sobota, 31 grudnia 2016

Wkrótce otwarcie konkursu MNiSW Mobilność Plus V

Zwykle nie publikujemy tego typu ogłoszeń. Tym razem robimy jednak wyjątek bo program oferowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) daje fantastyczną możliwość prowadzenia badań (w tym i oczywiście z zakresu prawa międzynarodowego) w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. 

Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego oraz stosunkowo wysokie stypendium. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi
 • uczestnikami studiów doktoranckich.
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 30 grudnia 2016

Call for applications: 2017-18 Austrian Marshall Plan Foundation Fellows in Central European

The Austrian Marshall Plan Foundation ogłosiła właśnie konkurs na 4 stypendia badawcze na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) w Waszyngtonie (jedno całoroczne oraz 3 jedno-trzy miesięczne). W tym roku Fundacja jest zainteresowana osobami zajmującymi się relacjami międzynarodowymi pomiędzy USA a Europą Środkowo-Centralną. Termin przesyłania aplikacji upływa 15 marca 2017 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu

czwartek, 29 grudnia 2016

Call for applicants: doktorant w projekcie Citizenship and Governance in the European Union (Berlin)

WZB Berlin Social Science Center poszukuje osoby zainteresowanej przygotowaniem doktoratu w obszarze “Citizenship and Governance in the European Union”. Rozpoczęcie 4-letniego projektu od 1 września 2017 r. Aplikacje można przesyłać do 1 marca 2017 r. 

Więcej szczegółów dostępnych tu.

środa, 28 grudnia 2016

Call for papers: Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość (Międzyzdroje, maj 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", połączonej ze zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego. Konferencja odbędzie się w dniach od 17 do 19 maja 2017 r. w Międzyzdrojach. Organizatorzy planują dwa bloki tematyczne: (i) prawo międzynarodowe wobec wyzwań dla społeczności oraz (ii) wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 31 stycznia 2017 r. (wraz z tematem wystąpienia, oczywiście istnieje również możliwość udziału bez wystąpienia). Opłata konferencyjna wynosi 820 zł i obejmuje uczestnictwo w obradach oraz zakwaterowania w hotelu (dwie noce), wyżywienie oraz transfer z lotniska w Goleniowie.

Więcej informacji (oraz same formularze zgłoszeniowe) można uzyskać od dr Eweliny Cała-Wacinkiewicz (ewacinkiewicz(at)gmail.com).

W związku z tym, że doroczny zjazd katedr to najważniejsze wydarzenie dla polskich międzynarodowców, będziemy o nim informować na bieżąco.

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Call for papers: Hague Yearbook of International Law

Hague Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania artykułów do nowego numeru (vol. 28). HYIL przyjmuje teksty z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego. Wytyczne dotyczące formatowania dostępne są tu. Artykuły można przesyłać na: hagueyearbook(at)gmail.com (termin to 1 kwietnia 2017 r.).

niedziela, 25 grudnia 2016

Call for papers: 2017 Conference on WTO Law (Genewa, czerwiec 2017)

The Graduate Institute’s Centre for Trade and Economic Integration oraz Georgetown University’s Institute of International Economic Law zapraszają do udziały w swojej corocznej konferencji "2017 Conference on WTO Law", która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Genewie. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do młodych naukowców (obrona doktoratu później niż w czerwcu 2009 r.). Jeden z bloków tematycznych ("Free Trade Under Attack: Is a Radical Rethink of Trade and Investment Agreements Needed?") jest otwarty natomiast dla wszystkich zainteresowanych. Obrady zostaną zorganizowane w ramach następujących sesji:
 • Globalization Backlash & the Return of Economic Nationalism: Where Have Trade Agreements Failed And What Will Or Should NextGeneration Trade Policy Look Like?
 • Developments in Trade Remedies Legislation & Jurisprudence: (China) Market Economy Status, Alternative Flexibilities & The Bigger Question Of How To Marry Trade Liberalization With Varying Degrees Of "State Capitalism"
 • Brexit and The Legal Consequences for Global Trade Relations: Considerations under UK & EU Law and WTO & FTA Agreements
 • Free Trade Under Attack: Is a Radical Rethink of Trade and Investment Agreements Needed?
 • Making Trade Dispute Settlement More Effective And Inclusive: Informal Reforms At The WTO And Alternative Hard And Soft Law Systems In And Outside Of The WTO
 • Deliverables for MC11: State-of-Play & Discussion on Possible New Disciplines and Alternative Approaches to Address E-Commerce, Digital Economy and Other Trade Issues in a Post-Nairobi WTO 
Termin przesyłania propozycji referatów upływa 1 marca 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 24 grudnia 2016

Call for applicants: 2017-18 Brandon Research Fellowship (Cambridge)

The Lauterpacht Centre for International Law zaprasza do składania wniosków na 2017-18 Brandon Research Fellowship. Wybrana osoba spędzi w Centrum 11-13 tygodni (w okresie pomiędzy październikiem 2017 r. a wrześniem 2018 r.). 

Wnioski można składać do 21 marca 2017 r. Więcej szczegółów, w tym zasady konkursu, można znaleźć tu.

piątek, 23 grudnia 2016

Call for Papers - Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention

Komitet Redakcyjny półrocznika "Santander Art and Culture Law Review" (SAALCR) zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego numeru tego czasopisma (2017, t. 3, nr 2). Temat tego numeru dotyczy prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018), w ciągu ostatniej dekady. 

Termin nadsyłanie tekstów upływa w dniu 15 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie SAACLR.
Wymogi redakcyjne tu
 

czwartek, 22 grudnia 2016

Call for Papers: Business and Human Rights: International Law Challenges, European Responses (Mediolan, maj 2017)

Università degli Studi di Milano zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Business and Human Rights: International Law Challenges, European Responses", która odbędzie się w Mediolanie w dniach od 29 do 30 maja 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • The implementation in Europe of the international legal instruments and principles on B&HR;
 • The European contribution to the development of international principles on B&HR;
 • The implementation in Europe of the Sustainable Development Goals and the relationship existing with B&HR;
 • The EU and domestic frameworks on CSR and their relationship with the international legal framework on B&HR;
 • National Action Plans (NAPs) implementing the UNGPs in Europe;
 • The UNGPs’ State duty to protect human rights, as interpreted and applied by the EU, the Council of Europe, and/or by European countries;
 • Legislation addressing corporate behavior and the provision for a human rights due diligence process in Europe;
 • Access to remedies within Europe;
 • The implementation of the OECD Guidelines and the relevant practice developed by the National Contact Points established in Europe;
 • The EU private international legal framework on B&HR, its application and the related case law;
 • The implications for B&HR of the EU trade and investment policy (including the negotiation/conclusion of: Free Trade Agreements, Economic Partnership Agreements and/or Investment Agreements/Chapters);
 • Public/private partnerships as a means to promote respect for human rights in Europe.
Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 21 grudnia 2016

Call for papers: International Law in a Dark Time (Helsinki, maj 2017)

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights oraz Peking University Institute of International Law zapraszają do przesyłania propozycji referatów na seminarium zatytułowane "International Law in a Dark Time", które odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. na Uniwersytecie w Helsinkach. Prezentacje będą prezentowane w ramach następujących bloków tematycznych:

1) Human Rights in a Dark Time
2) Environmental Law in a Dark Time
3) The Laws of Security in a Dark Time
4) The Laws of the International Economy in a Dark Time.

Call for papers jest skierowany do doktorantów oraz młodych naukowców. Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 31 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Call for papers: 50 Years after 1967: Evaluating the Past, Present and Future of the Law of Belligerent Occupation (Tel Awiw, Jerozolima, maj 2017)

The Minerva Center for Human Rights (Hebrew University of Jerusalem) wraz z partnerami zaprasza do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej "50 Years after 1967: Evaluating the Past, Present and Future of the Law of Belligerent Occupation", która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. w Jerozolimie oraz Tel Awiwie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi tematami: 
 • The tension between stability and change in the law and practice of belligerent occupation
 • New forms of occupation and domination and their regulation under international law
 • The effects of occupation on internationally protected human rights and the cultural, social and national identities of the communities involved, and on their natural resources
 • The law governing conduct of hostilities in occupied territories
 • The debate over the very legality of occupation – revisiting the jus ad bellum v jus in bello dichotomy
 • Critical Reflections on the legitimacy and effectiveness of the law in belligerent occupation: is it legitimizing the exercise of power? what lessons can be drawn from its mis/dis-application?
 • The role of national and international institutions in advancing or inhibiting the implementation and reform of the laws of belligerent occupation 
Propozycje referatów (1-2 strony) można przesyłać do 15 stycznia 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania uczestników konferencji. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 18 grudnia 2016

Nagrody Manfreda Lachsa

Z pewnym opóźnieniem chcieliśmy poinformować o wynikach tegorocznej XII edycji konkursu imienia Manfreda Lachsa dla autorów najlepszych publikacji książkowych z dziedziny prawa międzynarodowego opublikowanych w kraju lub za granicą w 2015 r.

W kategorii kolejnych monografii nagrodę otrzymał prof. Jerzy Kranz za książkę pt. "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa: 2015. W kategorii debiutów nagrodę otrzymał nasz redakcyjny kolega Andrzej Jakubowski za książkę pt. "State Succession in Cultural Property", Oxford University Press, Oxford: 2015. 

Obu nagrodzonym autorom gratulujemy!

sobota, 17 grudnia 2016

Call for papers: International Investment Law & the Law of Armed Conflict (Ateny, październik 2017)

Athens Public International Law Center wraz z partnerami zaprasza do udziału w kolokwium zatytułowanym "International Investment Law & the Law of Armed Conflict", które odbędzie się w dniach 5 oraz 6 października 2017 r. w Atenach. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:

czwartek, 15 grudnia 2016

Call for papers: The use of authorities in international dispute settlement (Cambridge, marzec 2017)

Lauterpach Centre for International Law zaprasza do udziału w warsztatach zatytułowanych "The use of authorities in international dispute settlement" , które odbędą się w Cambridge 20 marca 2017 r. Zaproszenie jest skierowane do doktorantów oraz młodych badaczy.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 14 grudnia 2016

Call for papers: Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea (Mediolan, maj 2017)

Wydział Prawa Università degli Studi di Milano-Bicocca zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea", która odbędzie się w dniach od 25 do 26 maja 2017 r. w Mediolanie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • International law of the sea and gender. Is the law of the sea gender neutral? Could/should feminist legal theory engage more with the topic? Would law of the sea benefit from such an analytical approach?
 • Torture, sexual abuses and trafficking at sea. Human trafficking, forced labour and slavery are endemic phenomena in the fisheries sector in some geographical areas; men and women, often due to their ethnicity, are sold and forced to work under physical and psychological threat. Women are the most vulnerable subject to torture, rape and sexual abuses. Do existing international norms adequately address the issue? What is peculiar about torture and sexual abuses when they occur at sea? Does international human rights law constitute a sufficient ground to tackle issues faced by women at sea or does it reinforce the depiction of women as victims rather than active participants within the international law of the sea framework?
 • The fisheries sector. Women constitute a major force in the small-scale sector of fisheries and aquaculture, yet their contribution is often deemed as informal, making women invisible. Furthermore, women are particularly vulnerable to international policies and deals that push towards the large-scale commercial sector. In its recent General Recommendation no. 34, the CEDAW Committee has called on State parties to integrate a gender perspective in their development policies and strategies, including the aquaculture and fishery sector. Does the current international legal framework provide adequate protection? What can we say about the role played by CEDAW? What about rural women and their contribution in the small-scale fishery industry?
 • Empowerment. Is there adequate access for women to the maritime sector? What tools, if any, are in place to favour their integration? What can international law say about the lack of women as members of national navies?
 • Participation. How can women participate as policy makers and stakeholders in the maritime sector? Does the process of policy making adequately engage with women? Does the current legal framework reflect roles and participation of women in the maritime sector or does it ignore its gender implications?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać to 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 13 grudnia 2016

Fellowship: The International Rule of Law - Rise or Decline (Berlin)

Grupa badawcza "The International Rule of Law - Rise or Decline" działająca przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Uniwersytecie w Poczdamie poszukuje osób zainteresowanych rocznym stypendium badawczym (start od 1 września 2017 r., istnieje możliwość jego przedłużenia do 24 miesięcy). Ogłoszenie jest skierowane do osób po doktoracie (maksymalnie 2 lata doświadczenia typu postdoc), zarówno prawników jak i badaczy stosunków międzynarodowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Kolasy

W czwartek,  15 grudnia 2016, w Sali Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, pok. 119 we Wrocławiu odbędzie się seminarium na cześć zmarłego niedawno Profesora Jana Kolasy.

Seminarium zatytułowane "Współczesne wyzwania dla prawa międzynarodowego w Europie i na świecie" połączone będzie z prezentacją Księgi  przygotowywanej dla Pana Profesora. 

Dokładne informacje znajdują się tu.

sobota, 10 grudnia 2016

Call for papers: International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice (Newcastle, kwiecień 2017)

Socio-Legal Studies Association zaprasza do przesyłania propozycji referatów na swoją coroczną konferencję (Socio-Legal Studies Association Annual Conference), która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r. na Newcastle University. Referaty zostaną zaprezentowane w ramach części zatytułowanej "International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice".

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 16 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu lub kontaktując się z organizatorem (Anna.Marie.Brennan(at)liverpool.ac.uk).

piątek, 9 grudnia 2016

Call for submissions: Trade, Law and Development

Czasopismo "Trade, Law and Development" zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru specjalnego "Recent Regionalism" (Vol. IX, No. 1), który ukaże się w lipcu 2017 r. Czasopismo przyjmuje zarówno artykuły, jak i krótsze formy (w tym komentarze oraz recenzje książek).

Teksty można przesyłać do 15 lutego 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 8 grudnia 2016

Call for papers: Refugee protection and the European civil society (Budapeszt, maj 2017)

Węgierska Akademia Nauk, Central European University, Ruhr University zapraszają do przesyłania propozycji referatów na warsztaty naukowe zatytułowane "Refugee protection and the European civil society", które odbędą się w Budapeszcie na początku maja 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami:
 • What are the forms of actual civil society based refugee protection in different EU member states and how do these operate under different economic, political and historic contexts?
 • How are networks of individual, collective and corporate actors focused on refugee protection organised at transnational, national and local level?
 • What is the relation of civil society based refugee protection to debates and policies on migrant integration?
 • At the individual level, who is active in refugee protection? What are the structural conditions of taking part - either symbolically or practically -, and which norms and values motivate people to be active in some way?
 • How do previous experiences of migration and civil mobilisation in support of migrants influence and shape current organisations and networks?
 • How are public discourses and ideologies of refugee protection (or rejection) related to general cognitive maps and discourses of migration (e.g. to categories of mobility, and more specifically, to distinctions between deserving and undeserving migrants)?
 • To what extent may these actions, practices and interactions be understood as political struggles and social movements? How are these related to collective actions of other marginalised groups? What are the political subjectivities produced by engaging in such activities?
 • What is the impact of these local, national and European refugee related networks on European policy, agenda setting and decision making?
Propozycje referatów można przesyłać do 30 stycznia 2017 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.

środa, 7 grudnia 2016

Call for papers: Philosophical Foundations of International Criminal Law: Its Intellectual Roots, Related Limits and Potential (Nowe Delhi, sierpień 2017)

Organizatorzy (m. in. the Centre for International Law Research and Policy) zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "The Philosophical Foundations of International Criminal Law", która odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2017 r. w Nowym Delhi. 

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 21 marca 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania uczestników.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 6 grudnia 2016

Call for papers: Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe (Florencja, czerwiec 2016)

School of Law at the University of Portsmouth oraz European University Institute zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe", która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2017 r. we Florencji. Organizatorzy podzieli tematykę na trzy obszary:
 • Protecting Humanity: Inclusion, Identity, and Difference (How have dignity and human rights norms been deployed to challenge measures that seek to exclude and contain difference? Is the constitutional commitment to respect human dignity related to measures (such as border protection policies) that have been taken to create a cordon sanitaire - designed to safeguard the European (and national) identity? If so, in what ways? In what ways has dignity been used in assimilationist policies and laws (such as the ban on the veil) that guarantee inclusion by requiring adjustment to dominant (European/national) cultural norms and values? What kind of constitutional order is required to effectively protect the rights of humanity and guarantee the 'right to have rights'? What is the interrelation between human dignity, citizenship, national identity and European civilization?
 • Defining Democracy: Authoritarianism, Constitutional Reform, and Self-Determination (Is liberal democracy the only governance model compatible with dignity? Could states transition to an “illiberal” (or, perhaps, “less liberal”) regime, whilst remaining genuinely committed to respecting dignity? Does dignity impose a positive state obligation to maintain certain institutional and structural arrangements in which it can be effectively protected? Can / should dignity act as a legal constraint on the will of majorities when establishing a new constitutional regime? If so, what is the theoretical and normative justification for the role of dignity in limiting democratic decision-making powers? Must a certain core of dignity form part of the constitutional identity of a European state? Can states shape their constitutional identity in a way that impinges on that core? Is the imposition of measures that disregard or directly oppose the popular will of a nation state an affront to the dignity of its people? Is dignity inherently linked to participatory democracy? What is the relationship between human dignity and constitutional reforms that aim to restrict democratic freedoms in order to protect the dignity of the nation, groups, or communities (e.g. Article IX of the Fundamental Law of Hungary)?)
 • Realising Social Europe: Austerity, Welfare, and Solidarity (How have dignity, and fundamental rights, been (or not been) used to challenge austerity measures that have deteriorated living and working conditions? Should the constitutional commitment to dignity at the national and supranational level demand a greater degree of solidarity with the most vulnerable within and across borders? Does the meaningful protection of dignity require a stronger constitutional foundation for social rights?  Can dignity inspire a new (and better) vision for a social Europe than has so far been advanced? Should the constitutional protection of dignity be kept out of the socioeconomic sphere, and limited to the role of constraining the power of the state? Are there obligations to future generations deriving from the constitutional protection of dignity that must be taken into consideration in the agreement of austerity packages?)
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 28 lutego 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Wykład otwarty: Kryzys integracji europejskiej a stosunki polsko-niemieckie (Warszawa, 14 grudnia 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Ambasadora Jerzego Margańskiego "Kryzys integracji europejskiej a stosunki polsko-niemieckie" (14 grudnia 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.15).

Dr Jerzy Margański – doświadczony dyplomata, m.in. dyrektor sekretariatu ministrów spraw zagranicznych - Bronisława Geremka i Władysława Bartoszewskiego, Ambasador RP w Szwajcarii, w Austrii oraz ostatnio (do lipca br.) w Niemczech.

Wykład odbędzie się w Sali B-17, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

wtorek, 29 listopada 2016

Call for papers: Polish Yearbook of International Law

Przypominamy, że do 31 stycznia 2017 r. można przesyłać teksty do kolejnego numeru Polish Yearbook of International Law. Pełen tekst call'a poniżej:


Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXV), which will be published in June 2017. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 12,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil(at)inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2017.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Sukces drużyny WPiA UW we FDI International Arbitration Moot

Z wielką przyjemnością informujemy, że drużyna reprezentująca Uniwersytet Warszawski zajęła VI miejsce w klasyfikacji generalnej międzynarodowego konkursu prawniczego „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot” (FDI). W finale konkursu sklasyfikowano 59 drużyn z całego świata. 

W klasyfikacji indywidualnej p. Agata Kruczyk, studentka V roku prawa, zajęła II miejsce w kategorii „najlepszy mówca”.


