piątek, 29 stycznia 2016

Call for papers: Strengthening the Validity of International Criminal Tribunals (Oslo, sierpień 2016)

Centrum PluriCourts działające przy Uniwersytecie w Oslo zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Strengthening the Validity of International Criminal Tribunals", która odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. w Oslo. Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • More Courts? More Crimes?
 • Making the processes of international criminal justice more effective
 • Learning from and relying upon other courts
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) należy przesyłać do 29 lutego 2016. Organizatorzy planują wydanie w formie prace zbiorowej części artykułów.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 28 stycznia 2016

Seminarium PPM: Legitymizacja międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego

27 stycznia odbyło się 4. Seminarium PPM. Dyskusja dotyczyła artykułu dr Marcina Menkesa pt. Legitimacy and the Rule of Law in International Investment Law. Wzięli w niej udział (w formie stacjonarnej i on-line) przedstawiciele kilku ośrodków akademickich.


Referat wzbudził duże zainteresowanie u uczestników spotkania i był przyczynkiem do ożywionej debaty na temat istoty legitymizacji w prawie inwestycyjnym, źródeł teoretycznych tego zagadnienia oraz praktycznych implikacji jej kryzysu. Szczególne zaciekawienie wzbudziło bardzo szerokie i jednocześnie spójne ujęcie tego trudnego tematu.

Następne seminarium planowane jest już na marzec, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania Ogłoszeń PPM!

środa, 27 stycznia 2016

Szkoła letnia: Munich Advanced Course in International Law (Monachium, sierpień 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium zaprasza na swoją coroczną szkołę letnią "Munich Advanced Course in International Law", która odbędzie się w dniach od 2 do 12 sierpnia 2016 r. Temat tegorocznej szkoły to "International Adjudication between Dispute Settlement and Law-Making". 

Zgłoszenia można przesyłać do 1 marca 2016 r. (pierwsza tura) oraz do 30 kwietnia 2016 r. (druga tura). Szczegółowy program zostanie wkrótce udostępniony na stronie szkoły.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 26 stycznia 2016

Call for papers: Rethinking Sustainable Development in Terms of Justice (Tarragona, maj 2016)

Tarragona Centre for Environmental Law Studies oraz Tarragona Environmental Law Students Association zapraszają do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "1st Tarragona International Environmental Law Colloquium: Rethinking Sustainable Development in Terms of Justice". Konferencja odbędzie się w Tarragona (Hiszpania) w dniach 5-6 maja 2016 r.

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Climate change and law
 • Environmental liability
 • Energy law
 • Indigenous people and the environment
 • Ecological debt
 • Economy and the environment
 • Human rights and the environment
 • Natural resources protection
 • Environmental justice, ethics and global governance
 • Gender and the environment
Propozycje referatów można przesyłać do 7 lutego 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Call for papers: 16th Annual WTO Conference (Genewa, czerwiec 2016)

British Institute of International and Comparative Law we współpracy z Institute of International Economic Law działającym przy Georgetown University Law Center, Graduate Institute (Geneva) oraz Society of International Economic Law zapraszają do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "16th Annual WTO Conference", która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2016 r. w Genewie. Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • legal innovation in TPP and other "deep" FTAs: toward a "common law" of FTAs or substantive fragmentation on 'new issues"
 • interpreting "old" WTO rules in a world of new FTAs and other norm developments outside the WTO treaty
 • global tax reforms & disputes at the intersection of trade and direct taxation of multinationals
 • the WTO Appellate Body: an example to shun or to follow?
 • WTO negotiations post-Nairobi: what? how? when?
Propozycje referatów można przesyłać do 14 marca 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 23 stycznia 2016

Call for papers: The Milestones of law in the area of the Central Europe 2016 (Častá Papiernička, marzec 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji dla doktorantów oraz młodych naukowców, zatytułowanej "The Milestones of law in the area of the Central Europe 2016". Konferencja odbędzie się w dniach od 10 do 12 marca 2016 r. w miejscowości Častá Papiernička (ok. 60 km od Bratysławy). W ramach konferencji zostanie zorganizowany odrębny blok tematyczny w języku angielskim ("Respect of national identity of member states vs loyalty and fulfillment of obligations as principles of European integration").

Koszt udziału w konferencji to 85 EUR (obejmuje on rejestrację, zakwaterowanie oraz wyżywienie). Uczestnicy są dodatkowo zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie kosztów transportu. Swój udział można zarejestrować w dniach od 25 stycznia do 14 lutego 2016 r., zaś same referaty przesyłać od 10 kwietnia. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 22 stycznia 2016

Nowy tom Stosunków Międzynarodowych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar właśnie okazał się kolejny tom Stosunków Międzynarodowych (2015, nr 3, tom 51) a w nim artykuły m.in.:
 • Marka Madeja: Dlaczego Zachód idzie na wojnę? Motywy interwencji zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie w świetle oficjalnych wystąpień zachodnich przywódców,
 • Romana Kuźniara: Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie – przesłanki i konsekwencje, 
 • Agnieszki Bieńczyk-Missali: Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” ,
 • Patrycji Grzebyk: Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P), 
 • Kamili Pronińskiej: Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie.
Pełen spis treści na stronie wydawnictwa: tu.

W imieniu autorów zapraszamy do lektury! 

Unilateral Acts of States in Public International Law - nowa monografia dr hab. Przemysława Saganka

Miło nam poinformować, że w wydawnictwie Brill/Nijhoff ukazała się niedawno monografia dr hab. Przemysława Saganka "Unilateral Acts of States in Public International Law" z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Pozycja ta to jedno z nielicznych aktualnie dostępnych na rynku opracowań dotyczących aktów jednostronnych państw. Jest to również znacznie poszerzona wersja książki, która ukazała się w języku polskim w 2010 r. ("Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym"). Dodajmy że dr hab. Saganek otrzymał za ten tom nagrodę Fundacji im. Manfreda Lachsa za najlepszą pracę z prawa międzynarodowego publicznego opublikowaną w 2010 r. (w kategorii drugiej i kolejnej monografii) oraz II nagrodę Państwa i Prawa w kategorii najlepszej habilitacji. 

Autorowi gratulujemy!

czwartek, 21 stycznia 2016

Seminarium PPM: Legal-Rational Authority of International Investment Arbitration

Drodzy czytelnicy! Z nową werwą reaktywujemy koncepcję seminariów PPM! Wszystkich chętnych zapraszamy do dyskusji w najbliższą środę, 27 stycznia (na żywo lub on-line). Tematem spotkania będzie referat dr Marcina Menkesa Legal-Rational Authority of International Investment Arbitration.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt.

Call for Papers "Directive 2014/60/EU and the Movement of Cultural Objects in the European Union"

Redakcja "Santander Art and Culture Law Review" zaprasza do przesyłania artykułów do jesiennego numeru tego półrocznika na temat eksportu i importu dóbr w Unii Europejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania redakcji jest aktualny stan implementacji postanowień dyrektywy 2014/60 /UE w poszczególnych Państwach Członkowskich UE oraz perspektywy funkcjonowania tego nowego reżimu prawnego w kontekście innych instrumentów prawa unijnego oraz międzynarodowego w odniesieniu do dóbr kultury.

Termin nadsyłania propozycji artykułów upływa w dniu 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie czasopisma.

środa, 20 stycznia 2016

Call for Papers - Second All Art and Cultural Heritage Law Conference, Genewa, 24 czerwca 2016 r.

Centrum Prawa i Sztuki Uniwersytetu Genewskiego (Art-Law Centre) zaprasza do składania propozycji wystąpień konferencyjnych na Second All Art and Cultural Heritage Law Conference. Wydarzenie to odbędzie się w Genewie w dniu 24 czerwca 2016 r. Jego celem jest dyskusja nad aktualnymi problemami związanymi z międzynarodową ochroną dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem. Szczególny nacisk położony będzie na kwestie etyki w obrocie dobrami kultury pochodzącymi z nielegalnych źródeł. Prepozycje referatów powinny zatem dotyczyć dwóch głównych zagadnień: 1) "Cultural Heritage in the Crossfire: Reality and Effectiveness of Protection Efforts"; 2 ) "Art and Cultural Heritage: What Is the Role for Ethics?". Muszą być one przesłane do organizatorów do dnia 29 lutego 2016 r. na adres e-mail Centrum.

Więcej informacji będzie dostępne wkrótce na stronie Art-Law Centre.

czwartek, 14 stycznia 2016

Oferta pracy na EUI we Florencji

Czytelników PPM zainteresować, informacja że Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji szuka chętnego do objęcia stanowiska Joint Chair in International Economic Law. Kandydat(ka) powinien specjalizować się w prawie WTO, prawie inwestycyjnym lub rozwoju gospodarczego i społecznego. Aplikować można do 8 lutego. 

