piątek, 22 stycznia 2016

Nowy tom Stosunków Międzynarodowych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar właśnie okazał się kolejny tom Stosunków Międzynarodowych (2015, nr 3, tom 51) a w nim artykuły m.in.:
  • Marka Madeja: Dlaczego Zachód idzie na wojnę? Motywy interwencji zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie w świetle oficjalnych wystąpień zachodnich przywódców,
  • Romana Kuźniara: Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie – przesłanki i konsekwencje, 
  • Agnieszki Bieńczyk-Missali: Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” ,
  • Patrycji Grzebyk: Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P), 
  • Kamili Pronińskiej: Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie.
Pełen spis treści na stronie wydawnictwa: tu.

W imieniu autorów zapraszamy do lektury! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz