wtorek, 5 stycznia 2016

Call for papers: Comparative Law Review

Czasopismo typu open access "Comparative Law Review" (CLR), wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaprasza do przesyłania studiów, glos, recenzji, projektów aktów legislacyjnych oraz innych prac prawnoporównawczych w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim i niemieckim. CLR jest zainteresowane zarówno tekstami dotyczącymi tradycyjnej jak i interdyscyplinarnej komparatystyki. W ramach tej ostatniej kategorii preferowane będą prace dotyczące takich zagadnień, jak: globalizacja a komparatystyka prawa, komparatystyka a kultura prawna, komparatystyka prawa a socjologia prawa, komparatystyka prawa a ekonomiczna analiza prawa. 

Teksty można przesyłać na bieżąco.

Więcej szczegółów można znaleźć tu. Strona internetowa czasopisma jest natomiast dostępna tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz