niedziela, 27 grudnia 2015

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego (Kraków, maj 2016)

Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że w dniach 19-20 maja 2016 r. odbędzie się ogólnopolski zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego. Sesje konferencyjne zostaną zorganizowane w Pałacu Larischa, ul. Bracka 12 oraz Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2. 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł od osoby (bez noclegu). Wpłat można dokonywać w terminie od 4 stycznia do 31 marca 2016 r. na numer konta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w Domu Gościnnym UJ. 

Formularz zgłoszenia udziału/propozycje referatu w Konferencji można przesłać w terminie do 31 marca 2016 r. na adres mailowy Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ: pmp.sekretariat(at)uj.edu.pl.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 20 grudnia 2015

Call for submissions: Yearbook of International Environmental Law

Czasopismo Yearbook of International Environmental Law (YIEL) zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru (vol. 26/2015) zatytułowanego "Addressing Climate Change in the Context of Sustainable Development Goals". Redakcja YIEL jest szczególnie zainteresowana następującymi tematami:
 • Comments on the outcome of UNFCCC COP 21 (Paris)
 • Blueprint for Climate Change Action (Sustainable Development Goal 13): (a) Approaches – mitigation and adaptation; (b) Mechanisms; (c) Resources; (d) COP 21 Outcome: Road Ahead
 • Environmental Dimension of the SDGs: (a) Concept; (b) Process; (c) Normative value; (d) Institutions; (e) Enforcement
 • Global Conferencing Technique in IEL and SDGs
 • “Collective Journey” - People vs. Planet
 • Monitoring SDGs - Commitments of OECD countries
 • Effectuation of SDGs at national and regional level
 • Lessons learnt from MDGs - Realism vs. Optimism
Teksty można przesyłać do 31 marca 2016 r. Więcej szczegółów można natomiast znaleźć tu.

piątek, 18 grudnia 2015

Największa w historii polska runda krajowa konkursu Jessup International Law Moot Court Competition!

W dniach 10-12 lutego 2016 r. w Sądzie Najwyższym odbędą się polskie rundy krajowe konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Weźmie w nich udział 8 zespołów, które będą reprezentować następujące uczelnie:

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
- Uniwersytet Jagielloński,
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Uniwersytet Łódzki,
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
- Uniwersytet Śląski,
- Uniwersytet Warszawski,
- Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Sponsorem polskich rund jest globalna kancelaria prawna White & Case, która od 2007 r. jest światowym partnerem konkursu oraz sponsorem rund międzynarodowych konkursu odbywających się co roku wiosną w Waszyngtonie. Administratorem krajowym polskich rund jest Adrian Andrychowski z kancelarii Woźniak Legal.

Osoby chcące wziąć udział w polskich rundach w charakterze sędziów, proszone są o zarejestrowanie się przy pomocy formularza dostępnego na: http://www.jessup.pl/#!judge-registration/i4s58.

środa, 9 grudnia 2015

Komunikat o XXII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają XXII Konkurs imienia tego Wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2015 roku.

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród: 
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora; 
2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książkowych. 

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy. 

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu nagrody nie przyznać. Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji przed rozstrzygnięciem konkursu. 

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także samym autorom. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgłosić jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii Konkursu. 

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemplarzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa (adres do korespondencji: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59) w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w czerwcu 2016 r.

wtorek, 8 grudnia 2015

Call for papers: Building Consensus on European Consensus (Florencja, czerwiec 2016)

University of Portsmouth School of Law, European University Institute, McCoubrey Centre for International Law (Hull Law School) ogłosiły call for papers dotyczący konferencji naukowej zatytułowanej “Building Consensus on European Consensus”, odnoszącej się do problematyki działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2016 r. we Florencji.

Propozycje referatów można przesyłać do 31 stycznia 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Call for submissions: University of Bologna Law Review

Nowe czasopismo na rynku - University of Bologna Law Review - ogłosiło dwa call for submissions do swoich dwóch pierwszych numerów. Szczegółowe informacje (w tym co do zakresu tematycznego poszczególnych numerów) są dostępne tu (pierwszy numer) oraz tu (drugi numer). 