W skład drużyny wchodzili: Agata Kruczyk, Bartosz Troczyński, Martyna Darczuk, Łukasz Pierwienis, Ewa Malinowska oraz Olga Stokowiec. 

Trenerami drużyny byli: mgr Anita Garnuszek (Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW), mgr Michał König oraz mgr Marek Szolc. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował również dr Rafał Morek (Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW). 

Tegoroczny finał konkursu odbył się na Uniwersytecie w Buenos Aires w Argentynie. Za wsparcie, bez którego udział w konkursie nie byłby możliwy, drużyna chciała złożyć podziękowania Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekanowi WPiA UW, Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, Sądowi Arbitrażowemu przy KIG a także kancelariom: CMS, Linklaters, Radwan-Röhrenschef, Clifford Chance, Wolf Theiss, Deloitte Legal oraz K&L Gates.

Redakcja PPM serdecznie gratuluje wspaniałego wyniku!niedziela, 27 listopada 2016

Call for papers: Law and Colonial Violence: An International Workshop (Londyn, luty 2017)

Queen Mary University of London, Cambridge University, and the European University Institute zapraszają do udziału w warsztatach naukowych zatytułowanych "Law and Colonial Violence: An International Workshop", które odbędą się 14 lutego 2017 r. w Londynie. 

Proponowane tematy obejmują:
 • the implementation of colonial emergency laws at a local, regional or national level; 
 • law as a justifier or facilitator of violence; 
 • law as an instrument for limiting or ending colonial violence; 
 • the laws of war and human rights in colonial and postcolonial contexts; 
 • a conceptual or theoretical history of law, civilization, race, and colonial violence; 
 • indigenous resistance and the law; 
 • historical comparisons across time, geographical locations (metropole/periphery), and empires; 
 • the influence of empire on the drafting of new laws or declarations regulating warfare and imperial policing; 
 • the problem of clashing or overlapping legal regimes in imperial contexts (e.g. emergency laws vs. human rights).
Propozycje referatów (maksymalnie 350 słów) można przesyłać do 17 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 26 listopada 2016

Wykład otwarty: Prawo do prywatności w dobie zagrożenia terroryzmem (Warszawa, 30 listopada 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Prof. ALK dr hab. Agnieszki Grzelak "Prawo do prywatności w dobie zagrożenia terroryzmem" (30 listopada 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.15). 

Wykład odbędzie się w Sali A-26 (Muzeum Sądownictwa), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59.

ALK prosi o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

piątek, 25 listopada 2016

Call for papers: Yearbook on International Investment Law

The Columbia Center on Sustainable Investment zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego numeru Yearbook on International Investment Law and Policy (vol. 2/2016) - czasopisma naukowego publikowanego we współpracy z Oxford University Press. Teksty są oceniane na bierząco. Redakcja przyjmuje artykułu do 15 stycznia 2017 r.

Więcej informacji jest dostępnych tu.

czwartek, 24 listopada 2016

Uwaga: zmiana tematu Seminarium PPM/ILA

W związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami, temat jutrzejszego seminarium PPM/ILA Grupa Polska musiał ulec zmianie.

Mimo krótkiego terminu dr Magdalena Słok-Wódkowska zgodziła się wystąpić z referatem: "Standardy traktowania w umowach handlowych".


Call for papers: 2017 ILA-ASIL Asia-Pacific Research Forum (Tajpej, maj 2017)

The Chinese (Taiwan) Society of International Law zaprasza do udziału w swoim dorocznym wydarzeniu "2017 ILA-ASIL Asia-Pacific Research Forum", które odbędzie się Tajpej w dniach od 19 do 20 maja 2017 r. Temat przyszłorocznego forum to "The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific".

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2017 r. Więcej informacji dostępnych tu.

środa, 23 listopada 2016

Seminarium PPM: Polska przed arbitrażem inwestycyjnym

Już jutro odbędzie się kolejne Seminarium PPM (współorganizowane z ILA Grupa Polska), poświęcone postępowaniom w arbitrażu inwestycyjnego przeciwko Polsce. Prelegentką będzie nasza redakcyjna koleżanka, dr Łucja Nowak.

Zaproszenie tutaj.

wtorek, 22 listopada 2016

Nowy podręcznik: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, Warszawa: 2016

Miło nam poinformować, że w wydawnictwie C.H. Beck ukazał się właśnie pierwszy na polskim rynku podręcznik do prawa międzynarodowego gospodarczego, którego autorami jest trzech naszych redaktorów (Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes oraz Łucja Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, Warszawa: 2016). Poniżej informacją z materiałów wydawcy.


Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do prawa międzynarodowego gospodarczego. Autorzy przedstawiają w nim węzłowe zagadnienia tego obszaru, stanowiącego standardowo wykładany przedmiot na większości uznanych uczelni zagranicznych. W kolejnych częściach omawiają oni najważniejsze instytucje oraz regulacje materialne i proceduralne w zakresie handlu międzynarodowego, ochrony bezpośrednich inwestycji zagranicznych (międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego) oraz międzynarodowych stosunków monetarnych i finansowych. Autorzy wyjaśniają, między innymi, jakie reguły stosują się do międzynarodowego obrotu towarami i usługami, na jakie traktowanie w kraju może liczyć inwestor zagraniczny, czy też jakie są warunki uzyskania pomocy międzynarodowej w przypadku kryzysu finansowego. Ułatwieniem w poznawaniu meandrów międzynarodowych regulacji gospodarczych są praktyczne studia przypadków ilustrujące bardziej skomplikowane kwestie prawne.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów magisterskich i licencjackich oraz uczestników studiów podyplomowych. Może on być zarówno podstawową publikacją dla przedmiotów takich jak „Prawo międzynarodowe  gospodarcze”, „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jak i uzupełniającą (np. w ramach kursu „Prawo międzynarodowe publiczne”).

poniedziałek, 21 listopada 2016

Call for papers: The Art of Balancing - The Role of Law in Reconciling Competing Interests (Londyn, marzec 2017)

Wydział Prawa University College London zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji zatytułowanej "UCL Post Graduate and Early Careers Conference 2017 - The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests", która odbędzie się w dniach 30 do 31 marca 2017 r. w Londynie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Human rights and public interest;
 • Necessity and proportionality and other multi-sourced equivalent norms;
 • Constitutional rights and terrorism;
 • Protection of public health and environment in trade and investment agreements;
 • Sustainable development and climate change and commercial activity;
 • Copyrights, trademarks and patent protection;
 • Lex specialis and competing domestic or international law norms;
 • Legal theory’s approach to conflicting rights and freedoms;
 • Constitutional rights and the protection of rights absent a written constitution;
 • Balancing of competing interest by adjudicative bodies.
Propozycje referatów (maksymalnie 750 słów) można przesyłać do 25 grudnia 2016 r. Więcej informacji można znaleźć tu.

