czwartek, 25 lutego 2016

Czy rządy prawa powinny podlegać zewnętrznej kontroli? Refleksje po seminarium PPM

22 lutego w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium PPM/SGH: Arbitraż inwestycyjny, szansa czy zagrożenie dla rządów prawa w Polsce? Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, prof. SGH dr hab. Ryszard Bartkowiak.

Nad tytułowym zagadnieniem debatowali:
 • mec. Marek Jeżewski, kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy,
 • mec. Łucja Nowak, kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (a zarazem redaktorka PPM),
 • mec. Wojciech Sadowski, kancelaria K&L Gates.

Pamiętając o niedawnych kontrowersjach, czy obniżenie ratingu inwestycyjnego Polski przez Standard & Poor’s miało charakter polityczny, a zatem czy należy się tym faktem przejmować (zob. nasz post tutaj), dyskusja nad stosunkiem rządów prawa i arbitrażu inwestycyjnego (ISDS) została osadzona w kontekście publicznej debaty, czy ISDS w ogóle jest potrzebny w zachodnich demokracjach. Przykładowo, czy rozdział inwestycyjny powinien znaleźć się w TTIP. Odpowiednio, oś dyskusji stanowiły dwa pytania: czy państwa goszczące powinny obawiać się „prywatyzacji mechanizmów rozstrzygania sporów” przez wielki biznes, czy raczej inwestorzy zagraniczni mają powody do obaw przed arbitralnością i wszechwładzą państwa?

W debacie podniesiony został przekrój tematów od swobody regulacyjnej począwszy, przez roszczenia ewidentnie bezzasadne (frivolous claims), aż po perspektywy dalszego obowiązywania BITów wewnątrzunijnych. Uczestnicy poświęcili szczególną uwagę kwestiom transparentności arbitrażu inwestycyjnego i BITowi modelowemu UE (czy też brakowi takowego).

Call for papers: Regulating the Energy Transition: Issues at the Intersection of Energy and Environmental Law (Oxford, czerwiec-lipiec 2016)

Oxford Law Faculty, University of Minnesota Law School, Energy Transition Lab, Melbourne Law School oraz American Society of International Law organizują wspólne warsztaty zatytułowane "Regulating the Energy Transition: Issues at the Intersection of Energy and Environmental Law". Warsztaty odbędą się w dnach 30 czerwca do 1 lipca 2016 r. w All Souls College w Oxfordzie.

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • What do Paris Agreement and international efforts to address energy poverty mean for the growing intersection between international energy and environmental law?
 • How does international law interface with domestic law with regard to environmental issues emerging from new energy sources and technologies?
 • What is the role of international and transnational law in the context of grid transformation?
 • How is law to regulate the environmental impacts associated with the development and exploitation of offshore energy sources?
 • How can law and legal processes such as litigation be used to spur the energy transition in developed and developing countries?
 • What are some of the emerging issues and challenges at the intersection of energy and environmental law?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 11 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 24 lutego 2016

Jessup 2016: Polskę będą reprezentować dwie drużyny

Informując o wyniku finału krajowej rundy Jessup'a wspomnieliśmy o zaciekłym pojedynku między drużynami WPiA UW oraz WPiA UJ. Niezmiernie cieszy, że dobrą opinię na temat drugiego zespołu podzielili organizatorzy konkursu, którzy doceniając zarazem bezprecedensową popularność tegorocznej edycji przyznali Polsce dwa miejsca na kolejnych etapie zmagań w Waszyngtonie. 

Studenci z Warszawy wystąpią w turnieju głównym, a Kraków zmierzy się w exhbition round

Życzymy powodzenia i czekamy na, wstępnie obiecane, relacje obu drużyn!

Redakcja PPM

Zaproszenie na wykład: Unia Europejska a Wielka Brytania. Prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Prof. dr hab. Jana Barcza "Unia Europejska a Wielka Brytania. Prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi" (2 marca 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.00).