Wprawdzie 12 stycznia upłynął termin nadsyłania zgłoszeń dla młodszych pracowników naukowych zainteresowanych asystenturą pod kierownictwem Fabrizio Cafaggi. Osoba taka miałaby gromadzić informacje na temat orzecznictwa polskich sądów dotyczących ochrony konsumentów. Czy jednak znalazł się chętny(a), nie wiemy.

Stypendium: GlobalTrust Research Project

The GlobalTrust Research Project oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Tel Awiwie zachęcają osoby, które uzyskały stopień doktora po 1 października 2013 r. do aplikowania o roczny grant badawczy w Izraelu. Badania w ramach projektu prowadzone są pod kierownictwem prof. Eyal Benvenisti.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.
Pełne ogłoszenie dostępne jest tutaj.

środa, 13 stycznia 2016

Call for papers: Polish Yearbook of International Law (przypomnienie)

Przypominamy, że do 31 stycznia można przesyłać teksty do kolejnego numeru Polish Yearbook of International Law. Pełen tekst call'a poniżej:

Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXV), which will be published in June 2016. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 15,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil(at)inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2016.

wtorek, 12 stycznia 2016

Konferencja: Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE (Warszawa, 25 stycznia 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" oraz Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają na konferencję "Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE". Konferencja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r., początek o godz. 10.00 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa - Sala Lustrzana).

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać na adres: ikolisnyk(at)kozminski.edu.pl.

Więcej szczegółów, w tym szczegółowy plan konferencji, można znaleźć tu.

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Call for Papers: International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice (Lancaster, kwiecień 2016)

Lancaster University oraz Socio-Legal Studies Association zapraszają do przesyłania propozycji referatów na konferencję, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2016 r. ("International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice"). 

Propozycje referatów (do 300 słów) można przesyłać do 18 stycznia 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 10 stycznia 2016

Call for Papers: Adjudicating International Trade and Investment Disputes: Between Interaction and Isolation (Oslo, sierpień 2016)

PluriCourts (Uniwersytet w Oslo) zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję, która odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2016 r. ("Adjudicating International Trade and Investment Disputes: Between Interaction and Isolation"). 

Konferencja została podzielona na trzy ogólne bloki tematyczne: 
1) The new mega-regionals
2) Comparisons and practices
3) Cross-fertilization and learning

Propozycje referatów (do 500 słów) można przesyłać do 1 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 9 stycznia 2016

Call for Papers: DEBACLES - Illusions and Failures in the History of International Adjudication (Luksemburg, listopad 2016)


Max Planck Institute w Luksemburgu zaprasza do nadsyłania propozycji referatów na warsztaty naukowe, które odbędą się w dniach 24-25 listopada 2016 r. ("DEBACLES - Illusions and Failures in the History of International Adjudication"). 

Propozycje referatów (do 600 słów) można przesyłać do 1 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

Organizatorzy pokrywają koszty udziałów wybranych uczestników.

czwartek, 7 stycznia 2016

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza to przesyłania artykułów do swojego kolejnego numeru (83) zatytułowanego „General Issues’ within International and European law”, który ukaże się latem 2016 r. Teksty można składać do 18 kwietnia 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 6 stycznia 2016

Call for papers: The Gendered Imaginaries of Crisis in International Law (Ryga, wrzesień 2016)

Feminism and International Law Interest Group działająca w ramach European Society of International Law (ESIL) zaprasza do nadsyłania propozycji wystąpień w ramach proponowanej przez grupę agory zatytułowanej "The Gendered Imaginaries of Crisis in International Law". Agora zostanie zorganizowana w ramach tegorocznej konferencji ESIL w Rydze, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2016 r. (o tym wydarzeniu pisaliśmy tu). Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa 15 stycznia 2016.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 5 stycznia 2016

Call for papers: Comparative Law Review

Czasopismo typu open access "Comparative Law Review" (CLR), wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaprasza do przesyłania studiów, glos, recenzji, projektów aktów legislacyjnych oraz innych prac prawnoporównawczych w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim i niemieckim. CLR jest zainteresowane zarówno tekstami dotyczącymi tradycyjnej jak i interdyscyplinarnej komparatystyki. W ramach tej ostatniej kategorii preferowane będą prace dotyczące takich zagadnień, jak: globalizacja a komparatystyka prawa, komparatystyka a kultura prawna, komparatystyka prawa a socjologia prawa, komparatystyka prawa a ekonomiczna analiza prawa. 

Teksty można przesyłać na bieżąco.

Więcej szczegółów można znaleźć tu. Strona internetowa czasopisma jest natomiast dostępna tu.