Termin przesyłania artykułów upływa odpowiednio 1 maja 2016 r. oraz 1 października 2016 r.

niedziela, 6 grudnia 2015

Call for papers: AALCO Journal of International Law

AALCO Journal of International Law ogłosił call for papers dotyczący swojego kolejnego specjalnego numeru zatytułowanego "The Protection of Cultural Property and he Norms of International Humanitarian Law". Czasopisma zaprasza do przesyłania tekstów w formie artykułów (8.000-10.000 słów), krótszych opracowań (4.000-5.000 słów), glos oraz recenzji. Termin nadsyłania tekstów upływa 7 lutego 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 5 grudnia 2015

Call for submissions: International Journal of Transnational Justice

The International Journal of Transnational Justice zaprasza do przesyłania tekstów do swojego specjalnego numeru zatytułowanego "Beyond Borders: Regional Dimension and Dynamics of Transnational Justice", który ukaże się w 2017 r.

Czasopismo jest szczególnie zainteresowane następującymi tematami:

piątek, 4 grudnia 2015

Cambridge Journal of International and Comparative Law 5th Annual Conference: Public and Private Power (Cambridge, kwiecień 2016)

Cambridge Journal of International and Comparative Law (CJICL) zaprasza do składania propozycji referatów na swoją doroczną konferencję, która odbędzie się w daniach od 8 do 9 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie w Cambridge. Temat przyszłorocznej konferencji to "Public and Private Power". 

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2016. Teksty przygotowane w oparciu o wybrane prezentacje zostaną następnie opublikowane w specjalnym numerze czasopisma.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Call for papers: Law Between Global and Colonial: Techniques of Empire (Helsinki, październik 2016)

Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Law Between Global and Colonial: Techniques of Empire", która odbędzie się w dniach 3-5 października 2016 r. w Helsinkach. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:

How was the “law of nations” understood when it was used for imperial purposes? Would domestic laws apply to colonial expansion? What laws might govern the groups concerned – indigenous population, settlers, slaves, indentured servants, subjects of third nations? What was the role of the idiom of international law in Europe’s colonial expansion? To what extent was colonial rule organised by domestic laws of a special character? How did special colonial laws and the “law of nature and nations” relate to each other? To what extent did any of these laws open an avenue to contesting colonial governance? How far did such techniques extend beyond the end of the period of formal colonialism and even decolonization?

Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 1 marca 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 3 grudnia 2015

Call for papers: The United Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance (Ascona, maj 2016)

University St. Gallen zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "The United Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance", która odbędzie się w dniach do 22 do 25 maja 2016 r. w Asconie (Szwajcaria). Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami: 
 • Theory and Concepts: Global constitutionalism and critical approaches to international law as related to the work and status of the UNSC, Issues of democracy, the rule of law, and legitimacy, as related to the work and status of the UNSC; 
 • UN Security Council Reform: Law and politics in the debate on UNSC reform, Increasing the inclusiveness of the UNSC for global civil society;
 • The Mandate and Work of the UN Security Council: North‐South relationships in the work of the UNSC, Human rights and gender in the work of the UNSC, Securing the non‐use of force as a central responsibility of the UNSC. 
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 29 stycznia 2016 r. Organizatorzy pokrywają koszty transportu oraz zakwaterowania wybranych uczestników. Zaproszenie jest skierowane do młodych naukowców. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 2 grudnia 2015

Call for papers: Ninth International Junior Faculty Forum (Filadelfia, wrzesień/październik 2016)

Stanford Law School oraz University of Pennsylvania Law School zapraszają do składania propozycje referatów na coroczną konferencję 'Ninth International Junior Faculty Forum", która odbędzie się pod koniec września/na początku października 2016 r. w Filadelfii.

Propozycje referatów (maksymalnie dwie strony) można przesyłać do 15 stycznia 2016 r. Zaproszenie jest skierowane do młodych naukowców (co do zasady maksymalnie do 7 lat na stanowisku asystenta lub adiunkta).

Więcej informacji można znaleźć tu.

wtorek, 1 grudnia 2015

Call for papers: The European Union in the International Society and its Contribution to International Dispute Settlement Systems (Santander, marzec 2016)

The Spanish Association of Professors of International Law and International Relations zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "The European Union in the International Society and its Contribution to International Dispute Settlement Systems", która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2016 r. w Santander (Hiszpania). Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami: