage, and Intangible Cultural Heritage
  • International Human Rights, Indigenous Cultures, and Cultural Heritage
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 6 września 2015

Call for papers: The Environment in Court (Oslo, czerwiec 2016)

PluriCourts (Center of Excellence for the Study of the Legitimacy of International Courts and Tribunals at the University of Oslo) będzie gościła 14 kolokwium Akademii Prawa Ochrony Środowiska IUCN (20-25 czerwca 2016). Temat przyszłorocznego kolokwium to “The Environment in Court. Environmental protection in national and international courts, tribunals, and compliance mechanisms”. 

W powyższym kontekście PluriCourts zaprasza do przesyłania propozycji referatów (maksymalnie do 400 słów) na adres iucnael2016(at)jus.uio.no. Termin na zgłaszanie propozycji upływa 15 stycznia 2016 r. 

Więcej informacji (w tym omówienie tematów którym organizatorzy są szczególnie zainteresowania) można znaleźć tu.

sobota, 5 września 2015

Oferta pracy:Dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej.

Szczegółowe ogłoszenie dostępne jest tutaj.

piątek, 4 września 2015

Transmisja obrad "ESIL Annual Conference 2015: The Judicialization of International Law - A Mixed Blessing?"

Już za kilka dni rozpoczyna się doroczna konferencja European Society of International Law ("The Judicialization of International Law - A Mixed Blessing?", 10-12 września 2015 r.). Rejestracja jest cały czas jeszcze otwarta. Dla tych jednak którzy nie planują wyjazdu do Oslo mamy dobrą wiadomość. ESIL zdecydował się transmitować w czasie rzeczywistym obrady z poszczególnych sesji. Poniżej zestawienie transmisji:

10.09.2015
9:00-9:30: Opening Ceremony
9:30-10:30: Keynote lecture

11.09.2015
14:00-15:30: Forum on International Law and ISIS

12.09.2015
9:00-10:30: Forum onThe Situation in Ukraine
11:00-12:00: Final Lecture
12:00-12:30: Closing Ceremony

Transmisje będą dostępne tu.

czwartek, 3 września 2015

Oferta pracy: E.MA Fellow in the field of International Human Rights Law 2015/2016

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) w Wenecji poszukuje osób zainteresowanych podjęciem współpracy z EIUC jako E.MA Fellow w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka. Fellowship trwa od 14 września 2015 r do 31 stycznia 2016 i może być przedłużony do końca roku akademickiego 2015/2016. 

Szczegółowy opis obowiązków, wymagań oraz warunków proponowanych przez EIUC można znaleźć tu. Termin składania podań upływa 8 września 2015 r. (g. 22.00).

środa, 2 września 2015

Kolejna edycja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Wczoraj (1 września 2015 r.) opublikowano problem prawny będący przedmiotem przyszłorocznego konkursu dla studentów 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (jest to już jego pięćdziesiąta siódma edycja). Wszystkie materiały są dostępne na stronie konkursu. Zgłoszenia drużyn można składać do 12 listopada 2015 r. 

Serdecznie zachęcamy polskich studentów do udziału i życzymy sukcesów.