Wykład odbędzie się w Sali A-26 (Muzeum Sądownictwa), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

wtorek, 23 lutego 2016

Hague Academy Advanced Course on International Criminal Justice, Migration and Human Trafficking (maj-czerwiec 2016)

The Hague Academy of International Law wraz Grotius Centre for International Legal Studies zapraszają do udziału w drugiej edycji "Advanced Course on International Criminal Law", która odbedzię się w dniach od 30 maja do 8 czerwca 2016 r. Temat tegorocznego kursu to "International Criminal Justice, Migration and Human Trafficking".

Koszt udziału w kursie to 1.500 EUR. Niestety organizatorzy nie przewidzieli żadnego systemu stypendialnego. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 22 lutego 2016

Call for papers: Manchester Journal of International Economic Law

Manchester Journal of International Economic Law (MJIEL) zaprasza do przesyłania propozycji artykułów do swojego grudniowego numeru zatytułowanego "Interactions of International Organizations, Private Economic Actors and Resources". MJIEL jest szczególnie zainteresowany następującymi tematami:
 • the treasury operations of International Financial Institutions (IFIs);
 • the anti-corruption, procurement, disbarment and similar initiatives of IFIs and other international organizations (IOs);
 • the utilisation by IOs of private/philanthropic funding and public-private partnerships, particularly in the domain of global public health initiatives; and
 • the influence of IOs on world trade and investment, regulation and standards-setting. 
Propozycje artykułów (maksymalnie 500 słów) wraz z CV można przesyłać na adres Peter Quayle (pquayle(at)nd.edu) do 18 marca 2016 r. Wybrani autorzy zostaną poproszenie o przygotowanie pełnych tekstów.

piątek, 19 lutego 2016

Szkoła letnia: Academy of European Law (Florencja, czerwiec-lipiec 2016)

Academy of European Law (funkcjonująca w ramach Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji) organizuje swoje dwie coroczne szkoły letnie: „Human Rights Law” (w terminie od 20 czerwca do 1 lipca 2016 r.) oraz „The Law of the European Union” (w terminie od 4 do 15 lipca 2016 r.). Udział w jednej szkole letnie to wydatek 660 Euro, w przypadku rejestracji na obydwie łączny koszt to 970 Euro (kwoty te nie obejmują jednak zakwaterowania oraz przelotu). Organizatorzy przygotowali niewielką liczbę stypendiów w formie zwolnienia z opłaty za uczestnictwo. Obie szkoły odbędą się we Florencji na EUI.

Termin składania aplikacji upływa 4 kwietnia 2016 r., zaś wnioski o zwolnienie z opłaty należy składać do 21 marca 2016 r.

Więcej szczegółów, w tym dokładny plan obu szkół letnich oraz procedurę przesyłania aplikacji, można znaleźć tu

czwartek, 18 lutego 2016

Call for Papers: The Significance of Obscured Practices and Subjects: Investigating Silences in Transnational Legal Spaces (Izmir, wrzesień 2016)

European International Studies Association (EISA) zaprasza do udziału w warsztatach zatytułowanych "The Significance of Obscured Practices and Subjects: Investigating Silences in Transnational Legal Spaces", które odbędą się 6 września 2016 r. w Izmirze (zaraz przed doroczną konferencją 10th Pan-European Conference on International Relations: "International Relations in World Society"). 

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 25 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 17 lutego 2016

Call for papers: International Law and Human Rights in Crisis? (Liverpool, czerwiec 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Liverpoolu zaprasza do przesyłania propozycji referatów na "Inaugural Postgraduate Conference in International Law and Human Rights: International Law and Human Rights in Crisis?" Konferencja odbędzie się w dniach od 14 do 15 czerwca 2016 r. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami: Public International Law, Conflict and Security Law, The Law of the Global Economy, International Courts and Tribunals, International Criminal Law, International, Domestic or Comparative Human Rights Law, Transitional Justice, Minority Protection and Self-Determination, Migration Law, The Theory and History of International Law and Human Rights.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 31 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 16 lutego 2016

Zaproszenie - międzynarodowa konferencja naukowa „The Return of Cultural Objects within the European Union – Implementing the Directive 2014/60/EU”, Warszawa, 21-22 marca 2016 r.

Zespół Badawczy projektu HEURIGHT oraz Komitet Redakcyjny SantanderArt & Culture Law Review zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „The Return of Cultural Objects within the European Union – Implementing the Directive 2014/60/EU”. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca 2016 r. w Warszawie, w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Celem tego spotkania jest przedyskutowanie genezy, procesu implementacji oraz przyszłego funkcjonowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60 /UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE. Intencją organizatorów jest również omówienie tego nowego instrumentu prawa unijnego w kontekście szerszej problematyki międzynarodowo-prawnej ochrony dóbr kultury przed nielegalnym wywozem.

Więcej informacji na stronie projektu HEURIGHT.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o rejestrację udziału w konferencji do dnia 11 marca 2016 r. pod adresem e-mail: heuright@gmail.com.

Call for papers: Persons/Things Workshop (Turku, maj 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Turku zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty naukowe "Persons/Things Workshop", które odbędą się w dniach 12-13 maja 2016 r. Organizatorzy są również zainteresowania tekstami które na analizują powyższą problematykę z międzynarodowoprawnego punktu widzenia. Preferowane są prezentacje aktualnych doktorantów oraz młodych naukowców.

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 1 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

poniedziałek, 15 lutego 2016

II Międzynarodowa Konferencja Naukową „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”

Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et Lex” działające przy Katedrze Teorii Prawa i Państwa i Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK serdecznie zapraszają studentów i doktorantów na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, która odbędzie się w dniach 16-18.03.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 

W pierwszym dniu Konferencji debata dotyczyć będzie prawa międzynarodowego - motywem przewodnim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Drugi dzień poświęcony będzie zagadnieniom prawa cywilnego – prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego, a także rozwiązaniom w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego.

Trzeci dzień to dzień prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego.

Szczegóły znajdują się: tu,

Kontakt z organizatorami: comparative.law.umk[at]gmail.com

Niniejsza konferencja została objęta patronatem honorowym Bloga Przegląd Prawa Międzynarodowego.

Guest Post: Relacja drużyny WPiA UW z Jessupa 2016

W dniach 10-12 lutego 2016 r. w gmachu Sądu Najwyższego odbył się krajowy finał międzynarodowego konkursu prawniczego – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn reprezentujących Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Warszawski. 

Tegoroczna sprawa konkursowa dotyczy m.in. zagadnienia dopuszczalności dowodów przed MTS, legalności programów inwigilacyjnych, walki z terroryzmem w kontekście ochrony praw jednostek oraz odpowiedzialności państw za działania w cyberprzestrzeni. 


W finale krajowej rundy zmierzyły się drużyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wyrównanej rywalizacji sędziowie w składzie Prof. Bill Bowring z University of London (przewodniczący składu), prof. Samuel Bleicher z Georgetown University oraz mec. Bart Wasiak z kancelarii Arnold & Porter zdecydowali, że w bieżącym roku w międzynarodowym finale konkursu, który odbędzie się w dniach 27 marca – 2 kwietnia 2016 r. w Waszyngtonie, reprezentować Polskę będzie drużyna Uniwersytetu Warszawskiego.

piątek, 12 lutego 2016

Drużyna WPiA UW wygrywa polską rundę Jessup'a 2016!

12 lutego w gmachu Sądu Najwyższego odbył się finał polskiej rundy Jessup International Law Moot Court. 

Po zaciekłym boju zwycięstwo odniosła drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
 • Wojciech Giemza, 
 • Łukasz Karsznicki, 
 • Michał Bałdowski, 
 • Justyna Daniło.
Drugie miejsce zajął zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego:
 • Bartosz Gauza,
 • Agata Kozłowska,
 • Bartosz Kurzyniewski,
 • Józef Pordes,
 • Aleksandra Wierzba.
Trenerem warszawskiej drużyny jest p. Anita Garnuszek, natomiast zawodników z Krakowa prowadził mec. Przemysław Roguski.

Sędziami finału byli:
 • prof. Bill Bowring (przewodniczący składu) z University of London, 
 • prof. Samuel Bleicher, Georgetown University 
 • mec. Bart Wasiak.
Zespołowi WPiA UW gratulujemy zwycięstwa, UJ finału, a wszystkim ciężkiej pracy włożonej w start w największej jak dotąd polskiej rundzie Jessupa.

Redakcja PPM

Call for papers: Designing Legitimacy in International Organizations (Florencja, czerwiec 2016)

European University Institute we Florencji zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty badawcze zatytułowane "Designing Legitimacy in International Organizations", które odbędą się 7 czerwca 2016 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowanie następującymi tematami: 
 • How do IO design and legitimacy interact?: (i) What design strategies can be used to enhance institutional legitimacy? Which designs are best matched to which legitimacy problems? (ii) How can we empirically assess the effects of institutional design elements on legitimacy? What do empirical studies tell us about the relative importance of different theorized sources of legitimation? (iii) When and why might strategies for enhancing legitimacy through design undermine the achievement of legitimacy?
 • How and when is IO legitimacy independent of design?: (i)Why do similar institutional designs have varying levels of empirical legitimacy in different contexts? (ii) What factors independent of design are critical for explaining variation in institutional legitimacy? (iii) Under what conditions can international organizations successfully seek legitimation in the absence of changes to their institutional design? i.e. through practices or discourse, by cultivating connections to civil society, etc.
Propozycje referatów (maksymalnie do 300 słów) można przesyłać do 25 lutego 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 11 lutego 2016

Jessup Polish Round: Runda finałowa

12 lutego w gmachu Sądu Najwyższego w finale polskiej rundy Jessup International Law Moot Court zmierzą się drużyny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obu drużynom serdecznie gratulujemy!

Chętnych do oglądania finału - biorąc pod uwagę poziom obu drużyn jesteśmy przekonani że warto - zachęcamy do kontaktu z administratorem rundy, p. Adrianem Andrychowskim.

May the best man win!

Call for papers: Adam Mickiewicz University Law Review

Redakcja czasopisma Adam Mickiewicz University Law Review/Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, indeksowanego na liście ERIH Plus, zaprosza do zgłaszania propozycji artykułów do nowego wydania.

Adam Mickiewicz University Law Review jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo stanowi platformę naukową, zapewniającą możliwość prezentacji oryginalnych prac na forum międzynarodowym. Publikowane są w nim artykuły naukowców, praktyków, doktorantów oraz najlepszych studentów. Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia prac, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 31 marca 2016 roku. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej.

środa, 10 lutego 2016

Call for papers (movies): International Criminal Justice on / and Film (Londyn, wrzesień 2016)

Centre for International Studies oraz Wydział Prawa London School of Economics zapraszają do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach naukowych zatytułowanych "International Criminal Justice on / and Film", które odbędą się w dniach od 12 do 13 września 2016 r. w Londynie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Genres of film on international criminal justice
 • Film and histories
 • Functions of films and the questions on their ‘veracity’
 • Agendas and ideologies in films on international criminal justice 
 • Dominant images versus absent or obscure images
 • Teaching international criminal justice with film
 • Filmmakers and the political economy of filming ‘atrocity’ and ‘justice"
Propozycje wystapień (zarówno w formie pisemnej jak i utrwalonych za pomocą innych mediów) można przesyłać do 15 marca 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 9 lutego 2016