niedziela, 20 listopada 2016

Call for submissions: The Duties, Rights and Powers of International Arbitrators

Czasopismo naukowe "The Law & Practice of International Courts and Tribunals" zaprasza do przesyłania propozycji artykułów do specjalnego numeru zatytułowanego "The Duties, Rights and Powers of International Arbitrators". Propozycje (maksymalnie do 1000 słów) można nadsyłać do 31 grudnia 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

sobota, 19 listopada 2016

Call for papers: Democracy and Participation versus Global Public Goods and Commons: Theoretical Challenges (Neapol, wrzesień 2017)

European Society of International Law Interest Group on International Legal Theory zaprasza do udziału w warsztatach zatytułowanych "Democracy and Participation versus Global Public Goods and Commons: Theoretical Challenges", które zostaną zorganizowane w ramach dorocznej konferencji ESIL ("Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law"). Konferencja odbędzie się w Neapolu w dniach od 7 do 9 września 2017 r. Zgodnie z tradycją ESIL, warsztaty są organizowane na dzień przed startem konferencji. 

Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 10 grudnia 2017 r. Więcej szczegółów dostępnych tu.

piątek, 18 listopada 2016

Call for papers: Gender on the International Bench - PluriCourts/iCourts Workshop (Oslo, marzec 2017)

PluriCourts oraz iCourts zapraszają do udziału w warsztatach zatytułowanych "Gender on the International Bench - PluriCourts/iCourts Workshop", które odbędą się w dniach od 23 do 24 marca 2017 r. w Oslo. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • What reasons are there to be concerned about the lack of gender diversity on international courts and tribunals? Candidate arguments may include substantive outcome, deliberative and other processes, procedures, social legitimacy, as well as representation.
 • What are the factors driving (the lack of) gender diversity on international courts and tribunals?
 • How can we explain variation in gender diversity between different areas of international law, such as international commercial and investment arbitration, trade law, law of the sea, and international human rights law?
 • Is gender diversity on international courts and tribunals important for substantive outcomes and/or processes?
 • Do women judges tend to have different background from male judges before their appointment to ICs and tribunals
 • How can we address intersectionality and other kinds of diversity?
 • How can we address international courts as gendered institutions;
 • Are there best practices in terms of selection procedures, nomination, mentoring, gatekeeping, and sponsoring women on the path towards the international bench?
 • What are the empirical and theoretical challenges for this research theme, 
Propozycje referatów można przesyłać do 20 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 17 listopada 2016

Konferencja: Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy (Lublin, 1-2 grudnia 2016)

Katedra Prawa Unii Europejskiej - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski zapraszają na międzynarodową konferencję: "Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy" (1 - 2 grudnia 2016 r.).

Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, Lublin, ul. Spokojna 1, s. CI 204.

Więcej szczegółów można znaleźć tu. Karta zgłoszeniowa do pobrania tu.

środa, 16 listopada 2016

Konferencja: Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat (Warszawa, 17-18 listopada 2016)

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapraszają na współfinansowaną przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej konferencję naukową: "Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat".

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18.11.2016 w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72. Językiem roboczym konferencji jest język niemiecki. 
Prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w konferencji na adres tagung2016(at)interia.eu.

Plan konferencji można znaleźć tu.

niedziela, 13 listopada 2016

Call for papers: Michigan Law School Third Annual Young Scholars’ Conference (Ann Arbor, marzec/kwiecień 2017)

Michigan Law School zaprasza do przesyłania propozycji referatów na "Third Annual Young Scholars’ Conference" które odbędzie się w dniach 31 marca do 1 kwietnia 2017 r. w Ann Arbor (USA). 

Propozycje referatów (500-700 słów) można przesyłać do 31 grudnia 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 12 listopada 2016

Call for papers: Austrian Review of International and European Law

Rocznik Austrian Review of International and European Law zaprasza do przesyłania artykułów do swojego nowego numeru (21/2016). Artykułu (o długości od 8.000 do 12.500 słów) oraz krótsze opracowania (6.000 - 8.000 słów) można przesyłać do 1 marca 2017 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 11 listopada 2016

Call for submissions: Melbourne Journal of International Law

Melbourne Journal of International Law zaprasza do przesyłania artykułów do swojego kolejnego numeru (18.1), który ukaże się w pierwszej połowie 2017 r. Termin przesyłania tekstów upływa 31 stycznia 2017 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 10 listopada 2016

Wykład otwarty: Holokaust jako ostatnie „tabu” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Poznań, 14 listopada 2016)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym "Holokaust jako ostatnie „tabu” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Prelegentka: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 13 w siedzibie Centrum Praw Człowieka przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Spotkanie PISM: The Legacy of US President Barack Obama and the Future of Transatlantic Relations (Warszawa, 14 listopada 2016 r.)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) zaprasza do udziału w spotkaniu zatytułowanym "The Legacy of US President Barack Obama and the Future of Transatlantic Relations". Spotkanie odbędzie się w siedzibie PISM (ul. Warecka 1a, Warszawa). Spotkanie rozpoczyna się o g. 9.00 (rejestracja), od g. 10.00 do 11.30 przewidziane są natomiast wystąpienia zgodnie z poniższym planem. Osoby zainteresowane udziałem powinny zarejestrować się na stronie PISM (tylko do dzisiaj!). W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań należy się skontaktować z PISM: 22 556 80 71 or swiderska(at)pism.pl.

Plan spotkania:

OPENING: Sławomir Dębski (Director, The Polish Institute of International Affairs)

PANELISTS:
1. David A. Shlapak Senior International Research Analyst, RAND Corporation; Co-director, RAND Center for Gaming
2. Zbigniew Lewicki (President of the Council, The Polish Institute of International Affairs; Head of the Department of American Studies, UKSW)
3. Michał Kobosko (Director of Poland Office, Atlantic Council)

MODERATOR:
4. Patrycja Sasnal (Head of the Middle East and North Africa Project, The Polish Institute of International Affairs)

Call for papers: Quality Control in Preliminary Examination: Reviewing Impact, Policies and Practices (Haga, czerwiec 2017)

The Grotius Centre and the Centre for International Law Research zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Quality Control in Preliminary Examination: Reviewing Impact, Policies and Practices", która odbędzie się w dniach od 13 do 14 czerwca 2017 r. w Hadze. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • Context of Preliminary Examinations
 • Legal Foundations of Preliminary Examinations
 • Methodology
 • Case Studies or Situation-Related Analysis
Propozycje referatów można przesyłać do 31 grudnia 2016 (ale im szybciej tym lepiej ponieważ propozycje są oceniane na bieżąco). Więcej szczegółów można znaleźć tu

niedziela, 6 listopada 2016

Nowa publikacja: M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa: 2016

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się nowa monografia naszego redakcyjnego kolegi dr Marcina Menkesa (Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 2016). Autorowi gratulujemy a czytelnikom życzymy miłej lektury!