Call for submissions: Journal on the Use of Force and International Law

Czasopismo "Journal on the Use of Force and International Law", wydawne przez Routledge, zaprasza do przysyłania artykułów oraz recenzji do swojego kolejnego numeru (vol. 3(2)). Teksty można nadsyłać do 20 maja 2016 r. przy czym obowiązują następujące ograniczenia: artykuł - 8.000-25.000 słów (wliczając w to przypisy), recenzja - 3.000-4.000 słów (również wliczając przypisy). 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Brandon Research Fellowship in International Law 2016 (Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge)

Lauterpacht Centre for International Law (Uniwersytet w Cambridge) ogłosiło otwarcie konkursu na pobyt badawczy (Brandon Research Fellowship in International Law 2016). Laureat stypendium (wynoszącego w tym roku 4.500 GDP) będzie mógł spędzić w Centrum 11-13 tygodni.

Termin składania aplikacji obejmujących wniosek wraz z planem badawczy, CV oraz dwa listy referencyjne, upływa 14 marca 2016 r. Preferowani będą kandydacie, którzy jeszcze nie prowadzili badań w Centrum.

Więcej szczegółów można znaleźć tu

sobota, 6 lutego 2016

Seminarium PPM/SGH: Czy arbitraż inwestycyjny jest szansą czy zagrożeniem dla rządów prawa w Polsce?

W ubiegłym roku Polska dowiodła w postępowaniu arbitrażowym ICSID, że nie dopuściła się względem amerykańskiego inwestora w sektorze spożywczym naruszenia uzasadnionych oczekiwań m.in. w drodze szczegółowych kontroli skarbowych i zmiany metodologii wymiaru podatku. Wartość przedmiotu, relatywnie niewielkiego, sporu, wynosiła 500 mln PLN. Obecnie niepokój inwestorów budzą potencjalnie znacznie większe kwestie transferu środków z OFE, przewalutowania kredytów hipotecznych, nowe podatki bankowy i dla największych pośredników w handlu, czy plany renacjonalizacji dawnych spółek Skarbu Państwa np. Polskich Kolei Linowych.

W dwudziestu publicznie znanych arbitrażach inwestycyjnych przeciwko Polsce powracała kwestia, czy działając w interesie publicznym państwo dopuściło się zarazem arbitralnego traktowania, naruszając prawa inwestora. Ostatnio kwestia „suwerenności polityki” w zakresie kształtowania klimatu inwestycyjnego powróciła przy okazji obniżenia ratingu kredytowego Polski. Już zostały podjęte pierwsze kroki zmierzające do ochrony traktatowych standardów traktowania inwestycji zagranicznych. Na materialne i proceduralne standardy traktowania spojrzymy przez pryzmat zasady rządów prawa. 

Czy dostępność mechanizmów arbitrażowych stanowi szansę dla umacniania rządów prawa w Polsce? Czy inwestorzy mają prawo do stabilnego środowiska prawnego, niezależnie od krajowych zmian politycznych i sytuacji gospodarczej? Czy może dostępność arbitrażu inwestycyjnego stanowi wyraz „prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości” przez najbogatszych inwestorów kosztem interesu publicznego? W jakim zakresie arbitrzy mogą wymuszać na państwie goszczącym zmianę polityki legislacyjnej? Jakim kryteriom powinni podlegać sami arbitrzy?

Wydaje się, że w najbliższym okresie będziemy w Polsce obserwować wzmożone zainteresowanie arbitrażem inwestycyjnym. Warto zatem już teraz zadać sobie pytanie, czego od tego mechanizmu oczekujemy. Gdzie stanowi on szansę, a gdzie zagrożenie.

Przegląd Prawa Międzynarodowego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do wspólnej refleksji razem z:

· dr Łucją Nowak,
· dr Markiem Jeżewskim,
· dr Wojciechem Sadowskim.

Moderacja seminarium - dr Marcin Menkes

Wydarzenie patronatem objął Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak.

Seminarium odbędzie się w Poniedziałek, 22 lutego o godz. 13.30 na terenie kampusu SGH. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o uprzednią rejestrację.

***

dr Łucja Nowak: radca prawny, prawnik Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, redaktor Przeglądu Prawa Międzynarodowego.

dr Marek Jeżewski: szef praktyki arbitrażu inwestycyjnego Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy.

dr Wojciech Sadowski: adwokat, członek Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates oraz globalnej praktyki arbitrażu międzynarodowego tej kancelarii.

środa, 3 lutego 2016

Call for Papers: 25th Annual SLS-BIICL Conference on Theory and International Law (Londyn, kwiecień 2016)

Society of Legal Scholars, British Institute of International and Comparative Law (BIICL) oraz European Society of International Law’s Interest Group on International Legal Theory ogłosiły call for papers dotyczący swojej corocznej konferencji poświęconej teorii prawa międzynarodowego: "25th Annual SLS-BIICL Conference on Theory and International Law". Tegoroczna konferencja zatytułowana jest "Beyond our comfort zone? Situating the authority of international lawyers, institutions, & other international actors" i odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie BIICL. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Theorising about the nature of authority, its relationship to legitimacy and power, and how authority serves to justify the validity of international legal rules;
 • The responsibility of international legal officials (judges, legal officers in international organisations, State legal representatives, international legal practitioners) in upholding the international legal system;
 • The role of international lawyers in performing functions not necessarily linked to their expertise in international law, in particular political, diplomatic or advisory functions, serving on commissions of inquiry, etc;
 • The interaction between international lawyers and experts in other fields, in particular those of a scientific or technical character, and the nature of that interaction in, for example, disputes concerning the environment, cyber, surveillance, etc; and
 • The role of amici curiae in international legal proceedings, the risks and rewards of inviting non-legal expertise into the courtroom.
Termin przesyłania propozycji referatów (maksymalnie 1 strona) upływa 29 lutego 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 2 lutego 2016

Seminarium PPM: Czy arbitraż inwestycyjny jest szansą czy zagrożeniem dla rządów prawa w Polsce?

Na 22 lutego 2016 chcielibyśmy zaprosić czytelników PPM na kolejne seminarium:

Czy arbitraż inwestycyjny jest szansą czy zagrożeniem dla rządów prawa w Polsce?

Do wspólnej refleksji nad standardami traktowania inwestorów zagranicznych przez pryzmat zasady praworządności zaprosiliśmy 
 • dr Łucję Nowak,
 • dr Marka Jeżewskiego,
 • dr Wojciecha Sadowskiego. 
Dyskusję poprowadzi dr Marcin Menkes.

Seminarium odbędzie się na kampusie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szczegóły organizacyjne i rejestracyjne tutaj.

Call for papers: Entreprises multinationales et responsabilité(s) (Paryż, kwiecień 2016)

Société Française pour le Droit International (SFDI) ogłosiło call for papers dotyczący organizowanych przez siebie w dniu 15 kwietnia 2016 r. warsztatów dla młodych naukowców ("Entreprises multinationales et responsabilité(s)"). Warsztaty odbędą się w Paryżu  na l’Université de Paris-8 Vincennes-Saint-Denis.

Propozycje referatów (zarówno w języku francuskim jak i angielskim) można przesyłać do 29 lutego 2016 r. (nie powinny być one dłuższe niż 2 strony). Dyskusja będzie prowadzona po francusku więc znajomość tego języka jest niezbędna.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 1 lutego 2016

Call for papers: praca zbiorowa "Migration and Development: some reflections on current legal questions"


Giovanni Carlo Bruno (National Research Council of Italy), Fulvio Maria Palombino (University of Naples "Federico II") oraz Daniele Amoroso (University of Naples "Federico II") zapraszają do przesyła propozycji artykułów do przygotowywanej przez nich pracy zbiorowej zatytułowanej "Migration and Development: some reflections on current legal questions". 

Propozycje można nadsyłać do 15 marca 2016. 

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.