Poniżej zamieszczamy krótkie streszczenie monografii.

Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze stosunków gospodarczych doprowadziło to m.in. do zmiany sposobu prowadzenia biznesu – upowszechnienia się korporacji transnarodowych. W rezultacie kolejne kwestie regulowane dotąd na poziomie krajowym wymagają wytworzenia spójnego środowiska prawnego, a klasyczne metody stanowienia prawa międzynarodowego okazują się do tego celu nieadekwatne. Praktyczną odpowiedzią na owe wyzwania stał się analizowany w pracy governance. Mimo że posiłkowanie się governance jest oczywiste dla ekonomistów czy politologów, dotąd nie wypracowano sposobu jego włączenia do systematyki prawa. W rezultacie państwa i podmioty gospodarcze zmuszone są do funkcjonowania w niedookreślonej strefie prawnej. Niniejsza monografia stanowi propozycję rozwiązania problemu – wskazania miejsca governance w prawie międzynarodowym gospodarczym.

Po rozważaniach teoretycznych nad koncepcją governance i soft law, części szczegółowe poświęcono międzynarodowemu prawu finansowemu, inwestycyjnemu oraz handlowemu. Zawarte w konkluzjach praktyczne wskazówki powinny jednak nie tylko zainteresować specjalistów prawa międzynarodowego gospodarczego, ale stanowić punkt odniesienia w szerszej refleksji nad adaptacją prawa międzynarodowego publicznego do zmieniającego się świata doby globalizacji.

sobota, 5 listopada 2016

Call for papers: ICTY Legacy Dialogues (Sarajewo, czerwiec 2017)

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej dziedzictwa Trybunału (jest to część organizowanych przez Trybunał wydarzeń w ramach tzw. "ICTY Legacy Dialogues"). Konferencja odbędzie się w Sarajewie w tygodniu rozpoczynającym się 19 czerwca 2017 r.

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • Institutional and Administrative Legacy
 • Normative Legacy
 • Operational Legacy/Complementarity
 • Legacy on Access to Justice for Women
 • Participatory Legacy
 • Historic Legacies
 • Non-Judicial Legacy
 • Leaving a Legacy: Outreach Activities
Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 15 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 4 listopada 2016

Call for papers: Cambridge International and European Law Conference 2017: Transforming Institutions (Cambridge, marzec 2017)

Cambridge International Law Journal wspólnie z Monckton Chambers oraz Cambridge University zaprasza do udziału w konferencji "The Cambridge International and European Law Conference 2017: Transforming Institutions", która odbędzie się w dniach od 23 do 24 marca 2017 r. w Cambridge.

Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi tematami: 
 • the manner in which the functions of institutions may change over time; 
 • how institutions may act as agents of transformation;
 • how institutions themselves can be subjected to transformation. 
Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 25 listopada 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 3 listopada 2016

Konferencja: Wola 1944 Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa 8-9.11.2016

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosunków Międzynarodowych) zapraszają na konferencję międzynarodową pt. „Wola 1944: nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa” „Wola 1944: An Unpunished Crime and the Notion of Genocide”, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66 s. 316, III piętro.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad niemieckimi zbrodniami popełnionymi na warszawskiej Woli na początku sierpnia 1944 roku. Podczas dyskusji wyniki badań historycznych nad zbrodniami niemieckimi na Woli zostaną skonfrontowane z analizami prawnymi, obejmującymi klasyfikację karną wydarzenia, kwestię odpowiedzialności sprawców i możliwość wznowienia postępowań w tej sprawie. 

Program konferencji jest dostępny tutaj. Wart zobaczenia jest również spot promujący konferencję dostępny tutaj


środa, 2 listopada 2016

Nagrody Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa za 2015 r.

Fundacja im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Akademia Leona Koźmińskiego zapraszają na uroczystość wręczania nagród z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego za 2015 r. 

Odbędzie się ona w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 05 (parter) w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

wtorek, 1 listopada 2016

Call for papers: 6th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of SIEL (Tilburg, kwiecień 2017)

SIEL’s Postgraduate and Early Professionals/Academics Network (PEPA/SIEL) we współpracy z Tilburg University zaprasza do udziału w "6th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of International Economic Law 2017', która odbędzie się w dniach od 20 do 21 kwietnia 2017 r. w Tilburgu.

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami badawczymi:
 • Law and practice in international economic governance and international organizations;
 • International trade, investment, competition, monetary and financial law;
 • The interaction of IEL branches with other branches of law governing intellectual property, human rights, environment, sustainable development, food safety;
 • Bilateral and regional economic integration and the multilateral trading system;
 • Comparative economic law, focusing on how IEL interacts with laws, institutions and actors at the domestic level;
 • International economics, philosophy, sociology, politics.
Propozycje referatów (maksymalnie 400 słów) można przesyłać do 30 listopada 2016 r. Zaproszenie jest skierowane do młodych badaczy (doktorantów oraz naukowców do 5 lat po ukończeniu doktoratu). Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 31 października 2016

Seminarium ILA/PPM: Polska przed międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym

Grupa Polska ILA oraz Przegląd Prawa Międzynarodowego zapraszają na seminarium „Polska przed międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym”.

Punktem wyjścia do wspólnej refleksji będzie referat redaktorki PPM, dr Łucji Nowak.

Seminarium odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek), o godz. 11, w gmachu M Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Osoba zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłaszanie zamiaru uczestnictwa pod adresem aczaplinska [na] wpia.uni.lodz.pl 

sobota, 29 października 2016

XIV Forum Polityki Zagranicznej: "Polska w niepewnym świecie - jaka polityka zagraniczna? (Warszawa, 9 listopada 2016 r.)

Polski Instytut Spaw Międzynarodowych (PISM) zaprasza na XIV Forum Polityki Zagranicznej zatytułowane "Polska w niepewnym świecie - jaka polityka zagraniczna?"

Wprowadzenie: Sławomir Dębski - Dyrektor PISM
Wystąpienie otwierające: Witold Waszczykowski - Minister Spraw Zagranicznych 
Debata z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych:

Data i lokalizacja: 9 listopada 2016 r. (środa) godz. 10.00, Zamek Królewski, Sala Wielka, Plac Zamkowy 4, Warszawa.

PISM prosi o potwierdzenie udziału do 7 listopada 2016 r. przez rejestrację online.

piątek, 28 października 2016

Call for papers: The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific (Taipei, maj 2017)

ILA, ASIL oraz Chinese (Taiwan) Society of International Law zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w Taipei. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • Law of the Sea (e.g., The South China Sea Arbitration)
 • International Economic Law (e.g., The development of the TPP, the RCEP and the AEC; the WTO and the Paris Agreement)
 • International Human Rights (e.g., The protection of the rights of women, LGBT and Aboriginal people)
 • Recognition/Non-recognition in International Law (e.g., Recognition policies of Asian states; recognition and sovereign immunity in domestic courts)
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2017 r.. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 27 października 2016

Call for papers: 4th Annual Conference of the International Network on Transnational Legal and Political Theory (Ramat Gan, maj 2017)

International Network on Transnational Legal and Political Theory zaprasza do udziału w czwartej edycji swojej dorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 7-8 maja 2017 r. na uniwersytecie Bar-Ilan (Izrael).

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • The role of formal and informal networks in transnational law
 • The intersection/clash between different bodies of law in the transnational legal context (e.g., international human rights law/international humanitarian law, national/international law etc.)
 • Private ordering in the transnational domain
 • Political obligation in the global context
 • The rule of law in the transnational arena
 • The “glocal” effects of international and national institutions
 • The rights, duties and accountability of non-state actors at the global level
 • Community autonomy and quality of relations between political communities
 • Social justice in transnational and international law
 • Global governance and questions of legitimacy
Propozycje referatów (500-750 słów) można przesyłać do 15 listopada 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

Call for papers: Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention


Redakcja półrocznika "Santander Art and Culture Law Review" zaprasza do przesyłania artykułów w języku angielskim do nowego numeru tego czasopisma poświęconego Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2015 r.

Pełna treść Call for Papers jest dostępna tu.

środa, 26 października 2016

Call for papers: The Role of the European Parliament in the Conclusion and Implementation of Agreements on International Economic Law Issues (Bruksela, grudzień 2016)

Interest Group on International Economic Law działająca w ramach European Society of International Law we współpracy z Parlamentem Europejskim zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "The Role of the European Parliament in the Conclusion and Implementation of Agreements on International Economic Law Issues", która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Brukseli. 

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • Section I - The role of the European Parliament in decisions falling into common commercial policy after the Treaty of Lisbon. 
 • Section II – Preferential trade agreements as mixed agreements: the role of the EU Member States’ national parliaments and (possibly) parliaments of territorial units 
 • Section III - Transparency implications: the roles of the European Parliament and of national Parliaments
 • Section IV - Comparative approach: the role of national parliaments in the conclusion of international economic agreements in the third countries which are major trading partners of the EU 
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 7 listopada 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

wtorek, 25 października 2016

Call for papers: Journal of International Criminal Justice symposium - The International Criminal Court’s Policies and Strategies

Journal of International Criminal Justice zaprasza do przesyła propozycji artykułów do specjalnego numeru zatytułowanego "The International Criminal Court’s Policies and Strategies", który ukaże się w lipcu 2017 r.

Czasopismo jest szczególnie zainteresowane następującymi tematami 
 • the need for clear and transparent policies available to the general public and to state parties, also in light of the complementarity system;
 • who are the target audiences of such policies once published and what is their nature (binding or not);
 • the methodology of drafting and then ensuring implementation of policies concerning such highly complex and contentious issues;
 • the overall coherence of policies and strategic plans adopted so far by the OTP;
 • the propriety and effectiveness of one (or more) of those policies currently available and suggestions for amendment or improvement; and
 • gaps/areas where planning or transparency is most needed, possibly in the form of a policy paper, including concrete proposals for the content of such policies and strategies.
Propozycje artykułów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 listopada 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 24 października 2016

Szkoły letnie Hague Academy of International Law (Haga, lipiec - sierpień 2017)

The Hague Academy of International Law ogłosiła program swoich szkół letnich w 2017 r. Pierwsza z nich, dotycząca prawa publicznego międzynarodowego, odbędzie się w dniach od 10 do 28 lipca 2017 r., druga zaś, poświęcona prawu prywatnemu międzynarodowymi, w dniach 31 lipca do 18 sierpnia 2017 r. 

Rejestracja na obie szkoły zostanie uruchomiona 1 listopada 2016 r. i potrwa do 1 lutego 2017 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Akademii.

wtorek, 18 października 2016

Call for papers: An Uneasy Legacy: Remnants of Socialist Legal and Political Thinking in Central and Eastern Europe (Kraków, styczeń 2017)

Central and Eastern European Network of Legal Scholars (CEENELS) zaprasza na swoją drugą coroczną konferencję która odbędzie się w dniach 7-8 stycznia 2017 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Temat przyszłorocznej konferencji to "An Uneasy Legacy: Remnants of Socialist Legal and Political Thinking in Central and Eastern Europe".

Propozycje referatów (do 300 słów) można przesyłać do 31 października 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 12 października 2016

Konferencja: Uniwersalny system ochrony praw człowieka – podsumowanie dekad (Katowice, 20 października 2016)

Przypominamy o konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium”, przy udziale Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - "Uniwersalny system ochrony praw człowieka – podsumowanie dekad". Konferencja odbędzie się 20 października 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program konferencji można znaleźć tu.

Redakcja PPM objęła nad wydarzeniem patronat medialny.

wtorek, 11 października 2016

[Dłuższy termin zgłoszeń] Call for papers: „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” Kraków, 17–18 listopada 2016 r.

Organizatorzy konferencji "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej" dokonali zmiany terminów na zgłoszenia. Referaty są przyjmowane do 15 października, a zgłoszenia udziału bez referatów są możliwe do 20 października. 

W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych poprzednich informacji

poniedziałek, 10 października 2016

Call for papers: Post-Conflict Justice in Ukraine (Kijów, maj 2017)

European Society of International Law, Ukrainian Helsinki Human Rights Union oraz Ukrainian Association of International Law zapraszają do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Post-Conflict Justice in Ukraine", która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 r. w Kijowie.

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami: 
 • Accountability standards under international human rights law and international humanitarian law and their application during and after an armed conflict
 • Post-conflict justice for a “mixed” [“hybrid”] armed conflict;
 • Transitional justice and post-conflict justice: two sides of the same coin? - Establishing post-conflict justice mechanisms as a positive obligation of the state under international criminal law
 • The role of the European Court of Human Rights and other human rights bodies during the Ukrainian conflict, its eventual settlement and aftermath;
 • The role of the International Criminal Court and other institutions of international criminal justice during and after the conflict
 • Truth commissions: establishing the historical truth and countering propaganda? 
 • Amnesties: conditio sine qua non for a lasting peace solution or ticking timebombs for peacebuilding?
 • Post-conflict reconciliation processes
 • Reparation for victims of armed conflicts
Propozycje referatów (1000-1500 słów) można przesyłać do 15 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 9 października 2016

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza do przesyłania artykułów do swojego kolejnego numeru (85/2017). Numer ma charakter ogólny więc redakcja akceptuje jakiekolwiek teksty dotyczące prawa miedzynarodowego lub europejskiego. 

Artykuły (do 15.000 słów) można przesyłać do 18 kwietnia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 8 października 2016

Wykład otwarty: Brexit: Prawne aspekty procedury wystąpienia z Unii Europejskiej (Warszawa, 19 października 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. Jana Barcza, zatytułowany "Brexit: Prawne aspekty procedury wystąpienia z Unii Europejskiej" (19 października 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.15). 

Wykład odbędzie się w Sali A-26 (Muzeum Sądownictwa) Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59.

Organizatorzy proszą Po potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

czwartek, 6 października 2016

Call for papers: 13th ESIL Annual Conference "Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law" (Neapol, wrzesień 2017)

European Society of International Law (ESIL) ogłosiło call for papers dotyczący swojej corocznej konferencji (już trzynastej), która tym razem odbędzie się w Neapolu w dniach 7-9 września 2017 r. Temat przewodni konferencji to "Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law".

Organizatorzy planują następujące agory:
 • Agora 1: The Right to Water in International Law 
 • Agora 2: Global Public Goods: Regulatory and Governance Challenges 
 • Agora 3: New Challenges in the Fight against Terrorism 
 • Agora 4: The Climate Regime: A Post-Paris Assessment 
 • Agora 5: The Protection of Cultural Heritage in International Law. 
 • Agora 6: Refugee Protection: A Test for European Fundamental Values? 
 • Agora 7: The Defence of General Interests in Cyberspace 
 • Agora 8: Liberalizing Trade and Investment as a Global Public Good
 • Agora 9: The Fight against Impunity: An Appraisal
 • Agora 10: Financial Stability as a Global Public Good. 
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 5 października 2016

Call for submissions: Italian Yearbook of International Law

Italian Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania propozycji artykułów do swojego następnego numeru (XXVI/2016) zatytułowanego "International Law in Regional and Domestic Legal Systems". Redaktorzy numeru są zainteresowani następującymi tematami:
 • Methodological approaches to the relationship between international, regional and national legal systems
 • Historical and doctrinal perspectives on the relationship between international, regional and national legal systems
 • Supremacy and direct effect of international law: new problems, new processes
 • The position of the individual as right-holder and duty-bearer in the international legal order: insights from national jurisprudence
 • The protection of global fundamental values by national and regional courts
 • The interplay between international and national jurisprudence in the creation, interpretation and implementation of international law;
 • The incorporation of international law in regional legal systems (e.g. EU, Andean Community, ASEAN, African organizations) and in non-mainstream, under-studied national legal systems (such as Brazil, China, Japan, and Russia)
 • The relationship between EU law and international law: critical views on recent developments;
 • Domestic courts and the sources of international law: uses and abuses
 • The implementation of the law of international responsibility in domestic and regional legal systems
Propozycje artykułów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 14 listopada 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 3 października 2016

Call for papers: UCL Journal of Law and Jurisprudence

UCL Journal of Law and Jurisprudence zaprasza do przesyłania tekstów (w tym z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego) do swojego kolejnego numeru (6(1)/2017). Czasopismo przyjmuje zarówno artykuły (8-12 tys. słów), glosy (6-8 tys słów) jak i recenzje (1-2 tys. słów).

Termin przesłania tekstów upływa 4 listopada 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 2 października 2016

Call for engaged listeners: Remedies against Immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court’s Sentenza 238/2014 (Como, maj 2017)

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law zaprasza do udziału w konferencji (jako tzw. engaged listeners), która odbędzie się w dniach 11-14 maja 2017 r. nad jeziorem Como we Włoszech. Tytuł konferencji to "Remedies against Immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court’s Sentenza 238/2014". Zaproszenie jest skierowane przede wszystkim do młodych naukowców (doktorantów oraz postdoc'ów)

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 listopada 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

sobota, 1 października 2016

Call for papers: Shifting Forms and Levels of Cooperation in International Economic Law

Netherlands Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania tekstów do swojego nowego numeru (48/2017) zatytułowanego "Shifting Forms and Levels of Cooperation in International Economic Law: Structural Developments in Trade, Investment and Financial Regulation". Tematy którymi czasopismo jest szczególnie zainteresowane obejmują:
 • The changing function of international economic law
 • The movement from multilateral to bilateral, regional or plurilateral trade agreements
 • The role of emerging economies in the shift to regionalism
 • The effect of regionalism on the WTO
 • The role of business and market actors
 • The importance of global value chains for drive towards mega-regional agreements
 • The effect of new mega-regionals on developing countries
 • The possibilities for a multilateral or plurilateral framework on investment
 • Theoretical analyses of multilateralism and regionalism
Propozycje tekstów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 października 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

niedziela, 25 września 2016

X Seminarium Warszawskie 14.10.2016 r.

W dniu 14 października br. odbędzie się już X Seminarium Warszawskie. Tegoroczna edycja organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej poświęcona jest ochronie praw osób pozbawionych wolności i warunkom osadzenia. Podstawowym celem organizatorów seminarium jest upowszechnienie wiedzy nt. standardu strasburskiego odnoszącego się do warunków izolacji penitencjarnej i przeciwdziałanie w ten sposób naruszeniom praw osób osadzonych i skargom kierowanym przeciwko Polsce z tytułu naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Formularz zgłoszeniowy oraz program dostępne są na stronie MSZ tu.

Serdecznie zapraszamy!

Call for papers: Transnational and International Environmental Crime: Synergies, Priorities and Challenges (Lincoln, luty 2017)

Lincoln Centre for Environmental Law and Justice działające przy Uniwersytecie w Lincoln zaprasza do udziału w jednodniowym sympozjum zatytułowanym "Transnational and International Environmental Crime: Synergies, Priorities and Challenges". Sympozjum odbędzie na 15 lutego 2017 r.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać na adres: mhall(at)lincoln.ac.uk (prof. Matthew Hall). Niestety w ogłoszeniu nie podano żadnego terminu. Więcej informacji jest dostępnych tu.